CO2-udledningen falder

Af Connie Hedegaard 46

Tendensen er klar – den danske CO2-udledning er på vej ned. Sidste år faldt udledningen fra energiforbruget med 5,9 procent. Året før var faldet 8,2 pct. En del af dette kan forklares ved, at Danmark ikke længere eksporterer elektricitet til Norge og Sverige. Men selv når vi korrigerer for elhandlen, er tendensen den samme – CO2-udledningen faldt sidste år med 2,5 procent.

Er det så bare ikke finanskrisens skyld? Virksomheder må skære ned, produktionen falder, og derfor falder CO2-udledningen? Jo – det kan nok forklare en del af faldet, men faldet i elforbruget ser faktisk ud til at være startet inden finanskrisen. Og faldet i CO2 er en del større end faldet i BNP, der sidste år faldt med 1,3 procent.

Tendensen er derfor klar, og det har den sådan set været i lang tid. Siden regeringen trådte til i 2001 skønner Danmarks Miljøundersøgelser, at den samlede danske udledning af drivhusgasser er faldet med næsten 6 mio. ton eller 8,5 pct.

Hvad er det så, der har fået det til at falde? Det er fordi, at flere og flere bliver mere bevidste om at spare på energien. Når man køber en vaskemaskine, så tænker man over, hvor meget strøm den bruger. Når kommunerne køber ind og bygger om, så gør de det på en energirigtig måde. Vi satser på ny teknologi og intelligente løsninger. Det er god forretning – både for klimaet og økonomien.

Det er den vej, vi skal følge, hvis vi skal opnå visionen om et CO2 neutralt samfund. Vi skal satse på nye teknologier og sikre intelligente løsninger, hvor bilerne kører på strøm om dagen, og bliver opladt af billig vindmøllestrøm om natten, hvor boligen selv kan spare på strømmen, og bruge den, når der er billig vindmøllestrøm.

For selvom vores CO2-udledning falder, er der ingen undskyldning for at hvile på laurbærrene – vi skal endnu længere ned.

Det er derfor, at regeringen netop har gennemført en skattereform, der sænker skatten på arbejde og øger afgifterne på forurening. Ligesom vi har indgået et trafikforlig, hvor to ud af tre kroner går til kollektiv transport. På landbrugsområdet kommer vi med en plan, som indfører nye teknologier og reducerer landbrugets udledninger betragteligt. Vi udbygger også vindmølleparkerne massivt, så vi i 2012 kan producere strøm til godt 1 mio. ekstra husstande. Og vi øger støtten til forskning i ny teknologi, så beløbet i 2010 runder en milliard kroner. I alle tænkelige sammenhænge tænkes klima ind.

Så jo – der sker rigtig meget, mens oppositionen flyver op over regeringens klimapolitik, og CO2-udledningen er på vej ned.

46 kommentarer RSS

 1. Af Kurt Bertelsen Christensen

  -

  Det er jo bedre end en rap af en kæp at det danske bidrag af drivhusgasser falder og at det målt på CO2 er faldet med under 1 % om året siden 2001. Men kan det så falde de nødvendige 2-3 % om året de næste 10 år – intet tyder på det.

  Det er uden for enhver tvivl at en regering som har haft magten i otte år, 8 år hvor det ikke en eneste dag har været tvivl om, at vi mennesker opvarmer kloden i en sådan grad, at det truer ufattelig mange millioner mennesker på deres liv og levebrød, har fejlet fatalt.

  Og det er en fallit erklæring når denne regerings klimaminister her kun kan slutte sit indlæg ved at konstatere at “CO2 – udledningen er på vej ned”.

 2. Af Arne Pedersen

  -

  Efter 1/11 2009, stiger CO2-udledningen.
  Da ca. 430.000 husstande skal benytte en digital dekoder (som kun virker ved hjælp af el)
  for at kunne modtage dansk TV, vil disse husstande havde et yderligere forbrug at El, og derved en yderligere forøgelse af CO2-udledningen.
  Hvis man anskaffer en fladskærm, er der ikke disse problemer men hvor mange har råd til det.

 3. Af Michael Sjøberg

  -

  @Kurt Bertelsen Christensen

  Så får vi da has på problemet med overbefolkning!

 4. Af Jørgen F.

  -

  – Amerikanerne har ikke pengene til forandringen, de mangler så meget andet.
  – Kineserne og Inderne ser co2 dramaet som det det er, et forsøg på at begrænse deres vækst. Hvorfor skulle de dog lege med os i København?
  – Hvad skal den menige araber leve af når oliepengene ikke flyder?
  – Hvorfor skal vi igen bilde Afrika ind at det er vores skyld de er fattige? Det fastholder dem alene i fattigdommen.

  Men det er da meget muligt at vi i (vest-) Europa kan gennemføre en transformation væk fra olie og gas – og gøre det med økonomisk fordel for os selv. Men hvad hjælper det at være duks – hvis alle andre lider under dogmet.

  Tusind kr. spg. Er derfor: Hvorfor denne revolution, hvis den er så smart, ikke lader sig gennemføre på markedsvilkår, i stedet for som nu alene igennem lovgivning, skatter og subsidier?

  Hvad adskiller egentlig en energi revolution fra en ganske alm. teknisk revolution, som vi har set mange af uden politikernes indblanding?

  Og nej – 2009 bliver heller ikke et rekord varmt år. Og isen har det fint – sidst jeg tjekkede cryosphere. Det blæser ikke mere end det altid har gjort, og hvis man renser kloakkerne løber de ikke over.

  Men det havde jeg jo lige glemt. Ordet er ikke længere ‘global warming’ men ‘tipping points’. Tipping points – En ny teori om at hvis den oprindelige teori er rigtig, så kan der i teorien komme en opvarmning om 30 år – i teorien.

  Så hvem betaler egentlig for 30.000 demonstranters hærgen i København til December til fordel for det imaginære projekt? Kommer det også på el-regningen?

  Btw. Jeg holdt mig omkring 31.12, for at hjælpe med til at holde udslippet nede i 2008 – ikke alene til glæde for de næste generationer – men også til glæde for konen og ungerne.

 5. Af Thomas Vesth

  -

  Forskningen skal øges, hvilket er meget påkrævet, idet vi i en meget lang årrække har bortvalgt forskning i energiområdet. Danmark er eksempelvis det eneste land i verden, der nærmest ensidigt satser på vindkraft, biomasse og en betydelig del kul/gas/olie. Resten af verden satser på en mere effektiv, ren, økonomisk, miljøvenlig, nærmeste vedvarende energi, nemlig Atomkraft. I EU og Norden er det finnerne, svenskerne, tyskerne , baltikum, englænder, franskmændene, spaniolerne, italienere, mens der også i resten af verden udbygges. Der er sket en kæmpe udvikling af denne sektor, men vidensniveauet i Danmark er nærmest nul. Ved forespørgsel til Energistyrelsen, Energinetdanmark(systemansvarlige), foregår ingen forskning, ingen scenarie-oplæg. Når man spørger kommer forkerte svar, der stammer fra en 25-40 år gammel viden. Det er ærgerligt, for når man søger lidt oplysninger, vil man finde ud, at energiprisen kan ligge på 25% af biogasel, 30% af vindkraftel, og forsyningssikkerheden er enorm. I 2025 ville vi kunne have reduceret vores C02 udledning med 80%(regeringens 2050 mål)
  Når man læser videre i den nuværende energiplanlægning og kigger på forsyningssikkerheden er den sporadisk beskrevet. Der fremgår således ikke hvor mange timer om året vindmøllerne ikke kører. Ved nye mølleprojekter er beskrevet, at disse kører under halvdelen af tiden på fuld kraft. Som forsyningssikkerhed er angivet import af el, men ikke noget om energikilde. Den skal jeg gerne oplyse, atomkraft er vores forsyningssikkerhed, men det “må man ikke skrive”, idet atomkraft ikke må indgå i vores energiplanlægning. Sidste år blev importeret op mod 10% af vores elforbrug baseret på den mest C02 fri energikilde, atomkraft. Er vi blevet hyklere? Når man kigger tilbage til Folketingets beslutning i 1985 om at udelade atomkraft skal man bemærke den supplerende essens, nemlig baseret på den daværende viden. Efterfølgende har man så valgt hele vidensdelen fra, hvilket vel er en hån mod videnskaben og befolkningen, der meget vel ender meget at skulle betale regningen. Bevidst bortvalg af viden er samtidig overgang til religion, hvorfor ministerens udtalelser om at alt bygger på viden kunne tåle et eftersyn. Historisk burde vi også være blevet klogere, idet man i processen i 1985 havde 3 valgmuligheder, her valgte man naturgasløsningen, der havde den suverænt dårligste økonomi. Og det har kostet mange borgere mange penge, tænk på barmarksværkerne, hvor titusindevis betaler op mod 50000,- om året og de fulgte bare politikernes anvisninger. Samme fejl begår vi nu med ensidig satsning på vindkraft, det vil betyde at Danmark sætter sin konkurrenceevne over styr, idet vores nationale meget høje elpris vil afholde virksomheder fra at søge hertil, det er faktisk ret simpelt. Påstanden kan måske virke urealistisk, men vi kan se de sidste mange energiafgifter i Danmark bliver behandlet af EU, og oftest må vi eftergive dem til de mest energitunge virksomheder, idet de ellers måtte lukke. Denne tendens vil blive kraftigt forøget ved ensidig satsning på vindkraft. Atomkraftens nye muligheder er enorme og yderst velegnede til Danmark, der har et stort fjernvarmesystem, og dermed en god mulighed for elektrificering af varmedelen, dette giver effektiviseringer. Atomkraft, der med ny teknik er meget regulerbar, er således det perfekte C02 fri match sammen med vindkraft. Men det kræver forskning NU, vi kan ikke blive ved med at tage beslutninger på ringe viden og tabuisering.
  Og beslutningen fra 1985 bør omgøres snarest, det er jo i det nuværende og fremtidige energisystem helt i hampen at udelukke energiformer, der anvendes i alle nabolande.
  Og slutteligt vi bliver nødt til at have det på plads inden klimatopmødet ellers risikerer Danmark at blive til grin.

 6. Af Tommy Larsen

  -

  Logik hvor Conni ?

  Jeg sidder med en bygsag hvor jeg af bygmyndigheden er blevet påtvunget en altanfanatisme hvor får en vedvarende altan over min bolig og derved mister 30-50% dagslys i 50% af min bolig ….bygmyndighedens reglement tilsigter bevisligt der skal spares strøm ..!!!

  Jeg skal fremover tænde lyset midt på dagen for at have trivsel i min bolig ..tilmed alle som har altan over sin bolig skal ligeledes tændelyset og hæve co2 forbruget det er jo rablende sygt…

  PS..det med beviset har Statens Bygforskning lavet rapport om !

  HVORFOR SKAL JEG AF EN MYNDIGHED TVINGES TIL AT ØGE FORBRUGET AT STRØM PGA AF NOGLE UVIDEN FAGFOLK I BYGMYNDIGHEDEN !

  Co2 klimamøde ..det er rent til grin !

 7. Af Tommy Larsen

  -

  Skal lige tilføje at da jeg påtalte det for bygmyndigheden, vidste man ikke om rapporten – ikke engang Energistyrelsen kendte til begrebet selv om man selv havde stillet økonomiske midler til rådighed for rapporten ..

  Der blev svaret ..”glem det” da jeg kontaktede en ingeniør i dette “timelønnede kontor” rent ud sag man var komplet ligeglad med mine fakta!

  Ja når man overhaler med stærke beviser …gøres man til komplet grin.

  I mit tilfælde drejer bygsagen sig om 7 altaner ..de 5 skal øge co2 forbruget for evigt fremover, og selvfølgeligt siger myndigheden det er jo at øge trivslen man laver altan ..

  HVEM BRUGER ALTAN I VINTERÅRET ? der hvor man skal bruge dagslyset mest muligt det gør ingen !

  Hvem skriger på selvfedme og fordummende logik.

 8. Af Jeroen A

  -

  Connie Hedegaard,
  Jeg håber at du har ret i det du skriver.
  Men, Fogh-regeringen er kommet utroligt dårligt fra start når det gælder klima og miljø.
  Hans Chr. Schmidt gjorde ikke meget. Fogh håner miljøet ved uden dækning at påstå at ikke en fugl, fisk eller frø har fået det værre. Og, hvad er det også for en målsætning? Ikke har fået det værre? Det siger måske lidt om ambitionsniveauet.
  Aukens velfungerende ministerium blev amputeret. Lomborg blev hentet ind for at vende tingene på hovedet og relativere miljøindsatsen fordi det bedre kunne betale sig at gøre alt muligt andet.
  Indtil nu er der stort set ikke sat en víndmølle op i Danmark under Fogh.

  I går den rigtige vej med skattelettelser og grønne afgifter. Men, den tendens skal fremmes og fortsætte så vi lige så stille vænner os til at tænke energi ind i alle fohold i hverdagen.

  Jeg vil gerne have en fornuftig familiebil med plads til 3 børn. Hvorfor kan jeg ikke købe en elbil, der virker i år 2009?
  Hvorfor skal jeg betale 110% oveni den hollandske pris for at købe en Toyota Prius?
  Dernede koster den ca. 185.000,- d.kr. Herhjemme kan jeg “slippe med” ca. 390.000,- d.kr.
  Connie, det er et helt konkret sted hvor jeg som forbruger kan være med til at gøre en forskel. Det er et af de væsentligste områder, hvor vi virkelig kan og skal forbedre CO2 problemet: Nemlig transportområdet.
  Hvis ikke almindelige forbrugere i langt højere grad tilskyndes til at vælge de gode alternativer, ja, så vælger vi dem ikke og så går udviklingen af dem i stå.
  Også på det overordnede plan mangler der handling.
  Vi mangler en letbane i København langs motorring 3. Den offentlige trafik i hovedstadsområdet hænger ganske enkelt ikke godt nok sammen til at folk bruger den. Det tager mellem 3 og 10 gange så lang tid at komme fra A til B i vores hovedstad (sammenlignet med køretid i bil) fordi tilbuddene ikke hænger sammen. Folk står dagligt og bander og svovler over at toge og busser ikke hænger sammen. Dagligt må man se at toget eller bussen lige er kørt når man ankommer til stationen med sin forbindelse.
  Vi er et uland når det gælder togtrafikken. Du burde være med til at skære igennem overfor IC4 og få bestilt nogle eldrevne toge i en fart. Banenettet skal elektrificeres. Det kan kun gå for langsomt. Godstoge må ved den dansk-tyske grænse skifte til dieseltog fordi Danmark er så langt bagud! Pinligt. Og så kalder I Danmark for et foregangsland…… Verdensklasse?
  Grøn vækst? Det skulle da lige være skimmelsvamp i bunkerne af forsinkede projekter.

  Jeg er efter mange års modstand begyndt at se mildere på A-kraft. Jeg tror at vi har behov for 2 til 3 store moderne værker til at levere en stabil og billig grundstamme i elforsyningen, der ikke forurener ret meget.
  Hvad siger du til det?

 9. Af Hans Vind

  -

  Er der nogen der kan fortælle hvad co2 afgifterne indbringer i Danmark pr år ?

  Hvad bruges disse afgifter til – er de øremærket til noget bestemt?

  Hvornår blev denne ekstra skat indført?

  På forhånd tak – vh

 10. Af C B

  -

  Hvis regeringen går så meget op i CO2 og miljø, hvorfor straffe den så dem, der kan arbejde hjemme, med en multimedieskat. I skulle da hellere tilskynde folk til at arbejde hjemme – nej, I skulle tvinge folk til at arbejde hjemme og så belønne disse. For jo mindre pendling mellem hjem og arbejde, jo mindre CO2. Men i virkeligheden er I jo kun interesseret i, at flå så mange penge fra det arbejdende folk, som muligt, samt at forlænge deres transporttid mellem hjem og arbejde.

 11. Af Dorte Sørensen

  -

  Det er virkeligt glædeligt hvis vores CO2-udledning er ved at falde. Det skulle den jo ha´ været for flere år siden for at vi kan nå vores egne mål.
  Mon ikke grunden til falde hos brugerne skyldes de hører energiafgifter og høje oliepriser samt de tidligere miljøministers gode arbejde.

 12. Af Y Hansen

  -

  siger kvinden der argumenterer for flere kulkraftværker med den tåbelige undkyldning at de er bedre end demi Østeuropa osv….

 13. Af Pia Broager

  -

  Kære Connie.
  Det er da dejligt at vores CO2-udledning faldet – det er bare ikke borgerne i Ørslev og Terslev, der får det til at falde, selvom vi gør, hvad vi kan for at spare på vores i forvejen alt for dyre varme fra det eon-ejede barmarksværk Ørslev-Terslev varmeværk.
  Der er oplyst et spild på varmeledningerne i sommermånederne på 70-80% (47% i gennemsnit på årsbasis) – eon mener, at den eneste mulighed for at nedsætte dette procentvist, er at bruge mere varme!
  Hvad er det for et svar at få?
  Hvordan hænger det sammen med dagens miljøpolitik – og den stort anlagte FN’s klimakonferrence, hvor vi skal være foregangsland?
  Vores værk er urentabelt, har altid været det og vil altid være det. Der er pt. 69 husstande, der har meldt sig ud af værket pga. samlede prisstigninger på op til 200% (1.105% alene på abonnementet), der er yderligere 80, der har forespurgt om at melde sig ud. Hvordan står det så til med varmetabet og dermed CO2-udledningen, når der kun står sølle 300 husstande tilbage – som iht. eon, “skal bruge mere varme for at nedbringe det procentvise varmetab?”
  Derfor – gør det til en af dine mærkesager – at få lukket barmarksværkerne, som der i årenes løb er postet i omkredsen af ½ mia. kr. i, i form af diverse redningspakker.
  Gør som de kloge virksomheder – luk det, der er både økonomisk og energiøkonomisk urentabelt, og sats på en vedvarende/CO2-neutral energi – ligesom vi prædiker overfor de store energisyndere, lande som bl.a. Kina! Barmarksværkerne hænger simpelthen ikke sammen med dine øvrige mærkesager…
  Med venlig hilsen
  Pia Broager

 14. Af Jacob Bock Axelsen

  -

  Kaere Connie Hedegaard

  Hvorfor er DK ikke mere involveret i alger? Vores fossile oliebraendstof er alligevel fra alger.

  1. Afkastet er meget mere end alle andre biofuels, tilsammen (google “energy content biofuel wiki”, “algae fuel wiki”).

  2. Det ser ud til at vaere let at goere paa industriel skala sammenlignet med normal beskidt olieproduktion (e.g. Valcent og 40 andre firmaer har bevist det).

  3. Det ville goere fly-, lastbil-, tog-, skibs- og persontransport CO2 neutrale. Continental Airlines havde f.eks. et passagerfly paa vingerne d. 8 jan 2009 udelukkende paa algae fuel.

  4. Bilproducenterne skal blot lave dieselhybridbiler og infrastrukturen forbliver dermed intakt.

  5. Det er en maade at indfange CO2 og reetablere O2 som da algerne gjorde det spontant i fortiden (luftens oxygen forsvinder i sagens natur ogsaa for tiden).

  6. Skatten paa salg af olien skal bruges til at pumpe en del af raaolien tilbage i oliefelterne. Projektet skal stoettes massivt af staten – det kan betale sig meget bedre end vindmoeller (som faktisk ikke er zero impact).

  Med venlig hilsen

 15. Af Mikkel Fuglsang

  -

  Jeg er ikke så meget inde i sagerne, desværre, men jeg giver ikke meget for frk.Connies luftkasteller, ud fra Jørgen F’s fremragende indlæg.
  I bund og grund handler alt om penge, og hvis regeringen skal udbyde de lovede lavere skatter, kræver det besparelser og afgifter andre steder, og så virker det jo nemt for Connie at diske op med de føromtalte luftkasteller, for at slippe for at poste flere penge ud af kassen, og så håbe på at den menige kartoffeldansker vil køber den historie.
  Jeg håber på at regeringen snart følger op på Jørgen F’s opfordring, og gør noget alvorligt ved løfterne om investering i klimaet, for om global opvarmning er en and eller ej, så ser jorden ikke alt for pæn ud mere.

 16. Af hans Vind

  -

  Er der slet ikke nogen der ved noget om co2 afgifterne?
  Selv ikke Connie Hedegaard ?

  Lyder rigtigt spændende med alge energi.Hvordan udvindes den?
  Desværre er staten og regeringen sikkert så afhængig af olieafgifter , at de hellere vil have co2 afgifter end at satse på renere energi.

 17. Af hans Vind

  -

  Da jeg var på skiferie for nyligt , så jeg på østrisk tv en tysk (tror jeg) udsendelse om udvinding af brint fra store anlæg ude i internationalt hav.
  Brinten blev lastet på tankskibe , der så transporterede brinten til det land som havde bygget denne brint fabrik.
  Således havde alle lande mulighed for at producere den energi de selv havde behov for.
  Således så godt som uafhængighed af olie og især olielandene.
  Hvorledes brinten skulle udvundes af havvandet fik jeg ikke fat i .
  Hvis dette var en mulighed kan man glemme alt om co2 udslip , co2 afgift og menneskeskabt klimaopvarmning.
  Er der andre der har hørt om dette?

 18. Af Peter Mørkøre

  -

  Du får travlt Connie Hedegaard, for Spækhuggeren er ‘verdens giftigste dyr’

  Iflg. Politiken den 13. dec 2005 kl. 08:59 er Spækhuggeren det dyr, der har mest gift ophobet i organismen. Niveauet er »alarmerende højt«, advarer forsker.
  Spækhuggeren ‘Keiko’ der spillede hovedrollen i filmen ‘Befri Willy’ er fyldt med gift.

  Gift fra mobiltelefoner, legetøj, elektronikudstyr og andre menneskeskabte plastikdimser, som flyder rundt i havene og vandrer op gennem fødekæden for at ende i de store tandhvaler.

  Også gift i polarmåger
  Hidtil har man ellers ment, at isbjørnen var det mest ‘giftige’ dyr.
  Men nye undersøgelser fra Norsk Polarinstitutt viser, at spækhuggeren har det højeste giftniveau. Med isbjørnen, polarmågen og sælen lige i hælene.

  »Dyrene i toppen af fødekæden har et alarmerende højt giftniveau. Det medfører, at de tåler mindre og mindre gift. Kombinationen af dette og så den globale opvarmning kan blive en stor trussel for disse arter«, siger Kim Holmén fra Polarinstituttet til norske Dagbladet.no.

  »Disse dyr indeholder blandt andet bromerede flammehæmmere og andre miljøgifte. En sand cocktail af giftstoffer«, fortsætter han.

  Mennesket har skylden
  Hos Verdensnaturfonden (WWF) er man ikke i tvivl om, hvem synderen er:

  »Vi snakker om 80.000 forskellige kunstige kemikalier, som mennesket dagligt slipper ud i naturen. Af disse kender vi blot effekten på 15 procent. De kan fremkalde kræft, ødelægge immunsystemet samt påvirke vores seksualdrift«, siger Rasmus Hansson fra WWF i Norge.

  At giften ender øverst i fødekæden skyldes især havets plankton. De bittesmå organismer virker som en magnet på giftstofferne, som ophobes i planktonets fedtlag og videregives til fisk op igennem fødekæden for til sidste at ende hos de store dyr i toppen.

  * http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=424506

 19. Af The Engineer

  -

  Mindre CO2 udledning – Nu det er et kunststykke, jeg meget gerne så blev gået “efter i sømmerne”.

  Jeg elsker ord som “skønner” – de er så politisk bøjelige. Er der eller er der ikke udledt mindre CO2 Fru Hedegaard ?

  Nu har jeg glemt hvem sagde det, men..
  “There are 3 types of lies.
  Lies, damned lies and statistics !”.

 20. Af Michael Sjøberg

  -

  Vil ministeren være så venlig at forklare, hvad udkommet bliver af “Ad Hoc Working Group On Further Commitments For Annex I Parties Under the Kyoto Protocol.”

  Denne lille sætning synes jeg er temmelig vidtgående..“to consider how economic diversification might be integrated into and support sustainable development strategies.”

 21. Af Peter Mørkøre

  -

  Kære Connie. Jordens areal er på ca. 127.796.782km2, og da 75% af atmosfæren befinder sig mindre end 15km fra jordens overflade, er det kun et spørgsmål om tid før jeres struktur om fremdrift, forbrug og vi er de bedste, vil fører til en katastrofal ophobning af varme, som det er sket af naturlige årsager på Venus!
  Jeg ved ikke om du/I sover godt om natten, men jeg kan garantere for at din/jeres kommende generation, vil hive efter vejret og hade det i har gjort.

 22. Af Ole Juul

  -

  Tænker nogle gange på, om Al Gore er bagmanden for GoreTex. Han blev aldrig præsident, men snu det er han, idet han har formået at få alle til at “kæfte op om” Co2 som om det er hvermandsbegreb. Det lever han godt og fedt af.

  Desværre for ham kan man ved at researche lidt finde den egentlige >men meget beklagelige

 23. Af Michael Sjøberg

  -

  Man må da håbe for Connie H., at Gore forærer hende nogle af alle de millioner af dollars han har tjent på sin skræmmekampagne.

  Men nu har Bank of England meddelt Gordon Brown, at der ikke er flere Pund i kassen til redningspakker…så alle miljøfanatikerne skal til at skynde sig med at smide penge efter vindmøller inden folk begynder at brokke sig over det åbenlyse pengespild.

 24. Af P Hansen

  -

  Det er fint du taler CO2.

  Men i er nødt til i konservative først at få styr på noget helt andet: Se nu at få styr over reglerne må og ikke må. Bendt Bendsen, hvad har han gang i, og samme med Lars Løkke. Det er jo ikke det de gør det, men at det ikke er lovligt. Se dog at få gået rammerne igennem for ministre osv. så alle mener de er rigtige -og så har politikerne f…. bare at holde sig inde for loven bagefter. Der er jo ingen der siger reglerne skal være 600 gange mere spartansk en feks dansk direktørers rammer i det private – men loven skal naturligvis følges , ellers er ud når man er politiker.

 25. Af Jakob Schmidt

  -

  Det er nødvendigt, at forpligte Kina og Indien til at forhindre en voldsom stigning i udledningen af CO2. Det indiske bilfirma Tata har sendt en bil på markedet, der koster lidt over 10000 kroner som ny.

 26. Af Ole Esmark

  -

  Det er klart, at Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller og Connie Hedegaard klarer sig pænt nationalt som internationalt.

  Co2 er en lokal linie, der formes globalt. Globalt er Co2 det nye fremtidspersketiv for mere værdi i naturhensyn. Naturhensyn er et nyt forhold på linie med økonomi i tid med Danmark som international lilleputnation. Vi få aldrig mere ret end vor nationale ansvar. Vor nationale ansvar forpliger globalt for frihed i natur og livssyn.

  Livssyn er mere vækst og bevarelse af natur og klima. Kilma er natur i orden for tid i Danmark. I Danmark er vi lige i vor frihed. Vor frihed er dansk i lighed med vor fællesskab. Vor fællesskab tilsiger mere vækst de næste 20 år i lighed med globalt ansvar. Det globale ansvar muliggører ny vækst, hvis linien i velfærd er tid og sted for mere velfærd og lavere skat på arbejde. Vi kan investere i fremtiden i linie mellem skat og velfærd. Velfærd er lavere skat, når lavere skat bliver indsat i tid med danske skatteregler. Det skal være nemmere at være dansker! Sæt Skatten på arbejde ned med 2,8%, hvis vi skal bevare velfærden.

  Velfærden forudsætter folkstyre ellers i vor retsgrundlag ikke i orden. Retsgrundlaget fra retssamfundet skal være i orden. I orden er retssammfund, vækstsammfund, velfærdssamfund og videnssamfund. Videnssamfund er ny tids retssamfund for mere lokal demokarti – og mere frihed i lighed med det samfund, der mistes i linie med fornyet mistillid til Bendtsen, Brian og Behnke.

 27. Af Tom Jørgensen

  -

  Problemet er at man ikke ved hvad man skal tro når det gælder regeringen, for det meste der kommer fra derfra er udokumenterede påstande, kaldet propaganda. Man kan undre sig over at de endnu ikke har opretter et rigtigt propaganda ministerie hvor de kan samle alle deres spindoktorer.

 28. Af S.E. Hendriksen

  -

  I EU’s klimaoplæg anbefales at 10 % af provenuet bruges til klimaforanstaltninger.

  Hvad går de øvrige 90 % til ?

  UNFCCC afholder et klimamøde i Bonn i dagene 29/3-8/4…det drejer sig udelukkende om økonomi…det 19 siders store oplæg kan ses her.

  http://www.foxnews.com/projects/pdf/032709_informationnote.pdf

 29. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nedgang i el forbruget er i samme familie med nedgang i vandforbruget,det fører kun til en vej højere afgifter, for nu kommer der færre penge ind i de kasser som ikke kan undvære væksten, altså et økonomisk selvmål.En ting at møllestrøm koster dobbelt af kraftværksstrøm , en anden ting er at vi ikke kan udnytte denne strøm, og økonomisk straf til mølleejerne, det fortæller at vi ikke skal opstille vindmøller før overløbet er løst.Elprisen på markedet i dag er 28øre pr kw, kunden betaler 178 øre pr kw, altså en fed forretning at formidle el. vH.Finn Bjerrehave Vig

 30. Af Claus Beyer

  -

  Er dette Connie Hedegårds blog???

 31. Af Poul Madsen

  -

  Hvis CO2-forbruget falder, er det i hvert fald ikke den borgerlige regerings skyld! Sikke en skuffelse det var at erfare, at den borgerlige regering ved tiltrædelsen i 2001 lod hånt om miljøet!

  Selv om jeg ikke er tilhænger socialdemokratiets given-penge-ud-til-alle, så havde Auken fat i den lange ende med vindmølle-projektet!

  Hvor Danmark sandsynligvis kunne have profileret sig på bølgeenergi-området, er det den borgerlige regerings skyld, at Danmark i dag IKKE er verdens førende!

  Jeg er ikke i tvivl om, at Connie Hedegaard yder en helhjertet indsats, men jeg skal sørge for, at den borgerlige regering med Fogh i spidsen ved hver en mulig lejlighed får at høre for deres manglende miljø-hensyn! Sikke en chance, de smed væk! De kan takke Svend Auken for, at København overhovedet er blevet vært for klima-topmødet!

 32. Af Jeroen A

  -

  Poul Madsen (kl. 15.09)

  Jeg er enig med dig. Fogh var så forhippet på at lave alting anderledes og at komme af med “smagsdommerne”, at han forblændet af sit mishag til Auken bare nedlagde og skar væk.
  Venstres traditionelle erhvervsvenlighed gik også fløjten overfor hele sektoren for vedvarende energi.
  Nu vil de så have at vi skal tro at de har ændret standpunkt? Det kræver mere end ord og spredte initiativer.
  Det kræver en sammenhængende og vedvarende politik på området, der stimulerer forskning, udvikling, produktion og forbrug på området.

  Fra at være verdens førende er vi hurtigt gledet tilbage i rækken.
  Så meget for foregangslandet og alle de andre spin-floskler.

 33. Af Thomas Vesth

  -

  Kære Connie
  Der er lidt ærgerligt du ikke deltager på bloggen. Jeg har skrevet om atomkraft håber og forventer at det helt sikkert er emne fra nu og frem til og under klimatopmødet. Debatten bliver jo nærmest hysterisk hvis man tillader sig at stille spørgsmål ved en ensidig vindmøllesatsning. I England har industrien på en sober måber gjort og lagt op til ca. 20-25% vindenergi, da dette ville give det bedste produktionsmix, klimahensyn og økonomiske hensyn. Straks skriver pressen det som det er for eller imod vindkraft, hvis dette er det journalistiske niveau så ender vi som med vores naturgasløsning i Danmark, kortsigtet og vanvittig dyr for borgerne. Vedrørende vindmøller foreslår en venstremand nu møller i København, hvorfor ikke løbe linen ud og bygge de ny store visionære vindmøller i parkerne i København. Tænk i Fælledparken kunne der sikkert stå 3-4 stykker, og hurtigt vil der blive plads til 100 stykker, tænk Frederiksberg Have osv. Så kunne københavnerne glæde sig over hele tiden at kunne kigge og høre på møllerne. Når det så ikke blæser nok, ca. halvdelen af tiden kunne de så glæde sig over roen, mørket og kulden, men da troen er stærk. Undskyld men debatten er næsten ved at være der. Så kære Connie forskning, viden, lad os nu laver en sober, seriøs behandling om atomkraft i den danske energiplanlægning.

 34. Af Tommy Larsen

  -

  En blog er vel en kommunikations vej …

  Hvorfor får man så ikke noget respons fra udgiveren det virker lidt som om man sidder lam i at angribe fakta!

  Vil en masse men når det kommer til realiteterne så bliver det stop !

  -I

 35. Af Jens K.

  -

  Hvorfor i himlens navn kan vi anno 2009 ikke ophæve a-kraft tabuet in Danmark. Er helt enig med indlægget fra Thomas Vesth. Farcen har stået på i over 20 år nu. Fysik-professorer sidder og ryster på hovedet over regeringen. Hvad skal vi med forskning hvis vi alligevel er bange for udvikling. I øvrigt blev grundstenene til atomforskning lagt i København i starten af 1900-tallet, noget ethvert andet land ville være stolt over. Hvad mon Niels Bohr ville tænke?

  Det er sørgeligt at regeringen ikke tør tage debatten op om atomkraft fordi ønsket om at fastholde regeringsmagten vejer tungere end klimaspørgsmålet. Heldigvis har vores nordiske naboer igen fået øjnene op for atomkraftens muligheder. Lur mig om ikke Danmark følger efter om 10-15 år når det er åbenlyst at det er vejen frem og stemningen i befolkningen er vendt. Det er bare ikke det billede af Danmark som foregangsland vi hører regeringen prædike om.

  Connie, jeg forstår ikke at du gang på gang fortæller om hvor vigtigt det er at vi skal være bevidste om at spare på energien i husholdningen. Jeg ser ikke noget fremtidsperspektiv i at blive ved med at fremføre dette mantra. Der burde i øvrigt være rigelig med energi. Se hellere at koncentrere dig om hvordan elektriciteten produceres. Det er her problemet ligger.

  Er helt enig med Jeroen A. at det er helt uforståeligt hvorfor man i 2009 ikke kan købe elbiler i Danmark til en fornuftig pris. Der må være noget helt galt med afgiftsstrukturerne i Danmark. Her kunne vi ellers være med til at gøre en forskel. I stedet har vi for nylig hørt om DONGs vanvittige 800 millioner kr. projekt med at opføre batteri-swapstationer så bilister fra 2011 kan køre i elbiler af en bestemt type udvalgt af Project Better Place med batterier ejet af DONG. Et uigennemtænkt projekt der på forhånd er dømt til at fejle p.g.a. mangelfuld økonomisk og infrastrukturmæssig indsigt. Igen sidder de i udlandet og griner af Danmark.

 36. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Enig i, at der fra (klima-/energi-)politisk hold nu MÅ ta’s fat om ‘KK-nælden’! :)
  Om vi så skal lægge ud med en ’spaghetti-løsning’ (Italien er i færd med af investere i fransk KK) – hvilket nok ville være en passende ‘blød start’ i forhold til at etablere KK på dansk grund – er i første omgang underordnet: Hovedsagen er at få skabt forståelse for, at uden KK får vi hverken imødegået vore klimapolitiske udfordringer (if any??) eller vore energi- og sikkerhedspolitiske d.o. Fortsat massiv europæisk afhængighed af sovj… – undskyld: russisk gas (såvel som saudisk/persisk olie) dur bare ikke! :(

 37. Af Brian Hougaard Baldersbæk

  -

  Kære Conni.

  Betaler sodavandsproducenter CO2-afgift af den CO2 der tilsættes sodavand ?

 38. Af The Engineer

  -

  Det kunne være interessant at ved hvem talt sandt:

  http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/04/08/wind-power-is-a-complete-disaster.aspx

 39. Af Sara Nairn

  -

  Bagom det løgnagtige spin: Så fik du virkelig hjulpet verden til at blive et mere farligt sted med Fogh som Natogeneralsekretær. Som marionetdukke har du siddet der og set ham spænde klimaet og konferencen for sin personlige vogn. Du skulle virkleig skamme dig, Kulkraft Connie.

  Vi skla nok huske det og skrive historien som den er. Vi har samlet data og når jeres ulækre berufverbotagtige spin epoke er ovre, skriver vi historien.

  Hpber du får ministerpensionen galt i halsen, da du i den grad har svigtet miljøet. Kulkraft.

 40. Af Ole Stein

  -

  Kære Connie Hedegaard (og alle andre læsere)

  Det er desværre blevet helt legitim at fordreje sandheden for jordens befolkning, og vore kære politikere fra de yderste venstre helt til højrefløjen gør det samme.

  Vi har helt korrekt haft et faldende CO2 udledning i Danmark. Men! Kære politikere og danskere – CO2 kænder desværre ingen grænser (med eller uden pas!). Så alt det vi danskere forurener i udlandet hører jo til os!

  Når man kigger på vort endelige energiforbrug, så er det steget markant. Vi får jo produceret flere og flere varer i udlandet – især Kina, hvor CO2 udledningen er 1,5-2 gange det et dansk kraftværk kan præstere. Og vi flyver og sejler varer som heller ikke er med i de officielle tal (CO2 herfra er politisk set ikke lig CO2 fra landjorden…). Og vi høster træ og mere træ til gulve, møgler og andet uden at genplante.

  Når dette tages med er vor samlede udledning faktisk helt lige vor stigning i BNP. Vi har på ingen måde reduceret fort forbrug – vi har blot flyttet forureningen udenfor landet, hvorved vi kan kalde os “grønne”.

  Sørgeligt men desværre sandt.

  Mvh.

  Ole Stein
  Environmental Manager

 41. Af Christian Knudsen

  -

  Jeg har lige blevet bekendt med at at vores miliø minister ikke tager det sø nøje med CO2 udledningen, taler meget om CO2 men det gør det ikke alene.
  Et eksempel;
  En større forretning har eller anskaffer sig et nyt køleanlæg hvor der fjernes varme fra varerne denne varme smides lige ud i luften, og forretningen anskaffer sig oliefyr for opvarmning, da man skal betale skat hvis man vil være miliøbevist, og bruge varmen fra køleanlæget, som måske kunne dække hele varmebehovet.
  Ovennævnte eksempel er kun et, og indikerer at ministeren ikke et kendt med de forhold som bremser nedbringelsen af CO2 udledningen

 42. Af peter schoubye

  -

  Hvorfor er Danmark et af de lande i Europa, der udleder mest CO2 per indbygger, samtidig med, at vi er det land, der har investeret mest i vindkraft og vedvarende energi? Siden et folketingsflertal i 1985 vedtog, at “A-kraft ikke må indgå i Danmarks energiforsyning”, har vi efterhånden brugt op mod 100 mia kr på ustabil vindkraft og vedvarende energi uden at det har hjulpet ret meget på vor CO2-udledning (energibesparelser har hjulpet mere for færre omkostninger). Det er en skandale og fiasko for dansk energipolitik, at vor elforsyning stadig, efter vi har brugt så menge penge, er (mindst) 80% afhængig af fossile brændsler og elimport fra vore nabolande, når vinden er svag. Europas CO2-dukse er Frankrig, Sverige, Schweiz, Slovenien og om nogle år også Finland, hvis elforsyning er næsten 100% CO2-fri takket være mindst 50% A-kraft andel, som desuden leverer stabil strøm til langt under omkostningerne for vindkraft.

  Også Danmarks elforsyning kan blive næsten CO2-fri med 60% elforsyning fra 2-3 stk 1000-1200 MW A-krafværker, der kan stå klar i løbet af de næste 10 år og leverer stabil strøm til langt under halvdelen af de planlagte havvindmøller, + 20-25% vind + 15-20% andel fra biomasse og affaldsforbrænding. Det kunne samtidig muliggøre billig og stabil elforsyning til mange flere el-biler og varmepumper til boligopvarmning.

  Vi kunne starte med at tillade dansk investering i og forsyning fra ny atomkraftværker, der bygges i vore nabolande i de kommende år. Hvorfor ikke investere i A-kraftvæker i vore nabolande, når 5-10% af vort strømforbrug allerede i dag dækkes A-kraftstrøm fra vore nabolande, når vinden er svag?

  Hvorfor kan man ikke få noget svar fra Connie eller regeringen? Hvorfor er spørgsmål om A-kraft tabu i den danske energidebat?

 43. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Hvorfor kan man ikke få noget svar fra Connie eller regeringen? Hvorfor er spørgsmål om A-kraft tabu i den danske energidebat?” – så sandt! Og hvorfor kan regeringen ikke fatte, at dens store CO2-bekymring klinger svært hult, så længe den vedbliver at stikke hovedet i busken vedr. dette ene tiltag, der i løbet af en kortere årrække kunne mindske såvel CO2-udledning som ‘energiafhængighed’ af usympatiske regimer betragteligt! :(

 44. Af Bent Jensen

  -

  Er Hans Henrik Hansen virkelig em af de få Danskere der har fattet budskabet og anvist den rigtige løsning både politisk og miljømæsigt, Connie Hedegård, tag nu og vågn op. Start med at medvirke til genåbning af Barcebæk.

 45. Af Mads Jensen

  -

  Apropos CO2-udslip, så er der netop lanceret en ny video, der spiller på myterne omkring træ! …Og hvorfor det er ok at fælde, men ikke at brænde dem (forureningsmæssigt set)

  http://www.youtube.com/watch?v=Ni4Cy9gLsPs

Kommentarer er lukket.