USA er tilbage

Af Connie Hedegaard 24

”We are glad to be back”. Sådan lød det i søndags i Bonn, da USA’s særlige klimaudsending, Todd Stern, tog mikrofonen og fremlagde den linje, USA frem mod København har tænkt sig at køre i de internationale klimaforhandlinger. Jeg skal hilse og sige, at glæden er gengældt.

Jamen, er USA så på plads? Arh … så let er det jo ikke noget i denne verden, der er. Men i en markant tale lagde den nye topforhandler markant afstand til den politik, der blev ført under den gamle administration. Og forpligtede sig frem mod at indgå en aftale i København. Jo, slog præsident Obamas repræsentant fast, en ny aftale skal give svaret på den klimaudfordring, videnskaben har kortlagt: ”Science is clear, and the threat is real”. Og ja, USA har et særligt stort ansvar. USA konkluderede, at det økonomisk bedst kan betale sig at handle nu, for omkostningerne ved ikke at handle, ”the cost of inaction” er meget større. Han forudså, at de lande og virksomheder, der ikke forstår at omstille sig til lavere udledninger af drivhusgasser bliver taberne i den økonomiske virkelighed, der tegner sig på den anden side af finanskrisen. Endelig udpegede han klart København som det sted, der skal indgås en aftale.

Se, dette var den indledende tale, og ord er jo som bekendt taknemmelige. For eksempel sagde han ikke noget om, hvordan klimaudfordringen skal tackles frem til 2020. Det bliver en væsentlig opgave for alle lande at levere på. Det er nødvendigt for at leve op til det markante tilsagn om at være baseret på videnskaben. Det bliver lakmusprøven på engagementet.

Men der sker mere end det: For eksempel har USA også taget initiativ til et ”Major Economies Forum”, MEF, et klimainitiativ for verdens største økonomier, ledet af USA. Parallelt med G8-mødet i juli kommer der til at ligge et MEF-møde, hvor stats- og regeringscheferne får chancen for at vise politisk lederskab. Dét bliver en milepæl.

Tingene flytter sig.

24 kommentarer RSS

 1. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Foreløbigt må det med tilfredshed noteres, at G20 tegner til at blive så godt som kemisk renset for klima hype! :) Hvis man så også – à là G8 – får en passus ind vedr. udbygning med KERNEkraft, er dét jo værd at tage med.

  For MEFens vedkommende må man håbe, at der – med USA i spidsen – vil blive lagt betydeligt mere vægt på omstilling til ikke-fossil energi, og betydeligt mindre vægt (om nogen?) på handel med varm luft ( der især er til fordel for regimer, vi ikke brøds’ os om!) samt andre varianter af ‘klimaaflad’!

 2. Af Michael Sjøberg

  -

  ”Science is unclear, and the threat is bullshit”

 3. Af Jørgen F.

  -

  2+2=4.1 …og det er vi rigtig mange, der mener!

  Nogen mener endda 4.3, men det er for dyrt ( undskyld, ikke tilstrækeligt bekræftet af peer reviewed literatur og derfor useriøst)

  4.1 er vist nok det rigtige – og opgaven med at rette alle regnemaskinerne i hele verden er stor.

  Men efter finanskrisen vil vi alle se at dem, der er hurtigst til at rette regnemaskinerne er dem, der overlever!

 4. Af Jeroen A

  -

  Så vidt jeg ved kører Ålborg kommune stadig giftigt slam fra spildevandsrensning til Tyskland på grund af tåbelige afgifter.
  Samtidig importerer Ålborg Portland lign. spildprodukter til at indgå som ingrediens i cementproduktionen, som kunne være erstattet af Ålborg kommunes slam. Samlet set tusindvis af tons slam og slagger, der køres på lastbiler på grund af tåbelige afgifter.

  Dieselbiler kunne i langt højere grad køre på rapsolie og biodiesel. Men, på grund af afgifter kan det ikke rigtigt betale sig noget af det.
  Det biodiesel, der produceres på DAKA eksporteres endda til Tyskland!

  Man kan ikke købe en fornuftig el- eller hybridbil i Danmark, der kan rumme en std. familie, til en betalelig pris.
  Toyota Prius koster mere end det dobbelte i DK sammenlignet med prisen i Holland.

  Og så kan vi ikke en gang tale konstruktivt om fordelene ved at indføre Kernekraft i Danmark.

  Mon Connie læser indlæggene på bloggen. Eller skriver vi til hinanden her?

 5. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Mon Connie læser indlæggene på bloggen. Eller skriver vi til hinanden her?” – Connie læser sikkert med(?) Men hun følger åbenbart devisen fra go’e gamle ATS: “DE spørger, VI svarer – ikke”! :)

 6. Af Jan Jørgensen

  -

  Jeg erindrer, at Bruntlandrapporten også blev kritiseret for at være uden reelle muligheder for at påvirke holdninger til miljøspørgsmål.

  Det var en rapport uden magt bag.

  Den kunne ignoreres.

  Nu har USA erklæret enighed i alvoren af miljøpolitik.

  Den økonomiske magt, der nu reguleres, bliver afgjort af stor betydning.

  Ikke trendsættende, men handlingsændrende på globalt plan.

  Etik i medtænkningen af udviklingen af verdens globale udvikling er kommet for at blive.

  Kina og Rusland har også vist interesse.

  Ikke kun på planet, hvor man sætter sig mål og erklærer hensigter.

  Men også i realiteten.

 7. Af Tom B

  -

  Connie, jeg tror lige at du bliver nødt til at få “hænderne ned” her. Lad dig ikke vildlede at retoriken fra den nye amerikanske administration.

  Lidt “fact finding”. Vi herovre er ved at løbe et underskud på statsfinanserne oppe i niveauet “milliarderne”. For alle jer der ikke har fulgt med i udviklingen i valutaforskellene, så er et underskud på en milliard dollars meget mere end et underskud på en milliard kroner. Alle I kloge europæere har besluttet at I ikke vil fortsætte med at finansiere vores budgetunderskud (men er ikke kommet frem med en alternativ “reserve valuta”), så det er ikke helt klart HVAD vi skal “committe” os til ovre hos jer. Een ting er dog helt klart. Den grønne industri i USA er begyndt at fyre folk fordi det ikke er bæredygtigt, og vindmølle- og solindustrien er løbet ind i nogle seriøse klimaproblemer lokalt, fordi vi hellere vil bevare ørkenskildpadder i Nevada end bygge grønne, bæredygtige energiprojekter. Så, hvis Obama prøver på at sælge “vi er helt med på den” ideen over hos jer, så vil det nok være klogt at sætte den på efterbrænderen.

  Helt ærligt, så er der nok ikke noget der bekymrer os mindre end global opvarmning i øjeblikket, specielt ikke fordi vi har haft den koldeste vinter i mands minde i USA, og ikke selv de mest “ophedede” klimanørder kan dokumentere at der er en global opvarmning. Faktisk er kurven i de sidste ti år stort set flad! Så når I kommer med de store armbevægelser (og kigger på Obama for at han kan samle regningen op), så bliver I nok lidt skuffede, for den kommer IKKE igennem Capitol Hill.

  Kald mig bare idiot, men lad os tage et væddemål! Der er ikke nogensomhelst chance for at Kongressen eller Senatet stemmer for en reduceret CO2 udledning i USA på kort eller mellemlangt sigt.

  Og det er ikke engang løgn!

 8. Af Jeroen A

  -

  Tom B,

  Det lyder på mig som om du har et horn i siden på Europa. Hvorfor skrive så kategorisk nedsættende om os stakkels europæere?
  Du lyder lidt som Rumsfeldt, der delte Europa op i det nye og det gamle.

  Du skriver at USA er ved at oparbejde et underskud på statsfinanserne, der løber op i milliarderne. Det er da bestemt beklageligt.
  Men, det er vel ikke Europas skyld?
  Så vidt jeg kan se er det bl.a. resultatet af et for højt forbrug af importerede varer fra Kina.
  En for lav eksport fordi f.eks. USA’s biler er 40 år bagud i teknologisk udvikling.
  Samtidig har USA brugt voldsomt mange penge på f.eks. en aldeles forfejlet invasion af Irak.
  Hvis man tog den samlede udgift til krigen og fyldte ned i hullet i statens finanser, ja så var man da trods alt kommet et stykke af vejen.

  Jeg synes at det er godt med grænser for hvad vi europæere skal være med til at finansiere.
  Finankrisen er startet i USA og mange mennesker verden over er berørt negativt af følgerne. Vær venlig at klap hesten og ret op på eget hus. Så skal vi nok komme videre.

  Angående udviklingen af synet på miljøet i USA så tror jeg at opbruddet er større end du beskriver det.
  Schwartzenegger kører i en hybridbil (desværre en Hummer) og indfører en række initiativer til forbedring af miljøet.
  Tilskuddet til at holde liv i den teknologisk bedagede bilindustri betinges af at man nu satser mere miljørigtigt.

  Jeg skal ikke gå ind i en diskussion af klodens samlede tilstand og kan godt forstå at der er et vist element af tro og overbevisning i dette.
  Men, det undrer mig at du ikke forholder dig lidt mere nøgternt til hundredevis af klodens fremmeste forskeres anbefalinger i IPCC.

 9. Af Liberty Frihed

  -

  Vil det sige, at vi har mistet USA som en fornuftens stemme, der ikke blindt og populistisk hopper med på klimareligionen?

  Finanskrisen er et langt vigtigere emne. Og det er også udviklingen af de Europæiske lande i forbindelse med muslimsk indvandring, hvor flere Europæiske lande ser ud til at have muslimsk flertal længe inden vandstanden er steget med 50 centimeter. Det siger sig selv, at de problemer (kig på Libanon, Bosnien) som vores politikere vil have pådraget os til den tid vil være mange gange større end klimaforandringer.

 10. Af Thomas Vesth

  -

  USA er med, men er Danmark. Vi har stadig vores strategi om vindmøller og kul og det er helt klart, at vi ikke selv kan nå målene. Kernekraft er nu så udviklet og det eneste alternativ til udfasningen af primært kul. Den meget lave pris er samtidig garant for fremtidig vækst og velfærd. I Danmark er der bare TAVSHED, så man med rette spørge, er Danmark med? hvordan vil vi finde løsninger under klimatopmødet, hvis kernekraft er forbudt? Lad os nu forske og finde løsninger, istedet for at sætte begrænsninger. Og kære Connie, det ville være rart med en tilkendegivelse fra din side omkring kernekraft, da du vil have vidensbaserede løsninger, hvorfor så dog ikke straks sætte noget forskning igang i henhold til Danmarks klima- og energipolitik.

 11. Af The Engineer

  -

  Usa er tilbage, men den Global opvarming er pisst forsvundet – nu på 11. år.

  Burde I politikker, hvis I virkelig ønsker at bevare den mindste troværdighed ikke snart erkende at IPCC tog fejl – eller er den nye BESKATNINGS grundlag (af vejret) for fantastisk en mulighed at lade passere.

  ILOVECO2.

 12. Af Jan Jørgensen

  -

  Når lidt gør godt!

  http://www.bt.dk/article/20090401/nyheder/904010361/

 13. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Når lidt gør godt!” – ja, så må vi hellere dryppe en smule malurt i bægeret!:
  “Just when the ozone layer appeared to be on the mend, scientists at NOAA and the University of Colorado at Boulder have detected new growth in some ozone-depleting substances” – se mere her:
  http://cires.colorado.edu/news/press/2007/07-05-01.html

 14. Af Ole Juul

  -

  Gennemgående er der væsentlige “ting” der springer i øjnene Connie;

  Det præciseres aldrig, at klimaændringer har fundet sted siden BIG BANG. Og at vi ikke har en kinamands indflydelse på det, -bortset fra en tæskedyr katalysator i dytten.

  Har danskerne (eller verden) været skyld i, at sidste istids is smeltede og den jyske højderyg opstod(var det CO-2 eller andre konstruerede fænomener) Erindrer høfligst om, at der var ingen biler lige på det tidspunkt (over nogle hundrede år)

  Noget der med nogen værdi KAN måles, er menneskets indflydelse på klimaet; og forskere som ikke er Al Gore eller Auken fixerede, og som er relativt ærlige, påpeger, at vi når vi anstrænger os, når op på 2 – 4 % indflydelse på klodens “pulsslag”.

  Tilbage er fornuften (og sågar idiotien):

  Mener vi nogetsomhelst, -så fjern muligheden for at een person sætter sig ind i en 2 tons tung Porshe Cayenne med 385 heste ude foran, for at flytte 80 kg. menneske fra A til B i en sindssyg hastighed, OG

  Som anført andetsteds; få så konstrueret noget A-kraft som er verdens reneste energi. (Med eller uden fodform, og uden reference til fødselsår).

 15. Af Tom B

  -

  @ Jeoren A

  Nej, jeg har egentlig ikke et horn i siden paa Europa, men jeg tror at I overvurderer hvad ikke bare Obama, men ogsaa kongressen og sentatet kan levere. Der er nul stemmer i CO2 reduktioner for indevaerende herovre.

  Lad mig vaere helt aerlig mht. IPCC – jeg tror ikke et sekund paa nogetsomhelst af det BS der kommer derfra! De fremmeste forskere som du omtaler har en agenda og nul trovaerdighed, og minder mig lidt om tidligere tiders “nyttige idioter”. Og lige saa ansete forskere some mener det modsatte, bliver ugleset og nedgjort.

  Det betyder dog ikke at vi ikke skal tage klimahensyn, selvfoelgelig skal vi det. Men som jeg skrev, saa blokerer den ene groenne gruppe for opsaettelsen af vindmoeller i Nevada, som den anden gruppe synes vi skal have. Og for nogle aar siden blokerede Kennedy klanen for at der blev opsat vindmoeller i havet ud for Martha’s Vineyard, fordi det spolerede deres udsigt.

  Og mht. til finanskrisen, saa tror jeg vist du maa gribe lidt i egen barm. Der er vist lige saa stor graadighed og mangel paa tilsyn ovre hos jer som der er ovre hos os.

  Min pointe mht. til underskuddet paa finanserne er at den gennemsnitlige amerikaner ikke tror paa at kaste penge efter miljoet, saa laenge der er ikke er raad.

  Derfor mener jeg at det er for tidligt at juble!

 16. Af Jeroen A

  -

  Ole Juul,

  De to konkrete forslag du kommer med er jeg helt enig i.

  Regeringens afgiftspolitik har længe favoriseret salg af store firhjulstrækkere da de så vidt jeg ved solgtes med lavere afgift når de vejede mere end 3 ton. Derfor ruller der for mange af disse monstre rundt helt nytteløst med en lille dametaske og een enkelt person i.
  Det skulle også efter min mening forbydes fra og med i morgen at køre rundt i den slags køretøjer “for sjov”.
  Min lokale entreprenør har en lign. bil dog uden 385 hk. Men, han trækker jo netop en mindre gravemaskine eller en trailer med sten osv. så for ham er det reelt et nødvendigt arbejdsredskab.

  A-kraft mener jeg også at det var på tide at vi fik indørt i DK. Vi må igang med at tage slagsmålet om hvor de nødvendige 2-4 store værker skal ligge.
  Eet omkring Gilleleje, et omkring Stevns og så et syd for Århus? Måse skal der også ligge et ved Nord for Odense?

  Samtidig skal afgiften på biler som Toyota Prius helt væk.
  Det samme gælder afgiften på rapsolie og biodiesel til biler. Osv.
  Disse forbedringer er videnskabeligt beviste forbedringer af miljøet. Det er helt konkret og det er bare at komme igang.
  Ikke så mange ord, sludder konferencer og flyven rundt i verden for at snakke om det.

 17. Af Jeroen A

  -

  Tom B,

  Hvilken dagsorden skulle de dygtigste videnskabsfolk i verden dog have at fremføre kollektivt bedragerisk?

  Det kan godt være at USA ikke er lige så klar som visse europæere tror med hensyn til konkret investering og handling i forhold til et bedre miljø.
  Men, USA har været bagud på den front rigtigt længe. Så selv om det tager tid at få processen igang så tror jeg at det er nødvendigt.
  Selvfølgelig er der grænser for hvor hårdt man kan satse på disse ting under en global økonomisk krise. Men, man kan jo også stimulere økonomien ved at sætte miljrigtige tiltag igang. Og man kan f.eks. spare kæmpe udgifter på energi ved systematisk at gennemføre moderniseringer i industrien og i boligmassen.
  Der er flere eksempler herfra med virksomheder, der er gået ind i isolering af produktionshaller og har tænkt ind i energiløsninger når de alligevel skulle ud at investerer i nye maskiner.
  Faktisk viser det sig at det i længden ligefrem er en god investering på grund af forbedret indeklima, engagement og sparede udgifter.

  Det er klart at der også er for meget grådighed i Europa. Se bare sager som f.eks. Stein Bagger m.fl. men generelt er der en bedre blanding af økonomien her, der gør os mindre sårbare. Det kunne selvfølgelig blive bedre. Krisen er startet i USA og jeg tror ikke at vi havde haft en krise nu, hvis ikke USA havde givet os det første puf.

 18. Af Jan Schmidt

  -

  Det er ikke kun USA, der er tilbage, det er alle os andre også, langt tilbage, måske flere hundrede år, hvis dette “religiøse selvsving” forsætter meget længere, men det er jo ikke første gang vor del af verdenen sættes tilbage på grund af “religion”, tænk blot på at inkvisitionen, afladshandel og heksebrændinger afløste det antikke Rom på grund af den rette ånd og tro, i det tilfæle kristendommen, men det kunne såmænd også have været CO2. Hvis bare selvsvinget er tilstrækkeligt stort, så skal vi alle nok komme tilbage, langt tilbage.

 19. Af Michael Petersen

  -

  @Jan Schmidt
  Der er en stor forskel på de ting du nævner og den nuværende co2 debat. Førstnævnte er baseret på (over)tro, mens sidstnævnte er baseret på stringent videnskabelig praksis. Selvfølgelig ved man ikke hele sandheden om co2 og dens virkninger, men det står efterhånden temmelig klart, at menneskeskabt co2 har en negativ effekt på vores klima. Hovedparten af forskere diskuterer ikke dette mere, da beviserne er så overvældende, men diskuterer snarere om hvor store effekterne er. At Tom B skriver at en kold vinter i USA skulle være bevis imod klimaforandring, viser jo bare hvor lidt han har sat sig ind i problemstillingerne. Den globale opvarmning er netop det, global (dvs. gennemsnitlig opvarmning), hvilket ikke betyder at der lokalt ikke kan forekomme koldere klima end normalt. En del af de forudsete klimaeffekter er netop et mere ekstremt vejr.

 20. Af Peter Pedal

  -

  klimaproblemet skal løses med udvikling.
  folk vil ikke stoppe med det rige liv.
  derfor er eneste løsning nye teknologiske løsninger. Det drejer sig om at lave energi bedst muligt. Og at bruge mindst mulig energi.

 21. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Din kommentar afventer bedømmelse” står der ud for min replik af 1. april 2009 kl. 23:11 – hvilken ‘bedømmelse’ kræver specielt dette indlæg??

 22. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Hovedparten af forskere diskuterer ikke dette mere, da beviserne er så overvældende, men diskuterer snarere om hvor store effekterne er” – dét er da så sandelig også ekstremt vigtigt:
  “The earth’s climate (in contrast to the climate in current climate GCMs) is dominated by a strong net negative feedback. Climate sensitivity is on the order of 0.3°C, and such warming as may arise from increasing greenhouse gases will be indistinguishable from the fluctuations in climate that occur naturally from processes internal to the climate system itself.” – læs resten her:
  http://wattsupwiththat.com/2009/03/30/lindzen-on-negative-climate-feedback/

 23. Af Finn Bjerrehave

  -

  Præsident Obama, har som sidste udtagelse i Pragh, udtalt at han vil udfase de fossible brændstoffer, og med denne flotte udtagelse uden intillekt indhold, bliver alle der har deres levebrød i olieindustrien verden over fritstillet, og menneskehedens største konflikt er igangsat,velbekommen.VH.Finn Bjerrehave Vig

 24. Af Hans Nielsen

  -

  Hej Connie

  Det ser ud til at USA’s ændrede position kan få Kina til at følge trop:

  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/may/06/china-seeks-climate-change-deal

  Pøj pøj med konferencen til december

  p.s: Du kendte sikkert nyheden i forvejen, men det er ikke sikkert at alle der læser din blog gjorde det.

Kommentarer er lukket.