Olie opslip

Af Connie Hedegaard 81

Tilsyneladende er det kommet som en stor overraskelse for nogle, at de danske olie- og gasreserver ikke er uudtømmelige. Jeg tvivler nu ærlig talt på, at oppositionens overraskelse kan være ægte. Enhver der har fulgt den danske energi- og klimapolitik overfladisk, ved nemlig, at ja, lagrene er ikke uudtømmelige og fra nu af går det mod faldende produktion. Det er jo bl.a. baggrunden for, at vi for halvandet år siden lavede en energiaftale med de hidtil mest ambitiøse mål for såvel vedvarende energi som energibesparelser.

Hvor det for eksempel under skiftende regeringer har været målet at holde energiforbruget i Danmark stabilt, gik vi i energiaftalen et betragteligt skridt videre. Nu skal energiforbruget ligefrem reduceres. Med 2 procent frem til 2011. Det er sværere end det lyder, eftersom vi jo er verdensmestre i hele tiden at udvide både de private og de offentlige aktiviteter, men blandt andet går staten nu foran ved at reducere energiforbruget på det statslige område med ikke mindre end 10 pct. i 2011. Og energiselskaberne er pålagt betydelige besparelseskrav, som vil tilskynde dem til at få både virksomheder og private til at spare mere.

Regeringens store trafikudspil og indsatsen for at reducere udledningerne i landbruget skal også ses i lyset af de klima- og energimål, der skal nås. For klimapolitik er ikke bare klimapolitik. Når man gør en indsats til gavn for klimaet, gør man også en indsats i forhold til forsyningssikkerheden og energiuafhængigheden fremover. Jo mere effektivt, vi formår at bruge energien, des mindre energi får vi brug for at importere. En kilowatttime sparet er en kilowatttime tjent. Og jo mere vi udbygger med vedvarende energi, des mindre skal vi bruge olie, gas og kul. Således er klimapolitikken også en politik, der fremmer ønsket om fortsat at være uafhængig af f.eks. import af olie udefra.

Og derfor er det i øvrigt også kortsynet at hævde, at vi “bare” kan sætte nogle skibe til søs, der kan piske havene op, så skal det nok gå alt sammen. Den type løsninger bidrager i hvert fald ikke det mindste til det, der meget snart bliver ét af verdens helt store problemer: Manglen på olie. Er der noget, der gennem tiderne har udløst krige og konflikter og dermed ustabilitet, så er det kamp om råstoffer.

Vi skal tage klimaudfordringen alvorligt og tænke den sammen med energi- og vækstudfordringen i lyset af, at der ved århundredes midte skal være plads til 9 milliarder mennesker på kloden. Det er i bund og grund essensen af det, vi for nemheds skyld kalder “klimaudfordringen”.

81 kommentarer RSS

 1. Af Lars Schiøtt Sørensen

  -

  Jeg vil gerne vende tilbage til spørgsmålet omkring nedbringelse af CO2 udslippet i Danmark. Hvorfor ikke starte med at reducere energiforbruget de steder hvor det er lettest? 40% af al den energi der bruge i Danmark går nemlig til opvarmning af vore bygninger. Start her, det er de lavest hængende frugter for nedbringelse af CO2 udslippet. Vi har et lille firma med en dansk opfindelse, som netop kan måle varmetabet fra en bygnings facade. Det koster kun mellem kr. 900 og 1.400,- for et parcelhus at få målt hvor problemerne er størst (facader, gavle, brystning, ruder etc.) Samtidig giver vi gode råd til energirenoveringen. Se på ht-meter.dk eller send os en mail på info@ht-meter.dk

  Med venlig hilsen
  Lars Schiøtt Sørensen
  Civilingeniør, ph.d.

 2. Af Harald Børstekilde

  -

  @Lars Schiøtt Sørensen

  Da ministeren åbenbart ikke evner at svare på mit spørgsmål, tyr jeg til den veluddannede civilingeniør Lars Schiøtt Sørensen.

  Mit spørgsmål er blot en gentagelse af tidligere spørgsmål:

  Ved civilingeniør Lars Schiøtt Sørensen hvor meget 180 milliarder kroners investering i elektricitets vindmøller i Danmark, kunne, i antal procent, gøre det danske energibehov selvforsynende, gøre Danmark uafhængig af olie i antal procent?

  Svaret behøver ikke være 100% nøjagtigt, blot et fingerpeg er tilfredsstillende.

  Mvh, Harald Børstekilde

 3. Af T. Sørensen

  -

  Det er formentligt ikke let at være energiminister eller klimaminister i VK-regeringen. Men det ville være rart hvis regeringen ville/turde investere mere i forskningen i alternative energikilder.

  For eksempel: Danmark har ca. 7000 km kystlinie udtil have, fjorde og bugter med enorme energimængder i vandet.

  Hvorfor afsætter regeringen ikke yderligere midler til forskning i bølgeenergi, som, ligesom vindmøller ville give Danmark mulighed for at eksportere vores know-how på området samt bidrage til vores selvforsyning af energi ?

  Bølgeenergi har bl.a. den fordel, at den ikke skæmmer landskabet udpræget og at energien altid er tilstede.

 4. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Hvor er det trist, trist, trist at, hende jeg tidligere så meget op til og beundrede for en god og engageret indsats, mere og mere stempler sig som en hykler.

  Connie… vis nu at den danske indsats på klimaområdet er mere en hensigtserklæringer, for det er PINLIGT for Danmark at vi har et forklaringsproblem over for omverdenen til topmødet til december.

  Andre steder kan man i dag læse at “Danmark køber sig til klima-mål”
  politiken.dk/klima/article766880.ece
  Man kan også læse at et U-land som Kenya nu har overgået os i brug af vindmøller (ikke underligt når vi herhjemme ikke har sat en eneste vindmølle op siden 2003):
  dr.dk/Nyheder/Udland/2009/07/29/115125.htm?rss=true
  Og så er det jo den katastrofale holdning herhjemme, noget som man naturligvis ikke kan klandre dig for udelukkende, nemlig at:
  “Danskerne skraber bunden i klimaundersøgelse”
  dr.dk/Nyheder/Indland/2009/07/16/164033.htm

  Stop nu det pjat med at markedsføre Danmark som et foregangsland. Det er SÅ hult.

  Mindst lige så hult som da du tog til Kina for at advare/rådgive dem imod at fyre med kul, hvorefter du kom hjem og straks gav DONG lov til at bygge nye kulkraftværker.

 5. Af Harald Børstekilde

  -

  @Zeki Laurent Sadic

  Du har ret. Ministeren er en hykler!

  Se hvor patetisk det er, at ministeren ikke kan fortælle offentligheden hvor uafhængig af olie Danmark ville blive, i antal procent, ved en klækkelig investering på 180 milliarder kroner i elektricitets vindmøller.

  Jobmulighederne og eksportmulighederne af en sådan investering er åbenbare.

 6. Af Eydun Rubeksen

  -

  Hørte jeg nogen sige miljøfacisme?

 7. Af Harald Børstekilde

  -

  Jeg ved ikke hvor mange bankpakker der efterhånden er i cirkulation, men disse bankpakker er en “gavebod” til bankerne, og en af dem er på 100 milliarder kroner.

  Lene Espersen sagde med smil om munden: “Vi tager os godt betalt.”

  Godt for regeringen, isoleret set.

  Men hvad med menigmand? Hvad med skatteborgeren som finansierer dette “tag-selv-bord” til bankerne?

  Så får vi at vide af politikerne, at bankerne så sandelig skal viderebringe den lavere rente til kunderne osv. osv. Men intet sker.

  Det eneste vi hører, er, at Danske Bank hæver gebyrerne alt imens deres ansatte fester med højere løn og store bonusser, alt imens Danske Bank taber milliarder, nogle siger 25 milliarder, andre siger tabet er langt højere.

  Det kalder jeg dårlig børneopdragelse af regeringen. Man skal ikke belønne en sådan grådig adfærd, som jo var årsagen til at det hele kollapsede. Hvis det er sådan at “dygtige folk” driver virksomhed, så ansat nogle knap så dygtige, det vil sikkert gå bedre.

  Men hvis man derimod gjorde Danmark uafhængig af olien, som ville være tilfældet ved seriøse investeringer i grøn energi, sol og vind, så ville tre positive ting ske:

  1) betalingsbalancen forbedres markant da vi ikke skal købe nær så meget som vi vil komme til når Nordsø olien svinder ind,

  2) eksporten af vindmøller forøges (også godt for betalingsbalancen),

  3) flere vil komme i arbejde her til lands (også godt for betalingsbalancen).

  Ingen af alle bankpakkerne kommer i nærheden af disse tre forbedringer.

  Hvad mener Energiministeren om dette?

  Hvad vil ministeren med denne blog, når hun ikke gider deltage i debatten?

 8. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Så får vi at vide af politikerne, at bankerne så sandelig skal viderebringe den lavere rente til kunderne osv. osv. Men intet sker” – hvilken ‘lavere rente’? Om ‘bankpakke 2’ står bla.:
  “Renten vil blive fastsat individuelt for hvert penge- og realkreditinstitut på baggrund af kriterier, der afspejler risikoen for staten ved at yde lånet. Det skønnes, at renten i gennemsnit bliver ca. 10 procent årligt” – og det kan vel næppe betegnes som nogen specielt ‘lav’ rentesats, eller…??
  Kilde: http://www.oem.dk/sw24105.asp

 9. Af Søren F.

  -

  @Jesper Jensen

  Tror ikke vi kommer det meget nærmere. Jeg har forståelse for at du som højreorienteret ultraliberal er frustreret i denne tid. Med god grund og heldigvis. Men tak for “snakken”.

 10. Af Jesper Jensen

  -

  Søren F.: “Tror ikke vi kommer det meget nærmere. Jeg har forståelse for at du som højreorienteret ultraliberal er frustreret i denne tid. Med god grund og heldigvis. Men tak for “snakken”.”

  Hvad snakker du om? Jeg er da ikke frustreret. Det forekommer mig blot uklogt, at man vil vælge den løsning på klimaområdet som giver absolut mindst klima for pengene. Men jeg bliver naturligvis lidt trist når jeg tænker på de personer i ulandene som skal dø fordi du og ligesindene ønsker denne løsning. Og jeg håber naturligvis, at det lykkes for Lomborg med flere at få overbevist befolkningerne og politikerne om, at de er på forkert kurs.

  Derudover er jeg ikke “højreorienteret ultraliberal”, men jeg har i modsætning til dig en forståelse for hvad planøkonomi betyder, nemlig at man fra centralt hold planlægger økonomien. Du mener så, at hvis Folketinget laver økonomisk planlægning med det sigte at skære på CO2-udledningen, så er det ikke planøkonomi.

 11. Af Michael Nielsen

  -

  Hvor er jeg godt nok træt af den politiske hykleri når det kommer til klima.

  Ja olien er en begrænset resource, bla. bla. CO2 er muligvis et problem, dog ikke endegyldigt bevist.

  EL-biler er ikke vejen frem, da kun 20% af omkostningerne (CO2 og energi mæssigt) er brændstof forbruget af køretøjet, i den’s levetid, så hvis alle skiftede til elbiler er det IKKE en gevinst for miljøet.

  Men der er nærliggende at det allerede er muligt at lave brændstof der er lign. fossil brændstof, via alge vækster, som kan vokse i golde ørkner, eller andre ubrugelige områder, altså har ingen konsekvens for fødevare produktionen på jorden, en hurtig hovede regning viser at ca 36kvm2 kan ca producere det brændstof Danmark bruger, og ca 10 000kvm2 siges at kunne producere det meste af hvad vesten forbruger, der er bogstaveligt næsten millioner kvm2 af ørken på jorden (1000kmx1000km).

  Således kunne man producere brændstof der ville gøre at de nuværdene biler ville fungere, uden at skulle udskiftes, og derved belaste miljøet mere.

  Samtidigt ville konsekvensen af algefarme medføre at man ikke skal slås med at opføre vindmøller som mange mener skæmmer miljøet, og en lille side gevindst, da det meste ørken findes i fattige lande, kunne man investere der, og i stedet for at give u-land bistand, kunne man bygge op en industri således de kunne få deres økonomi til at fungere, og holde op med at være et u-land, kunne snildt gøres med lidt bistand fra vesten. Vil man ikke i ørken, så kan havbrug også lave alger til brændstof forbrug.

  Men i Danmark, SKAL det være EL der er løsningen, til trods for vi ikke kan producere nok EL til dem, og at skifte vores bil park, gør EL bilen endnu værre for miljøet end at køre i selv de helt store V8 4.2 liter biler, men det er politisk korrekt at KUN fokucere på brændstof forbrug, og ikke energi over livstidsforbruget.

  Men Så snart vi flytter fra fossile brændstof ville Danmark tabe deres intægter fra Nordsø olien, samt da man ikke kan argumentere for afgifter på miljøneutrale energi afgifter, arbejder man hård på at indføre roadpricing.. Man kan nemt se staten’s intentioner, det skulle jo helst ikke ende med at staten taber afgift intægter, fordi folk følger staten’s adfærdsregulernede afgifter.

  Feks, hvorfor betales der CO2 afgifter, når man vælger at købe vindmølle strøm? Hvorfor skal der betales olie afgifter når man selv producere diesel fra bio elementer – Dansk landmand der selv lavede diesel, skulle betale stats afgifter..

  Hykleri..

  Danmark mener de er på forfronten af miljøet, men Danmark er faktisk det eneste vestern land jeg kender til hvor man kun har en benzin station kæde der sælger bio brændstof (til en højer pris end det normale), feks har Australien allerede 10-15% ethanol i deres benzin, for ca 10-20% billiger end rent fossil brændstof, men i Danmark betaler man mere hvis man vil havde lidt bio i brændstoffet.

  Beklager problemet er ikke borgerne, men politikerne i det her, afgifter og stats intægter er mere vigtige end miljøet, og mens alting er miljø-urigtigt kan staten tjene kassen ved “Adfærdsregulerende” afgifter, og det er nemt at argumentere for afgifter i miljøet’s hellige navn.

  A-Kraft er ikke vejen frem, da affaldet er et langtids problem, som vores tip, tip (en masse gange) børn vil døje med. Selvom jeg høre at man har forbedrede processen. Men hvad med terrorist angreb, og uheld, udslippet fra sådan en Atom reaktor, er et problem der får CO2 problematikken til at være en storm i et glas vand..

  Bølge energi er en god kandidat, lige som Tidepower generation er (dog ikke så god i Danmark, pga de svage tidevande), vind energi er et problem fordi det tager plads, og ødelægger naturen, da bla. fugle ikke kan lide dem.

 12. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Ved civilingeniør Lars Schiøtt Sørensen hvor meget 180 milliarder kroners investering i elektricitets vindmøller i Danmark, kunne, i antal procent, gøre det danske energibehov selvforsynende, gøre Danmark uafhængig af olie i antal procent?” – i dagens ‘Ingeniøren’ står (bla.) følgende visdomsord at læse:
  “Den gode nyhed er, at vi i Nordeuropa planlægger at opføre vindmøller i et hidtid uset omfang. Det lover godt for klimaet og miljøet. Den dårlige nyhed er, at vi om tre år (3 år!) producerer så meget grøn energi, at vi ikke ved, hvordan vi skal bruge den. Når vinden blæser pænt og bedst kan udnyttes, vil møllerne blive stoppet. Store mængder af miljøvenlig energi vil således gå til spilde, fordi produktion og forbrug skal være i balance” – læs resten her:
  http://ing.dk/artikel/101511

 13. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Michael Nielsen

  Hvor er jeg godt nok træt af det holdningsmæssige hykleri når det kommer til klimaet, hvor man så heller vil bruge kræfterne på at øge verdens befolkning, end på at sikre grundforudsætningerne for at menneskeheden overhovedet kan overleve på denne økologisk dødende planet.

 14. Af Harald Børstekilde

  -

  @Hans Henrik Hansen

  Jeg har læst lederen på det link du bringer.

  “For selv om man i mindst 30 år har diskuteret, hvordan man kan lagre den flygtige vindenergi til senere brug, så er der i dag ingen udsigt til en løsning på denne udfordring på hverken kort eller mellemlangt sigt”

  Problemet er som jeg før har omtalt, at man endnu ikke har udviklet batterier eller “energi beholdere” som kan opbevare denne overskydende electricitet.

  Må jeg foreslå, at man opretter, som en midlertidig løsning, særlige grønne tankstationer med mulighed for opladning af electricitetsbiler som bliver opladet af energi fra vindmøller eller solenerg. Dette vil nok sætte gang i salget af grønne el-biler som kører 100% på el.

  Solenergi lider af samme problem som vindenergi, – man kan ikke opbevare den overskydende energi.

  Derfor bør man udvidde mulighederne for afsætning af electriciten, og en oplagt mulighed er en udvidelses af el netværket som vil omhandle tankstationerne eller specielle “tankstationer” hvor biler kan “parkere” natten over og oplade i flere timer.

  Der er jo hele tiden en bil som skal tankes (oplades), og disse biler kræver jo en hel den energi. Vi knne derfor let ende i den situation, at der ikke er nogen overskudsenergi.

  En udbygning af infrastrukturen kunne være vejen frem, indtil man har udviklet store batterier som kan opbevare overskudsenergien.

 15. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Må jeg foreslå, at man opretter, som en midlertidig løsning, særlige grønne tankstationer med mulighed for opladning af electricitetsbiler som bliver opladet af energi fra vindmøller eller solenerg. Dette vil nok sætte gang i salget af grønne el-biler som kører 100% på el” – selvfølgelig må du dét! :)
  Og må jeg så foreslå dig at bringe dit forslag i spil på ‘Ingeniøren’s debatsider, så det evt. kan blive kvalificeret kommenteret af teknisk kyndige?

 16. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Hans Henrik Hansen

  “Og må jeg så foreslå dig at bringe dit forslag i spil på ‘Ingeniøren’s debatsider, så det evt. kan blive kvalificeret kommenteret af teknisk kyndige?”

  Ja, og resultatet bliver 1775 vurderinger, pegende i 621 retninger, idet der vil gøre sig ligeså mange forudsætninger gældende, der igen skal vurderes med forbehold for både det ene og det andet!

  Brug i stedet kræfterne på at udvikle en reel samfundsændring, hvor der er en sammenhæng i tingene. Modsat nu, hvor man blot bidrager til en udvikling, der er helt foruden nogen sammenhæng, og derfor uden mening.

  Hertil kræves et ganske andet intellekt end det, som ingeniørerne har at gøre godt med.

 17. Af Harald Børstekilde

  -

  @Bjørn Holmskjold

  Kunne Bjørn Holmskjold uddybe en smule hvad han mener eller hentyder til, når han siger:

  “Brug i stedet kræfterne på at udvikle en reel samfundsændring, hvor der er en sammenhæng i tingene. Modsat nu, hvor man blot bidrager til en udvikling, der er helt foruden nogen sammenhæng, og derfor uden mening.”

  Jeg er ikke tankelæser, derfor kunne det være rart med en uddybelse. Tak.

 18. Af Hans Henrik Fischer

  -

  Ja lagring af overskydende vindenergi er en stor udfordring – lagringen kan teknisk allerede nu finde sted i form af opladning af elbilbatterier i nattetimerne hvor der typisk er overskud af vindenergi.Jeg går ud fra at denne løsning er en af grundene til at DongEnergy interesserer sig for Elbiler.

 19. Af Sanne Maia

  -

  Hvad om miljøministeren opfordrer interesserede virksomheder til at miljøblogge og at de virksomheder der profitterer af miljøforbedrende forslag indkomne på bloggene, donerer et pænt symbolsk beløb til en anerkendt international organisation som Røde Kors . . WWF . . ?
  Hvis klimaforandringer og miljøproblemer grundlæggende er betinget af produktion og anvendelse, kan og skal virksomhederne for forsat at kunne producere; jo producere mere hensigtsmæssigt og forbrugerne skal anvende produkterne bedre, miljømæssigt.
  Med hensyn til konvertering fra olieanvendelse i I og U lande så er udbyttet vel størrer både fordi oliepriserne kan formodes at stige mens de vedvarende forureningsneutrale energikilder kan antages at være konstante og tilnærmelsesvist udgiftsneutrale efter en endt financieringsperiode.
  Og hvis vi er 9 milliarder om nogle år, mon så ikke det er en god international ide at plante frugtgivende træer og buske i videst mulige omfang, planternes vækst medfører flere fordele fra iltproduktion til opbevaring af vand og co2 forholdet ved fortosyntese samt ernæringsmæssige fordele og ressourcer til produktion.

 20. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Jeg er ikke tankelæser, derfor kunne det være rart med en uddybelse. Tak” – hov hov, små slag, tak: Pas på, du ikke åbner Pandoras æske! :)
  Du kan få et indtryk af BHs livs-/verdenssyn ved at kigge i Beinovs blog ‘: Derfor fylder religion så meget’ – start fx. her:
  “Bjørn Holmskjold
  10. august 2009 kl. 16:07”

 21. Af Harald Børstekilde

  -

  ER DONG ENERGY TÅBELIGE?

  Hvorfor satses der ikke på vindenergi?

  http://www.business.dk/article/20090817/transport/708160055/

  “Men at satse på gas fra ustabile regimer som Rusland, Algeriet, Indonesien og Trinida/Tobago er langt fra den klogeste vej at gå for Dong Energy, mener Brian Vad Mathiesen, adjunkt ved Aalborg Universitet og forsker i energiforsyning:

  »Det samfundsøkonomisk fornuftige ville være helt at udfase brugen af naturgas i Danmark, og i stedet bruge pengene på at udvide andelen for vedvarende energi. Vi får jo ikke en højere forsyningssikkerhed, end hvis vi selv producerer energien. Og det kan vi med vindenergi,« siger Brian Vad Mathiesen.”

 22. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Harald Børstekilde

  ” Kunne Bjørn Holmskjold uddybe en smule hvad han mener eller hentyder til, når han siger:
  “Brug i stedet kræfterne på at udvikle en reel samfundsændring, hvor der er en sammenhæng i tingene. Modsat nu, hvor man blot bidrager til en udvikling, der er helt foruden nogen sammenhæng, og derfor uden mening.”

  Jeg er ikke tankelæser, derfor kunne det være rart med en uddybelse. Tak.”

  Tak selv, Harald!

  Jeg har lige nu set dit indlæg, spørgsmålene, og derefter på klokken: 00.42, hvorfor jeg kommer tilbage med et svar til dig om ikke så længe.

 23. Af Liberty Frihed

  -

  @Erik Hansen, som skrev:

  “”@”Liberty Frihed”: Nu er det jo ikke kun en dansk tendens at olielagrene er for nedadgående. Hvad tror du der sker med olieprisen når lagrene falder? Olieprisen vil eksplodere og/eller bryder det frie marked sammen.””

  For det første har vi desværre ikke et frit marked for olie. Det er i vid udstrækning kontrolleret af karteller og statsmonopoler.

  Realiteten er, at der er masser af olie derude, selv oliesand og olieskifer hævdes det at kunne udvindes for omkring $20-40 per tønde – og det er der tusindevis af års forbrug af på jorden.

  Og så har du jo helt ret i, at hvis udbud ikke kan følge efterspørgsel vil prisen stige. Det er netop argumentet for at staten ikke skal gøre noget – for det beviser, at prissystemet virker! Hvis der er mangel på en vare vil prisen stige – hvilket får nogle til at sætte produktionen i vejret eller gøre andre typer energiproduktion rentabel. Dermed er “oliemangel” endnu et falsk argument i klimareligionens hellige navn.

 24. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Harald Børstekilde

  ”Kunne Bjørn Holmskjold uddybe en smule hvad han mener eller hentyder til, når han siger: “Brug i stedet kræfterne på at udvikle en reel samfundsændring, hvor der er en sammenhæng i tingene. Modsat nu, hvor man blot bidrager til en udvikling, der er helt foruden nogen sammenhæng, og derfor uden mening.” Jeg er ikke tankelæser, derfor kunne det være rart med en uddybelse. Tak.”

  Tankelæser bliver man, hvis man aflæser udviklingen og giver det en tanke. For eksempel: Hvordan var samfundet for 50 år siden, hvordan er det i dag og hvordan vil det se ud om 50 år. Til sammenligning vil det være passende at gøre sig den samme tanke gældende i forhold til primaterne, som er menneskets naturlige slægtninge, og af hvem vi har arvet det psykologiske system, som vi i dag har at forholde os til. Hvordan levede primaterne for 50 år siden, hvordan lever de i dag og hvordan vil de leve om 50 år?

  Som du nok kan se, så gør der sig en forskellighed gældende i indretningen af levevisen. Hvad vi ikke umiddelbart kan se er det forhold, at der ikke er sket ændringer af det psykologiske system. Og det hverken hos mennesket eller primaterne. For det psykiske system forandrer sig nemlig med evolutionens langsommelige hastighed. Det er grunden til, at primaterne om 50 år vil leve som i dag, hvorimod mennesket om 50 år vil være blevet væsentligt mere psykisk syge, end de allerede er i dag!

  Psykologien er med andre ord en lovmæssighed, som skal være tænkt i samfundsudviklingen, dersom ikke alle skal ende ud i at blive omvandrende psykopater. Det er nemlig den vej den psykiske udviklingen går!

  Det jeg mener med dette eksempel er, at uanset hvad vi tror vi kan, så kan vi ikke overvinde naturens love. Derfor skal naturligheden være tænkt ind i samfundstænkningen, som en helt naturlig ting. Gøres det ikke vil det betinge overbefolkning, overforbrug, klimaændringer, udryddelse af biomassen, psykisk forfald og selvudslettelse.

  Hvor gennemtænkt vil det være for det tænkende menneske, vurderet op imod de ikke tænkende primater, som mennesket udviklede sig fra? Så måske det tænkende menneske skulle begynde at tænke over naturligheden i tingene. For i det mindste at komme på niveau med primaterne!

 25. Af Harald Børstekilde

  -

  @Bjørn Holmskjold

  Jeg har et specifikt spørgsmål til dig.

  Lad os tale om fremtiden, som du selv er inde på.

  Lad os forestille os, at der sker teknologiske gennembrud de næste 20-30 år, således at solenergi bliver super rentabelt, hvilket resulterer i at energi for første gang i menneskehedens historie bliver gratis.

  Hvordan vil det ænsdre samfundet at energi pludseligt bliver gratis?

  Kan du se potentialet og konsekvenserne?

 26. Af Liberty Frihed

  -

  @Harald Børstekilde

  Energi bliver ikke gratis, selvom solenergi bliver rentabelt. Solenergi kræver meget kapital, som skal forrentes, men det er klart, at sker de teknologiske fremskridt, så det bliver billigere vil efter al sandsynlighed på et tidspunkt blive konkurrencedygtigt. Til den tid vil det være fornuftigt at overgå til den energikilde – noget som markedet vil klare helt automatisk, hvis det får lov til at være frit.

 27. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Harald Børstekilde

  Ja! Det er jo ikke så svært. Så vil vi forbruge naturens ressourcer sønder og sammen CO2-neutralt!

  Et økologisk selvmord!

 28. Af Liberty Frihed

  -

  @Bjørn Holmskjold

  Forbruge naturens ressourcer ’sønder og sammen’? Hvad i alverden vrøvler du om :-)

  Der er ufattelige mængder ressourcer på jorden. Og materiale forgår jo som sådan ikke og kan genanvendes med tilførsel af energi.

  “Økologisk selvmord” – der er noget tragikomisk over dommedagsprofeter

 29. Af Ulrik Nissen

  -

  Man må jo sande, at Danmark er et land hvor tiden går med ævl og kævl.
  I den henseende er Danmark et meget feminint land hvor man aldrig kan blive færdig med at diskutere alting.
  Vi kan aldrig gøre os færdige og træffe en beslutning, som vi så eksekverer og går videre til næste punkt på dagsordenen.
  Vi kan ikke skelne mellem formål og målsætninger.
  Lars Løkke tegner desværre ikke godt.
  Burka sagen burde en stærk leder have ordnet direkte med de konservative, istedet for som nu at nedsætte en kommission.

 30. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Liberty Frihed

  Din holdning må skyldes, at du ikke regner den vilde natur eller artsdiversiteten som en ressource af værdi. Det er så okay! Jeg regner jo heller ikke det du repræsenterer for noget, der er værd at bevare. Tværtimod! Som et enfoldigt skadedyr, som denne verden fint kan være foruden!

  ““Økologisk selvmord” – der er noget tragikomisk over dommedagsprofeter”

  Måske! Indtil virkeligheden banker på døren hos de enfoldige forbrugerorganismer, der i deres psykotiske verdner går rundt og tror, at jorden er et overflødighedshorn.

 31. Af Harald Børstekilde

  -

  @Bjørn Holmskjold

  Du fattede ikke mit spørgsmål.

  Vindenergi og solenergi er rene energiformer som ikke bidrager til CO2, atomaffald eller andet ondt.

  Andre debattører forstår heller ikke, at når den enkelte forbruger har købt sin egen solfanger eller mini-vindmølle, så er engergien gratis i flere år, indtil en ny solfanger skal købes, men til den tid vil disse solfangere være billige, og energien vil være at betragte som gratis.

  Spekulanterne går en grum tid i møde, da de ikke vil være i stand til at “sætte sig” imellem forbugeren og energi kilden som en parasit, for det er hvad spekulanterne er.

  Parasitter.

  Det er disse parasitter som feder sig op på andres bekostning.

  Et samfund med reelt set gratis energi uden spekulanter, vil ændre på samfundet helt fundamentalt.

  Så klarsynet er Holmskjold åbenbart ikke, hvilket jeg troede. Men jeg tog fejl.

Kommentarer er lukket.