Kommer Obama?

Af Connie Hedegaard 35

Kommer Obama?
Ét spørgsmål går igen og igen, når jeg taler med folk om den forestående klimakonference: Kommer Obama? Eller kommer han ikke?

Se, det er det, amerikanerne ville kalde et 10.000 dollar spørgsmål, og dem er der som sagt normalt ikke mange, der kan svare på. I dette tilfælde formentlig end ikke den amerikanske præsident selv. Men én ting står formentlig klar: Han kommer kun, hvis der er noget at komme efter. Dels skal der altså være noget, som kræver hans tilstedeværelse – problemer der kun kan løses på hans og hans kollegers niveau – dels er det nu en gang sådan, at stats- og regeringschefer kun kommer til møder, hvor der er rimelige odds for, at de ikke skal rejse tomhændede hjem igen. Fiaskoer har man folk til at tage sig af. Ud fra den logik er det klart, at det har en vis betydning, hvis den amerikanske præsident meddeler, at han har tænkt sig at deltage i klimakonferencens afsluttende del.

Men kan alverdens klima- og miljøministre ikke bare lave en ambitiøs klimaaftale? Jo, hidtil har klimaforhandlingerne været håndteret af ressortministre. Men dén ambitiøse aftale, vi nu taler om, handler jo ikke bare om klima og miljø. Det handler om energi og om fremtidens ressourceforbrug. Det handler om global bæredygtig økonomi og vækst i fremtiden, det handler om udviklingspolitik og forholdet mellem i- og ulande, det handler også flygtningestrømme som følge af klimaforandringer og dermed også omsikkerhedspolitik, og endelig handler det i høj grad om, hvor de mange milliarder, der skal til at finansiere en aftale, kan og skal komme fra.

Med et så bredt spekter af emner er det helt afgørende, at stats- og regeringscheferne engagerer sig i det vi for nemheds skyld kalder for klimaspørgsmålet. Derfor har FN’s generalsekretær indkaldt alle stats- og regeringschefer til et møde den 22. september i FN hovedkvarteret i New York, hvor Ban Ki-moon vil have verdens ledere til at forpligte sig på, at der skal laves en ambitiøs aftale i København. De skal simpelt hen sende et klart signal til de ressortministre og forhandlere, der knokler med at få skabt en aftale, at JA, stats- og regeringscheferne vil prioritere dette.

Så når vi kender styrken af det signal, stats- og regeringscheferne sender fra New York 22. september, kommer vi også svaret på 10.000 dollar spørgsmålet om præsident Obamas og hans mange centrale kollegers deltagelse betydeligt nærmere.

35 kommentarer RSS

 1. Af Claus Sønderkøge

  -

  Som jeg har forstået rapporteringerne fra forberedelseskonferencerne ser udsigterne dystre ud.

  For mig ser det ud som om den slags konferencer ikke længere har så megen mening. Tingene skal afgøres i G20, G8 og fremfor alt i G2. G2 mødes i Beijing til november så de to hotelværelser kan sikkert spares.

 2. Af Ole Riisgaard

  -

  Jeg havde ellers forstået Lene Espersen således, at burka var en større trussel en klimaproblemet ?

 3. Af Niels O

  -

  Kommer den ny Messias eller kommer han ikke….

 4. Af Kresten Klit

  -

  Citat: ‘til et møde den 22. september i FN hovedkvarteret i New York, hvor Ban Ki-moon vil have verdens ledere til at forpligte sig på, at”

  Jeg troede at Ki-moon var blevet banned for længe siden pga for meget moon-lighting. Jeg så nemlig flere skilte i TV med ordene : Ban Ki-moon. Men du har da helt ret: Lad os fæste vores lid til den lille sydkoreaner, om at han noj skal få tingene til at rulle….

 5. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Kommer den ny Messias eller kommer han ikke…” – forkert spørgsmål! Spørgsmålet er, om ‘den store græskarmand’ kommer – eller ikke! :)

 6. Af Bodil Dinges

  -

  O ne
  B ig
  A ss
  M istake
  A merica

 7. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Derfor har FN’s generalsekretær indkaldt alle stats- og regeringschefer til et møde den 22. september i FN hovedkvarteret i New York, hvor…” – mon ikke han har indBUDT dem? Indkalde dem har han næppe ‘prokura’ til! :)

 8. Af S.E. Hendriksen

  -

  Nej…Obama kommer ikke til København til december, det ville være et for stort nederlag, både for ham selv og COP 15.

  USA og Canada har gjort CO2 til en miljø sag ved at udråbe CO2 som en miljøforurening….COP 15 er et klima-topmøde….ikke et miljø-topmøde. IPCC har intet Internationalt mandat til at behandle miljø-sager.

  Grønland vælger meget sikkert samme vej, hvis de ikke får deres yderligere CO2 kvoter til brug for udvikling af industrien. Danmark har ikke engang gjort sig den ulejlighed at sende Grønlands krav videre til FN-systemet…

  Selvom Grønland nu har fået sælstyre kan de godt tænke selvstændigt.

  Connie kan du forestille dig ydmygelsen ved at Grønland ikke forhandler sammen med Danmark men med G77….Jeg kan !!!

  Mvh

  C.R.A.P. (Carbon Really Ain’t Pollution)

 9. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Hele verdens overlevelse står og fald med, at nogle selvglade politikere skal have personlig gevinst, før de gider bruge tid og kræfter på noget så ligegyldigt som klodens fremtid. Da det er sådan, da betinger virkeligheden, at ansvaret for klodens overlevelse er spillet tilbage til befolkningerne. Der i den vestlige verden for størstedelen lever i håbet om, at det nok går over af sig selv.

  Lige nu sender DR1-nyhederne et indslag om de omfattende nedbrændinger af regnskovene i Amazonas i Brasilien. Afbrændinger, som ikke blot udrydder ufattelig mange af naturens dyre-, fugle, krybdyr- insekt- og plantearter, men tillige betinger klimaet endnu mere CO2. Men det skider verden på. Bare de kan komme ud at rejse, og så i øvrigt bevare deres ret til at forbruge verdens tilbageværende naturressourcer sønder og sammen. Her har de intet at frygte. For er der noget, der har politikernes største interesse, så er det netop at sikre befolkningen et evigt stigende forbrug.

  Da vanviddet og hykleriet i den grad er iøjnefaldende, da vil anvendelsen af selv de mest vanvittige metoder for at stoppe vanviddet, kunne forsvares! Det kan overgrebene på livsgrundlaget derimod ikke!

  God overlevelseskamp!

 10. Af Peter Brøsted Jensen

  -

  Nu er USA jo en mildestalt en, i bedste fald, vanskelig klima politisk partner. De boykottede stort set Kyota aftalen helt, blokerede for EU CO2 aftalerne i 00’erne og lagde import handels hindringer for b.la. danske miliø teknisk producerende firmaer. Hvorfor? Fordi de har en anden politisk struktur end vi er vandt til i Europa. I USA har lobby organisationer og karteller stadig stor indflydelse. Trækker de deres virksomheder og økonomi ud af USA, er det en katastrofe specielt set i lyset af den nyværende krise. Noget af en trussel. Ville i DK svare til, at Mærsk udflagede samtlige skibe til Bahamas og flyttede hovedkontoret til Bangkok. Det kan hverken Hedegaard eller andre lave om på.

  Til trods for Obama’s gode intentioner, har han det svært på det her punkt. Store interesser i Amerikansk økonomi ville forhindre ham i en aftale i København med miljø reducerende krav, hvis de kunne, da det ikke er i deres interesse. Nu er der heldigvis også mange kræfter i USA, der arbejder den anden vej, så vi må håbe at han får chancen for at dukke op og dermed politisk manifestere hans valg løfter om et bedre globalt klima. Det er vigtigt, USA er repræsenteret i den aftale men ikke fatalt. Kommer de ikke tror jeg bare, der bliver en ikke lige så global aftale alligevel, da det meste af verden tager dette seriøst. Gennem senere handels aftale krav, bliver USA alligevel mere eller mindre tvunget til at følge den. Præcist som mht Kyoto aftalen.

  Men vi ( og Hedegaard) kan gøre en del, ved at forklare Amerikanerne og Obama, at man sagtens kan kombinere ”good business” med en grøn samvittighed. Den nuværende Grøn vækst plan er et glimrende eksempel. Her kombineres indtjening ( i for af enorme besparelser) med miljø fremmende initiativer helt ned på virksomheds plan – ikke kun stats miljø fremmende indsatser.

  Så Connie, forklar ham, at de ikke kommer til at tabe penge og at vi har teknologien til, at han kan virkeliggøre sine valg løfter. Så skal han nok komme.

 11. Af Søren F.

  -

  @Bodil Dinges

  Flot kommentar du der fik lavet. Har du selv så kreative evner eller hvordan? Håber ikke det hele er for slemt for dig, for Obama har jo 7,5 år tilbage;-) Måske var det på tide at komme hjem til Dannevang nogle år?

 12. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Søren F

  Her er infantilitet nok her i landet. Så der ingen grund til at mere af den slags til huse!

 13. Af Mikkel R

  -

  Det er godt nok ikke så lidt Connie Hedegaard nu får proppet ind under den hat hun selv bærer. Ræsonmenet er at det udover “klima” (hvad er det egentligt for en størrelse) drejer sig om stort set alle andre vigtige problemstillinger og vi nærmest skal planlægge verdensøkonomien de næste 20 år frem til december. (Hvordan er det nu det plejer at gå med planøkonomi fristes man til at tænke.) Men pga. de mange vigtige emner er det nu ikke længere nok at sekundære ministre og diverse embedsmænd tropper op. Vi skal have dén ledende figur på banen…. Gælder det så kun for USA eller kan vi forvente at Connie Hedegaard træder tilbage og siger det her er alt for vigtigt et emne for en sekundær minister som mig??? Ellers holder ræsonnementet jo ikke, med mindre det altså lige går på USA, eller rettere på Obama hvor man håber på lidt Obama-effekt til COP15 for at smøre de hjul der sidder uhjælpeligt fast.

  Derudover kunne et hint måske være at få nogle af alle de sekundære emner ud af hatteskyggen så man kan fokusere indsatsen?? Måske til bare at fokusere på energi og transport og lade resten af problemstillingerne behandles af de udemærkede allerede eksisterende organer??

  @Peter Brøsted Jensen
  Du simplificerer historien og problemstillingerne. Der var i slut 90erne valid kritik af Kyoto mekanismerne. USA ville ikke faste mål som de udover at finde arbitrære også mente let kunne tjene som en sovepude og nedsætte incitamenterne. De har ret i begge dele.

  CDM-mekanismen er uigennemsigtig og tung buerokratisk at arbejde med. Dvs. processen er fordyrende i sig selv hvilket reducerer dens attraktivitet. Omsætningen har på intet tidspunkt været bare tæt på det man havde regnet (håbet) med. Dertil er den et klasseeksempel på design af et system der ligefrem opfordrer til korruption (ved at den let kan lade sig gøre). Endeligt har den samme problemstilling som en pulje til håndværksarbejde. Megen af støtten ender med at gå til projekter der alligevel var planlagt og ville være gennemført. Derved opnår den kun en ting, at flytte penge fra land x til land y og i mellemregningen brænde en del af på uproduktivt buerokrati. Begge dele, korruption og støtte af allerede vedtagne projekter er allerede afsløret i et massivt omfang.

  Kvote-markedet har endnu ikke nået et omfang og pris som man havde forventet på noget tidspunkt. Der er ikke styr på uddelingen af kvoter og de regler de enkelte lande uddeler dem efter hvilket åbner op for statsstøtte til udvalgte industrier. Dertil er provenuet fra kvotesalg ikke øremærket “klima”-relaterede investeringer men indgår i politikernes julemandsbudget og er med til at finansiere almen velfærd fremfor f.eks. energi-investeringer (generelt i EU, ikke specifikt ment DK).

  Joint Implementation programmet har en lignende problemstilling. Man har bibeholdt klimakampen som en national problemstilling hvorfor det handler om at sætte vindmøller og solceller op i hjemlandet for lokalpolitisk vinding. Ikke ud fra kriterier om hvor de gør mest gavn/effekt hvilket ellers var pointen med netop dette program. At DK kunne få CO2-“point” ved at bygge solceller i Spanien fremfor i Marienlyst. At gå sammen om storstilede Brint-forsøg fremfor forsigtige spredte host med en enkelt brintstation i Jylland, Holland, Belgien, osv.

  Kritikken gik også på den ikke var international nok, specielt i og med at den ignorerede effekten af verdenshandel. Det man kalder carbon leakage, at man simpelthen flytter produktion fra Kyoto lande til ikke kyoto lande. Svær-industrien er nærved rykket ud af store dele af Europa – til andet end fordel for klimaet.
  Et andet væsentligt kritikpunkt gik på det totale fravær af fokus på forskningsprogrammer og stimulering af private investeringer udi den retning. For EU samlet set er den offentlige forskningsindsat faldet støt de seneste 10 år jvf. OECD. Danmark er blandt de få der er gået lidt frem på området. Man har valgt ikke at afgiftsfratage el-biler i hele Europa hvilket ellers ville give incitament til de globale bilproducenter for udvikling og investering i produktions kapacitet. Vi har gjort det i DK men må acceptere at vi er et mildest talt negligabelt marked internationalt set.

  Der var masser af valid kritik af Kyoto fra specielt Amerikansk side. Den blev fejet helt og aldeles af bordet og det er nu vores egen skyld vi sidder tilbage med meget lidt at fremvise for 12 år med en vedtagen Kyoto-aftale. Det er ikke USAs skyld – det er de anvendte mekanismer der er helt og aldeles ineffektive. Men sådan går det jo når man som Connie Hedegaard bliver ved med at sigte efter en “ambitiøs” aftale fremfor en “effektiv”. To forskellige ord med voldsomt forskellige betydninger. Den ene ligger op til signal-politik den anden til real-politik.

  Til Connie Hedegaard et specifikt spørgsmål omkring intelligente elmålere. Hvorfor ikke bare afgifts- og evt. moms- fratage elforbrug på de ønskede tidspunkter og derefter tillade forbrugerne selv at investere i elmålere? Fint nok de skal typegodkendes og leve op til nogle tekniske krav og specifikationer. Men det må da være op til den enkelte om de vil købe en simpel model der “kun” kan registrere timeforbruget eller om jeg vil have en high-end multi-funktionel el-tavle de kan snakke med via mobiltelefonen. På den måde lader du ganske almene konkurrence-principper bestemme hvilke tavler der bliver installeret og samtidigt er det op til forbrugeren at sætte gang i implementeringen fremfor energi-selskaberne. Er det ikke det der kaldes ramme-politik fremfor at ville udvælge hvilke el-tavler der skal installeres og hvornår?? Nu har vi snakket intelligente el-tavler i snart 10 år i DK…. og intet er sket. I resten af Europa har de mange steder allerede differentieret prissætning henover døgnet. Kom nu videre og giv folk friheden til selv at agere og omlægge deres elforbrug til glæde for dem selv og den samlede el-produktion.

 14. Af Bodil Dinges

  -

  @Soren F,
  Jeg kan desvaerre ikke tage aeren, jeg er kun en soelle plagiarist.

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg er bare så glad for at de har givet Connie-pigen et ministerium, så jeg trygt kan se DR2 Deadline.

  Minder Connie-pigen for resten ikke om den gammelkloge Margrethe fra Jern-Henrik?

 16. Af Hans Koch

  -

  Vi er nok mange, undtaget visse på denne blog, der håber at USAs første kompetente leder siden 2001 kommer.

  Vi er nok også mange, der håber at en indlysende begavelse som Hedegaard en dag kan rette op på liste K’s forliste skude.

 17. Af Mette Hansen

  -

  Bodil Dinges: Var Bush også a mistake??
  Connie Hedegaard: Hvad med, om du blev K´s nye formand?

 18. Af Ole Esmark

  -

  Miljømissioner er det bedste ved forbryderstaten Danmark. Forbryderstaten Danmark kan ikke forsvare vedtagelser af finanisloven før end der er styr på gældsforhold, hvordan kan et folketingsmedlem vedtage en lov, hvor ma stjæler penge fra udenlandske statsborgere eller danskere? Det danske folketing består af slyngler og forbrydere, hvis man bliver ved med at vedtage finanslove, der er uafklarede i relation til gældsspørsgmål. Det er helt til grin og uantageligt, at man skal bruge mere en 2,6 mia på bekæsftigelse for cirka 100.000 mennesker og verdens bedste sygehusvæsen. Ved udlicitering til Ole Esmark i genterapi, bio tech med videre vil staten kunne lave verdens bedste sunhedsløsninger for 600.000 millioner samtidig med at de 2 milliarder kunne sikre minmumsløninger i det offentlige på 26.000 om måneden. Resten af pengene er tyveri ved højlysdag, og disse bør faktisk ikke anvendes

 19. Af Liberty Frihed

  -

  Hedegaard præsentere udmærket hvad det egentlig handler om; at få en fjer i hatten. Og Obama er den ultimative fjer indenfor den branche, desværre.

  Det vil være tragisk for verden, hvis der bliver vedtaget en ekstremt dyr plan for CO2 begrænsning. Hvorfor ikke se nærmere på geoengineering, som er meget billigere? Hvorfor skal dette problem blæses op til noget stort og uoverskueligt og dramatisk? Svaret er jo nok, at noget stort, uoverskueligt og dramatisk giver politikere uindskrænket, stor og uoverskuelig magt. Og magt er jo hvad man går i politik for.

 20. Af Kurt Lassen

  -

  Lur mig om ikke der bliver talt på indenrigspolitiske knapper. Man må vælge sine kampe, og mon ikke København og IOCs kongres trækker lidt mere en måned senere, når Chicago står med gode chancer for at løbe med OL i 2016. I hvert fald ingen tvivl om at det projekt ligger Obama voldsomt på sinde. Ikke mindst i forhold til førnævnte knapper…

 21. Af Bill Atkins

  -

  Ingen ved om Obama kommer til København, men alle ved:

  skal folks vaner ændres, skal rigtig mange klima-ambassadører i spil- og vi ved at rigtig mange NGO’er og klimaaktivister kommer til København.

  Vi ved også at demonstrationer udvikler sig – skal vi sige aktivistisk – fordi de demonstrerende IKKE mener, at deres budskab kommer ud i medierne.

  Jeg mener at den vigtigste opgave ved Klima-topmødet er:

  1) at give klimaaktivisterne mest mulig ytringsfrihed/fokus

  2) at give klimadeltagerne et seriøst fokus, evnt. gennem reklamer i medierne – reklamer der farvoriserer de medier, der har været flittigst til at promovere aktivisterne.

  Successen for klimamødet skal måles på hvor få sammenstød med politiet der opstår…

  …og lad så bare Obama blive hjemme hvis han synes – han har nok at se til.

 22. Af Liberty Frihed

  -

  @Bill Atkins

  Hvorfor dog i alverden skulle vi ønske mere klimaforvrøvlet propaganda.

  Det som betegner “klimaaktivisterne” er, at deres formål er noget helt andet end klima. De vil statsregulering, de vil socialisme de vil ufrihed og skatter og omfordeling.

 23. Af Peter Iversen

  -

  Må Obama have burka på hvis han kommer?

 24. Af Niels W

  -

  @Bill Atkins

  Jo det ville da være rart med få, eller ingen!, sammenstød mellem politi og demonstranter, men du mener da ikke at succesen skal måles ud fra denne dimension?
  Hvad med en internationalt forpligtende aftale?

 25. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Bill Atkins

  ”1) at give klimaaktivisterne mest mulig ytringsfrihed/fokus”

  Med 60% af den danske politistyrke omkring sig, kan det blive svært overhovedet at finde klimaaktivisterne. Gør de bare de mindste anstalter, så bliver de arresteret forbyggende under foregiven af, at de er en trussel mod verdenssamfundene.

  Til gengæld ligger resten af landet åben for klimaaktivisterne, så vil de fokus, så vil de nemt kunne skaffe sig alverdens fokus.

 26. Af Michael Sjøberg

  -

  Måske er det på tide at få tungen ud af bagdelen på gadearbejderen fra Southside Chicago.

  Hans meningsmålinger styrtdykker hurtigere end forgængerens…snart vil han være en lame duck som skal tumle en Republikansk ledet Kongres.
  Det er længe siden “The Ragin’ Cajun” udsendte advarsler til de ledende kræfter i Demokraterne om, at de var igang med at gentage Clinton’s fejltagelser som banede vejen for Newt Gingrich og hans “Contract with America”.

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203706604574370832806338544.html

  Så det bliver sgu en noget vingeskudt Messias, som Connie vil sole sig i…hvis han da ønsker at berige klimaet med en rejse over Vandpytten til Cph. bestående af 2 747’ere og en C-17 fyldt med alle hans ekstremt benzinslugende panserlimousiner (de går lige knap og nap to kilometer literen)…hvor “grønt” er det lige?

  Han har vel heller ikke noget imod et autonomt tea-party…helt i Acorn’s ånd!

 27. Af Jan Schmidt

  -

  Vi må da håbe, at Obama kommer, hvem kunne bedre lede tanken hen på en Sydstats gospel kirke, hvor man kan nå de rigtige religiøse højder, og helt store pompøse selvsving. Og der skal komme mange, mange andre ellers svinger dommedagsprædiken ikke og ej heller haleluja-råbene.

  Til gengæld kræver det meget få beslutningstagere, at nå et fornuftigt resultat, men det er vel egentlig ikke det,der er tale om, en lille forsamlig stiller ofte mange spørgsmål, hvor en stor forsamling er let at få i selvsving bare forsangere svinger rigtigt.

  Men der er egentlig ikke noget galt i et “old fashion tent meeting” i København, hvis ikke resten af Jordens befolkning på alle måder skal betale for det.

 28. Af Poul Theofilius

  -

  Den danske middelmaadighed og naivitet kommer flot til udstilling naar C Hedegaard taler miljoe og samtidig svaermer for en radikal socialistisk USA-praesident.

  C Hedegaard er ikke engang i besiddelse af bare minimalt videnskabelige kvalifikationer.

  Vi maa doeje med en candmag i historie og literatur.

  Men hvad der er svaert at acceptere er at folk som C Hedegaard forestiller sig at det os der arbejder for dem.

 29. Af Lestat de Lioncourt

  -

  Det er fint med internationale ambitioner, men hvordan går det egentlig med den danske miljøpolitik Fru. Hedegaard ?.

 30. Af Bill Atkins

  -

  @Niels W

  Hvad med en internationalt forpligtende aftale?

  Jeg tror vi skal have sat en folkebevægelse igang. De ændringer vi står overfor klares ikke af aftaler alene, eksv. er der overhovedet ingen klimavinkel i regeringens forslag om at fremrykke offentlige investeringer.

  Det siger jo lidt om politikernes vilje til forandring..

  Det kunne iøvrigt være interessant at høre hvad Connie Hedegaard har at sige til regeringens forslag?

 31. Af Niels W

  -

  @Bill Atkins

  “Jeg tror vi skal have sat en folkebevægelse igang.”

  Jeg er ikke uenig med dig, men first things first. Lad os få den aftale på plads – det er om ikke andet et mere positivt signal at sende til omverden, og vil under alle omstændigheder give en eventuel folkebevægelse bedre vilkår.

 32. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Din kommentar afventer bedømmelse

  Hvorfor nu det?

 33. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Niels W

  “Jeg er ikke uenig med dig, men first things first. Lad os få den aftale på plads – det er om ikke andet et mere positivt signal at sende til omverden, og vil under alle omstændigheder give en eventuel folkebevægelse bedre vilkår.”

  Jeg er enig med dig, at vi skal afvente et resultat af klimatopmødet. Det bliver forudsigeligt mange flotte hensigtserklæringer, om snart sagt alt muligt. Men jo underforstået, at det er tids nok at gøre noget alvorligt ved de fossile brændstoffer, når de er ved at være brugt op. For der er jo lige de økonomiske forhold, arbejdspladserne og dermed kravet om et evigt stigende forbrug, der som altid vægtes langt mere tungtvejende, end overlevelsen. Det var jo det George W. Bush let omskrevet gjorde gældende – at vi ikke har råd til at overleve, idet det vil koste for mange arbejdspladser!

  Det er ikke mange sandheder, som George W. Bush har beriget verden med. Men denne sandhed omkring samfundstænkningen er dog meget præcis og rigtig. For det er sådan der tænkes i almindelighed, og sådan det på klimatopmødet vil blive tænk i særdeleshed.

  Den ene front i den globale overlevelseskamp er i stilling

  ”Erhvervslivet i USA vil se klimabeviser

  Politiken, 25. aug 2009

  USA’s største erhvervsorganisation en høring, så der kommer dokumentation for de menneskeskabte klimaændringer.”

  ”Olie industrien i folkelige protester mod klimalov

  Børsen 15-08-2009

  Olieindustrien i USA vil sende ansatte afsted som demonstranter mod skærpet klimalovgivning, afslører et hemmeligt notat.

  Brancheorganisationen American Petroleum Institute forbereder at arrangere omkring 20 demonstrationer, der skal påvirke processen om en ny klimalovgivning i USA til olieindustriens fordel.”

  Den anden front i den globale overlevelseskamp er på det nærmeste usynlig!

  Jeg bemærker mig da også din vending, ”og vil under alle omstændigheder give en eventuel folkebevægelse bedre vilkår”.

  Den ”eventuelle” befolkning, som i givet fald skal sættes i bevægelse, går alle og venter på at deres overforbrug af naturens ressource igen bliver til forbrugerfester, aktiefester og alle mulige andre fester. Og det uagtet, at deres børn kommer til at betale alle regningerne!

  Så jeg ser ikke just en folkebevægelse, der bare halvhjertet har til hensigt at gøre George W. Bushs sandhed om den fremherskende tænkning til skamme. Det betyder på den anden side ikke, at der ikke rundt om er nogle celler, der vil slås for naturens overlevelse, og dermed grundlaget for helhedens overlevelse. Men de er på ingen måde de fleste. Det var de for øvrigt heller ikke under 2. verdenskrig. Hvor der var en anden trussel mod verden, der skulle nedkæmpes. Så alt andet lige, så gentager historien sig endnu engang, hvor de få skal sætte en så kontant dagsorden i forhold til de mange, så de ikke er det mindste i tvivl om, at der er vilje bag.

  For her er kun alt at vinde!

 34. Af Flora Danica Møller

  -

  Ak,Ak Ak–al den tale om CO2 og den indvirkning det har på folk–en skuespiller fortalte at hendes
  børn ikke ville køres til et sjovt sted i byen, og pensionister sidder med en enkelt sparepære–skræmt og med skyldfølelser.
  Pjat, pjat—-hvad med de 30.000 pærer som fx
  brændes af i et casino i Kbh. og hvad med belysningen i Hong Kong og i Paris etc. ?

  Næh –man burde have planlagt at få Yann Arthus
  -Bertrand til det møde i Dec.–han kan om nogen,
  fortælle og vise film fra steder i verden hvor
  giftgrosserer har fået fattige bønder til at begå selvmord, fordi de er blevet fanget i at købe mere gift end de kan betale, samtidig med
  at det har ødelagt jord og afgrøder.

  clordecone,pesticider og kunstgødning er synderne,men mon ikke de folk der sælger det beskyttes–og så er det jo nemmere at skælde
  ud på småforbrugere.

 35. Af M Mortensen

  -

  Alt det klimavrøvl – hvis dem der står for det, selv troede på det, øslede de ikke så vildt med flyrejser.
  Håber Obama bliver hjemme, så vi bliver fri for trafikstop, lige som sidst han var her.

Kommentarer er lukket.