100, 99, 98, 97 …

Af Connie Hedegaard 17

Selv om julegaveindkøb og tusmørke klokken 16 i disse skønne sensommerdage synes langt væk, så er der faktisk kun 100 dage til, vi står midt i netop det. Og præcis i dag er der også kun 100 dage til, at repræsentanter for 192 lande ankommer til klimakonferencen i København.

Som vært kan man godt få sved på panden, når man går ind på FN´s Klimasekretariats hjemmeside – www.unfccc.int – hvor uret ubønhørligt tæller ned til København. Dag for dag. Time for time. Sekund for sekund. Når det gælder at få styr på sine juleindkøb er 100 dage lang tid. Det er det altså ikke, når det gælder at lande en international klimaaftale og et gæstebud pænt på den anden side af de 10.000. Derfor markerer de 100 dage, at vi nu går ind i slutspurten.

Jamen, KAN man overhovedet nå det? Mit svar er klart: Ja, det kan man. Hvis man vil. Det kan gøres. Selvfølgelig vil der også efter København være udeståender og masser af detaljer, der skal files på plads. Men de politiske beslutninger og forpligtelser der er nødvendige, for at verden bringes på ret kurs, skal og kan tages i København, hvis alverdens regeringer vil. Og tør.

Det er det, de nærmeste uger skal vise: VIL alverdens lande så det? Tør de tage ansvar? Ønsker de at forpligte sig?
Naturligvis er det for mange fristende at lægge klimaspørgsmålet lidt til side og vente på bedre tider. Vente på at krisen og de besværlige budgetter og løbske ledighedstal, går over.

Kan vi ikke bare vente til en anden god gang? Nej, det kan vi – og verden – faktisk ikke.

Hele verden har tilbage i 2007 sat København som deadline, og den deadline skal holdes, for hvem ved, hvornår muligheden ellers byder sig. Og alt imens verden venter, vokser problemerne og dermed også regningen for ikke at handle. Ægte ledelse er ikke at gøre, hvad der er nemmest. Men hvad der er rigtigst. Politiske ledere har et særligt ansvar – det er dette særlige ansvar, de skal leve op til om 100 dage fra nu.

Ved de største økonomiers møde i Italien i juli levede lederne op til deres ansvar ved at blive enige om, at temperaturstigningerne skal holdes under to grader i dette århundrede, fordi temperaturstigningerne ellers risikerer at komme ud af kontrol. Desværre kunne de ikke enes om at få sat forpligtelser og procenter på. Det er en af hovedopgaverne, der venter i København.

22. september vil FN´s generalsekretær teste stats- og regeringscheferne: Er viljen der til at lave den rigtige aftale i København? Forhåbentlig bliver svaret et klart ja, så de 76 dage før København rejser hjem og giver klar instruks deres respektive ministre og forhandlere: Lav så den – ambitiøse – aftale, så vi kan levere i København.

Måske man allerede sku´ se at få købt de julegaver nu…

17 kommentarer RSS

 1. Af Kresten Klit

  -

  John McCain var med i 2006 og andre amerikanske lovgivere er en for en blevet trukket op til denne gletcher af den energiske danske minister for energi og klima, Connie Hedegård – i hvad hun frisk og frejdigt har indrømmet er en måde at “få den rigtige baggrund” for de beslutninger som skal gøres på klimaområdet. Og de har været synligt imponeret og er kommet derfra overbeviste om at Global Opvarmning sker. Nu har et team af videnskabsfolk bevist at det er varmt havvand lige under overfladen, som får gletcheren til at smelte nedefra. Videnskabsmændende mener at det var samme fænomen som fik gletcheren til at smelte mellem 1929-1964.

  DAVID M. HOLLAND* (New York University, New York, NY 10012, U.S.A.), ROBERT H. THOMAS (EG&G Services, Wallops Flight Facility, Virginia 23337, U.S.A.), BRAD DE YOUNG (Memorial University, St. John’s A1B 3X7, Canada), MADS H. RIBERGAARD (Danish Meteorological Institute, Copenhagen DK-2100, Denmark), and BJARNE LYBERTH (Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk 3900, Greenland)

  Acceleration of Jakobshavn Isbræ triggered by warm subsurface ocean waters

  Observations over the past decades show a rapid acceleration of several outlet glaciers in Greenland and Antarctica[1]. One of the largest changes is a sudden switch of Jakobshavn Isbræ, a large outlet glacier feeding a deep-ocean fjord on Greenland’s west coast, from slow thickening to rapid thinning[2] in 1997, associated with a doubling in glacier velocity[3]. Suggested explanations for the speed-up of Jakobshavn Isbræ include increased lubrication of the ice–bedrock interface as more meltwater has drained to the glacier bed during recent warmer summers[4] and weakening and break-up of the floating ice tongue that buttressed the glacier[5]. Here we present hydrographic data that show a sudden increase in subsurface ocean temperature in 1997 along the entire west coast of Greenland, suggesting that the changes in Jakobshavn Isbræ were instead triggered by the arrival of relatively warm water originating from the Irminger Sea near Iceland. We trace these oceanic changes back to changes in the atmospheric circulation in the North Atlantic region. We conclude that the prediction of future rapid dynamic responses of other outlet glaciers to climate change will require an improved understanding of the effect of changes in regional ocean and atmosphere circulation on the delivery of warm subsurface waters to the periphery of the ice sheets.

 2. Af W Icked

  -

  Nå da da klimakterieminister connie hedetur får sved på panden over den forstående juleræs.
  Måske hun skulle skære lidt ned på forbruget af økologisk Max Havelaar kaffe eller prøve andet mærke

 3. Af Kurt Bertelsen Christensen

  -

  Kære Connie Hedegaard

  Det er klart at du er oppe i højeste gear, og at dine forventninger er ligeså store som dine ønsker.

  Du skriver i hvert fald ofte og meget om det samme og på den måde minder du mig om min lille datter på 8 år. Hun får nærmest ondt i maven af forventninger til fødselsdage, juledage el. andre for hende store begivenheder. Og hun ønsker altså så stærkt og hun snakker om det hele tiden og er ved at drive familien til vanvid. Nu vil hun have en hest …

  Vi har ingen stald, ingen jord, men hun vil have en hest.

  Hvad er det du vil have andet end det du ønsker? Du farer verden rundt for at få en el. anden aftale i København og ligesom min datter truer med at “gå hjemmefra” hvis ikke hun får den hest, så truer du os med alverdens ulykker og det der er værre.

  Så ok nu vi har forstået alvoren.

  Vi har større problemer med spørgsmålet: Hvorfor pokker lever du og din regering så ikke selv lever til din bekymring for fremtidens klima? Det gør altså ikke og det er så centralt i denne sag, at ingen med fornuften i behold kan tro andet, end at det er dit eget ønske at få den aftale, for din egen skyld. For at du kan bryste dig af aftalen osv.

  For fakta her ude i dagliglivet er at folk er bekymret, men ikke mere end at de fortsætter uforstyrret. Og det samme gør regeringen.

  Jeg beskæftiger mig i det daglige med miljø, landbrug og fiskeri. Intet sker på de områder andet end besvægelser og spin.

  Imod klimafornuften giver din regeringer atter engang en masse penge nu 250 mio. kroner i støtte til flere olieforbrugende trawlere, hvor de selvfølgelig burde støtte et fiskeri som ikke bruger så meget olie.

  Men nej det sker ikke ligesom i landbruget.

  Mere jord dyrkes, mere kød, mælk og smør produceres selv om priserne er i bund. (Enhver fornuft producent indstiller altså sin produktion, når den ikke kan sælges uden underskud. Men det sker ikke under din politisk ledelse, tværtimod får de producenter i landbrug og fiskeri, som ikke kan producere uden tab, større og større tilskud. Det sker i landbruget, i fiskeriet og i dam- og havbrug).

  Hvorfor er det så lige jeg skal tage dig mere alvorligt end min elskede lille datter?

 4. Af Bjørn Holmskjold

  -

  ”Selv om julegaveindkøb og tusmørke klokken 16 i disse skønne sensommerdage synes langt væk, så er der faktisk kun 100 dage til, vi står midt i netop det”, skriver Connie Hedegaard som sandt er. Men er det kun året, der går på hæld, eller er det hele livsgrundlaget, der er ved at gå på hæld?

  Det er min fornemmelse, at Connie Hedegaard har mere sjæl i miljøsagen, end hun politisk kan gøre gældende. Derimod er jeg helt sikker på, at man ikke kan forsvare miljøet i et demokrati. Hvilket er grund til de begrænsninger, som Connie Hedegaard og miljøsagen som helhed har at slås med i almindelighed, og vil få det i forhold til klimatopmødet i særdeleshed. Demokratiet betinger jo netop, at man kan fravælge det helt væsentlige til fordel for det mindre væsentlige. Et fravalg, som med stor sikkerhed bliver resultatet af klimatopmødet.

  Menneskeheden kan derfor forvente at få en flot indpakket ”julegave”, uden andet indhold, end lovning om guld og grønne skove. Hensigtserklæringer i stil med, at når vi lige har fået styr på økonomien, produktionen, arbejdspladserne, forbruget, frihandlen og alt det andet, så vil vi sætte alle kræfter ind på at redde livsgrundlaget for menneskeheden. På den måde betinger demokratiet en omvendt logik, der på ingen måde har noget med tænkning, endsige intelligens at gøre.

  Børn ved for eksempel meget logisk, at en pose slik ikke rækker til, at samtlige skolens elever kan få et stykke. Alene hér er børnene mange gange mere logisk tænkende, end hvad hele den vestlige verdens samlede ekspertise omkring livsgrundlaget evner at gøre gældende. For disse ”eksperter” tager udgangspunkt i en forventning om, at jorden er et overflødighedshorn, hvor der ubegrænset kan forbruges af naturens ressourcer i en uendelighed. Og det uanset, hvor mange mennesker vi bliver!

  Demokratiet tillader på den måde en meget usund logik at få stemmeflertal, i forhold et barns sunde logik. Hvorfor vi efterfølgende klimatopmødet forsat vil forbruge verden sønder og sammen, som var den et overflødighedshorn!

  På den måde bliver resultatet forudsigeligt, idet vi først udrydder livet omkring os, for så at udrydde os selv… i bedstefald CO2-neutralt!

  Menneskeheden er helt klart i tidnød! Skal vi redde noget, før det er forsent, så har vi ikke tid til at afvente politiske løsninger. Dertil er de for få, for små og for langsomme. I virkeligheden kan vi, som befolkninger, med lynets hast gøre noget helt afgørende ved hele klimasagen. Nemlig ved at sænk forbruget af alting til et minimum, og det nu og her! Det vil naturligvis betinge en masse rod i samfundsindretningen et stykke tid, hvorefter alt begynder at tilpasse sig den nye virkelighed. I bund og grund handler det hele om, at de nulevende må give afkald på deres alt for store overforbrug, for at de kommende generationer kan få et liv. I modsatfald æder vi så at sige grundlaget for det liv, som børnene skulle have at føre slægten videre på.

  Det er den virkelighed, og det simple valg, som klimatopmødedeltagerne reelt har at drøfte. Vil de skrive det sidste kapitel i menneskehedens historie, eller det første kapitel i menneskehedens overlevelse?

  Når klimatopmødedeltagerne efterfølgende klimatopmødet har gjort gældende, at de af hensyn til økonomien, produktionen, arbejdspladserne, forbruget, frihandlen og alt det andet har valgt, at de vil skrive det sidste kapitel i menneskehedens historie, så står du tilbage som individuelle person, som forældre, som familiemedlem, som samfundsborgere og skal træffe dit helt eget valg. Et valg, som får betydning hele din slægt, og ikke kun dig selv!

  Hvad bliver dit valg?

 5. Af Poul Ancher Larsen

  -

  Det er selvfølgelig håbløst, at argumentere mod Connie Hedegaards og regeringens / folketingets klimapolitik. Den er vedtaget, sagen er afgjort og toget har forladt stationen. Connie Hedegaard er skråsikker og fuldstændig overbevist om, at hun gør det rigtige og det gode.
  Det er almindeligt kendt, at forsøger man at argumentere sagligt, har man tabt på forhånd, for klimapolitik er netop politik og det drejer sig om politiske ”holdninger” efter opskriften ”Du argumenterer, men jeg har en anden holdning”. Jeg har arbejdet som miljøingeniør i mere end 25 år og jeg hader skråsikre holdninger.

  Men lad mig prøve alligevel.
  1. Klimaet ændrer sig naturligt hele tiden. Fra middelalderen til ca.1900 blev klimaet lidt koldere (jorden går jo mod en ny istid) og siden er det blevet lidt varmere, men den globale middeltemperatur er faldet i de seneste ti år. I 2007 var faldet således 0,6 grader.
  2. CO 2 er en drivhusgas og menneskets udledning af CO2 er steget jævnt siden omkring 1850.
  3. Der er en vis samtidig variation mellem temperaturen og den atmosfæriske CO2 koncentration, men den er ikke entydig. Selv om CO2 koncentrationen er steget i hele perioden, faldt temperaturen kraftigt 1945 – 1975 og altså igen i de sidste 10 år.
  4. Klimaet har ændret sig hele tiden gennem jordens udviklingshistorie – længe før mennesket kom til.
  5. Der forligger intet videnskabeligt bevis for, at menneskeskabt udledning af CO2 er årsag til global opvarmning. Man har på Internettet i flere år kunnet vinde 500.000 dollars i præmie, hvis man kunne bevise det. Uden at nogen kom frem. Heller ikke Al Gore.
  6. Klimapolitikken hviler på antagelsen om at menneskets udledning af drivhusgasser, især CO2, bevirker en global opvarmning. Isboringer på Grønland har imidlertid vist, at sammenhængen mellem CO2 og temperaturen er modsat af hvad vi får at vide. Først stiger temperaturen og flere hundrede år senere stiger CO2 koncentrationen i atmosfæren. Så opvarmningen skyldes ikke CO2. Havvandet varmes op af andre årsager og derefter udskilles CO2. Connie Hedegaard bedes bemærke, at dette er en alvorlig indvending, som jo reelt trækker tæppet væk under klimapolitikken.
  7. FN´s klimapanel IPCC fremlægger indicier (ikke beviser) på, at den globale opvarmning skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. IPCC´s påstande er baserede på edb-modelberegninger. Edb-modeller er fantastiske værktøjer, men de er jo blot simuleringer, ikke sandheden. Resultatet afhænger helt af, hvad man putter ind i dem.
  8. IPCC har mange fine videnskabsfolk til rådighed, men IPCC er også inficeret af politikere og aktivister. Der er mange eksempler på, at IPCC´s rapporter er manipulerede og adskillige forskere har forladt IPCC, fordi deres arbejde er blevet misbrugt (bl. a. malariaforskeren Dr. Paul Reiter ved Pasteur Instituttet i Paris). Tusinder af forskere (blandt andre 31.000 amerikanske forskere) siger fra over for IPCC.
  9. En af hovedforfatterne af IPCC´s videnskabelige rapporter, klimaforskeren Stephen Schneider fra Stanford University, har uforsigtigt udtalt, at ”vi har brug for en bred støtte, at fange folks opmærksomhed. Det betyder, at vi må have masser af mediedækning. Derfor er vi nødt til at lave skræmmebilleder, at komme med forenklede, dramatiske udtalelser og ikke gøre meget ud af den tvivl, vi måtte nære”.
  10. Den danske solforsker Henrik Svensmark har vist, at en global opvarmning kan forklares ved kosmisk stråling modificeret med solens magnetfelt. Hvis han har ret, er klimapolitikken irrelevant og masser af forskere m. fl. bliver arbejdsløse – og vi kan spare milliarder af kroner. Han bliver selvfølgelig mobbet og hans resultater ignoreres – også ved topmødet i december.
  11. Ifølge Connie Hedegaards, regeringens og folketingets klimapolitik skal Danmark reducere sit CO2 udslip med 50 eller 80 procent inden for de næste 20 – 50 år (det varierer lidt fra dag til dag – politikerne konkurrerer om at fremsætte ”ambitiøse løfter). EU har afgivet lignende voldsomme/ambitiøse løfter. Også FN forsøger at sælge sådanne løfter. Journalist Frede Vestergaard giver i Weekendavisen 21. august 2009 en god oversigt ”Nu handler det om penge”. Kina vil måske/måske ikke skære lidt i sit CO2 udslip om mange, mange år, mens Indien afviser helt at påtage sig nogen form for begrænsning. Formanden for IPCC, inderen Rajendra Pachauri er også klima-rådgiver for den indiske regering. Han presser hele tiden Vesten til at skære voldsomt ned på sit CO2 udslip, mens han som rådgiver for den indiske regering afviser det videnskabelige grundlag for global opvarmning (!) og totalt afviser ethvert forslag om CO2 begrænsning. Han kommer til København til december. En ubehagelig mand, som sammenligner vor Bjørn Lomborg med Hitler.
  12. Svend Auken lovede jo med store armbevægelser EU, at Danmark ville reducere sit CO2 udslip med 21 % (som senere viste sig at være 28 %). Det er den største reduktion noget land har tilbudt. Og vi kan da heller ikke efterleve hans uansvarlige løfte.
  13. Danmarks Statistik har netop offentliggjort Danmarks CO2 udslip for 2007 (Nyt fra DS nr. 365, 12/8 2009). Det ligger 2 % (sølle to procent) under CO2 niveauet i 1990. Det er resultatet af næsten 20 års kamp for at efterleve Aukens tåbelige løfte. Dette gab på 19 % (reelt 26 %) skal Connie Hedegaard (bort)forklare i Bella Centeret til december. Hun får det svært. Jeg har ikke ondt af hende, men jeg har ondt af danskerne, som skal betale regningen.
  14. Og det er og har været dyrt. Ifølge en rapport fra Finansministeriet i 2001 brugte vi dengang ca. 20 milliarder kroner om året på klimapolitikken. Ikke på finansloven, men som samfundsøkonomiske omkostninger. Det er meget dyrere i dag., hvor alt efterhånden handler om ”klima”. Vi har brugt mange hundrede milliarder af kroner (!) på dette klimahysteri, der er ingen ende på det og det er formentlig helt spildt.
  15. Det hører med til historien, at hvis det globalt lykkes at gennemføre den planlagte klimapolitik, vil det blot sænke temperaturen i år 2100 med sølle 0,2 grader. Det er så lidt, at det ikke vil være muligt at måle det. Men det lykkes ikke. Hvis Connie Hedegaard forstod dette, ville hun aflyse topmødet i december.
  16. Da USA, Storbritannien, Frankrig, Australien m. fl. har gjort det klart, at de kun vil påtage sig yderligere klimaforpligtelser, hvis de store udviklingslande Kina, Indien og Brasilien også påtager sig bindende klimamål, trækker Indiens / Pachauris udmelding, se ovenfor, tæppet væk under enhver global klimapolitik. Og fjerner således også grundlaget under Connie Hedegaards klimatopmøde i december. Det er usandsynligt, at der kommer en stor forkromet aftale i stand ved topmødet. Hvis det ikke kan garanteres på forhånd – det kan ingen – kommer Barack Obama selvfølgeligt ikke til København. Et prestigetab for Connie Hedegaard.
  17. Det handler om penge og det er Vesten der skal betale gildet. Og det er voldsomme beløb. Det Internationale Energiagentur IEA skriver i en rapport, at hvis det globale udslip af CO2 skal reduceres med 50 pct. i 2050 vil det koste fuldstændigt uhyrlige 45.000 milliarder dollars eller 215.000 milliarder kroner. Det svarer til godt 30.000 kr. pr. dagens verdensborger – og da de bredeste skuldre skal bære mest, vil det nok koste hver dansker mindst 300.000 kr. i gennemsnit. Dette er langt over hvad finanskrisen koster
  18. . Så det er luftkasteller. Bjørn Lomborg har nok ret, når han siger, at det ikke bliver til noget og at vi i stedet skulle give ulandene rent vand og bedre lægehjælp.
  19. Connie Hedegaard har ansvaret for klimapolitikken. Hun har ansvaret for, at den danske befolkning ikke har fået at vide, hvad den koster – i penge og i tab af velfærd og levestandard. Vi må kræve, at regeringen og folketinget nu fortæller os hvad den samlede samfundsøkonomiske pris for klimapolitikken er. Lad os få en kommission, som kulegraver klimapolitikken. Og lad os få en menigsmåling.
  20. Klimapolitikken er det største miljøprojekt nogensinde – og det dyreste nogensinde. Jeg synes, at det er et demokratisk problem, at det tromles igennem på politiske holdninger uden en reel debat og uden, at vi borgere kan få at vide, hvad det koster. I 2001 anmodede jeg statsrevisorerne om at rejse en sag mod Svend Auken for embedsmisbrug. Det afviste de med begrundelsen, at det kunne en borger ikke gøre.
  21. Den naturlige skepsis breder sig i befolkningen. En tredjedel af danskerne mener ifølge Gallup, at den globale opvarmning er naturskabt. Det videnskabelige grundlag er rustet og omkostningerne vokser. 60 % af vore politibetjente skal udkommanderes for at holde aktivister, autonome og andre bøller fra at smadre København til december. Klimasagen er blevet til politik og holdninger og Connie Hedegaard er skråsikker. Lars Løkke, Connie Hedegaard og Folketinget burde høre lidt efter befolkningen. Det hedder demokrati.
  22. Men jeg har sikkert misforstået det hele. Som Claes Kastholm Hansen skrev i Berlingske Tidendes Groft Sagt sidste år, så glemmer jeg og andre fornuftige skeptikere, at ”klimasagen ikke hører hjemme i fornuftens rige. Der er tale om en vækkelsesbevægelse og for den vakte er ingen pris for høj, slet ikke, når det efter alt at dømme er andre, der kommer til at betale den”. Han har ikke ret, for der er en pris, der skal betales her og nu. En meget stor pris.
  23. Men han har nok ret i, at det er håbløst at protestere.

 6. Af Bjarne Jacobsen

  -

  Connie Hedegaard, det er jo Jeres eksistensgrundlag der har skabt denne derute til et klimahelvede for jordens befolkning. Ja, køb blot ind, så eksistensgrundlaget og kulturen “bevares”.
  Vi når det ikke – søg dækning!

 7. Af Niels O

  -

  Er man een af dem, der kæmpede sig igennem Al Gores Inconvenient Truth, kan man sikkert huske, da han skulle hæve sig 10 meter op i luften på en mobil platform, for dermed at pege på toppen af en graf på lærredet, som alle i salen jo i forvejen tydelig kunne se, så

  se Simpson parodien her, og få et godt grin:
  http://www.youtube.com/watch?v=BwNYKs9U1Js

 8. Af Ole Juul

  -

  At de tunge “drenge” skal mødes, og drøfte hvorledes vi ansvarsfuldt skal producere og bør leve fornuftigt er vel OK for næsten enhver.

  MEN, –

  At tro det har reel betydning for sol- og verdenssystemets rotation er for mig naivt på højt plan.

  Følger man “Den Blå Planet”, og gransker lidt i historien, så er det andre kræfter end en defekt lydpotte på en LADA fra 1975, -der styre klaveraturet.

  Brug hellere milliarderne på at forbedre livskvaliteten for alle de mennesker, -som den vestlige del af verden de sidste to hundrede år har friseret for værdier i uendelige mængder.

  Men, -godt møde.

 9. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Poul Ancher Larsen

  Jeg tror ikke at saglighed er de spildte kræfters holdeplads. Saglighed har altid en indvirkning, uagtet, at den skal have tid til at fordøjes i forhold til nogle allerede indtaget holdningstilkendegivelser, der jo så skal fraviges. Det sker ikke på en gang, men over nogen tid.

  Du gør dig en del tanker, som jeg vil tilkendegive mine holdninger til,,,

  1. Klodens klima har altid være foranderlig. Men det skal ikke bruges som en undskyldning for ikke at gøre noget ved det ekstreme menneskelige overforbrug af alle naturens ressourcer. Hvor forureningen med CO2 kun er ét af mange miljøproblemer. Med al den viden vi har om klimaet ved vi ikke nok til at kunne påstå os sikre i nogen årsagssammenhæng. Hertil er der for mange faktorer, som gør sig gældende. Men så meget ved vi, at CO2én danner et yderligere isolerende lag. Det kan være den dråbe, som kan gør en stor forskel. Og det er i sig selv nok til at reagere. For her kan fejlen nemlig ikke gøres god igen!

  2. Stigningen i CO2 har ganske rigtig været stigende siden 1850, fra en jævn til en stadig mere stejl kurve.

  3. Da vi må handler ud fra forsigtighedsprincippet er dette forhold uden betydning.

  4. Se punkt 1.

  5. Se punkt 1.

  6. Se punkt 1.

  7. Se punkt 1.

  8. Var der ikke noget med, at Bush-administrationen rettede i klimarapporterne før de blev udsendt? Eller den her: ” Olieindustrien i USA vil sende ansatte afsted som demonstranter mod skærpet klimalovgivning, afslører et hemmeligt notat. Brancheorganisationen American Petroleum Institute forbereder at arrangere omkring 20 demonstrationer, der skal påvirke processen om en ny klimalovgivning i USA til olieindustriens fordel. Eller for den sags skyld, den enfoldige Bjørn Lomborgs fantasterier på klimaets bekostning! Det er dog alt sammen udenbetydning. Se punkt 1.

  9. Folk i almindelighed tænker på dagen og vejen, hvorfor der skal noget til for at fange deres opmærksomhed og seriøsitet. Fremhæver man mere kontakt konsekvenserne, således folk flest begriber, at det vi gør i dag, får konsekvenser for børnene i morgen, og børnebørnene i overmorgen, kan de være skræmmende. Men det er bestemt ikke usagligt!

  10. ”Hvis han har ret!!!!”. Og hvis han nu ikke har ret?

  11. Naturligvis handler det om penge, penge og kun penge. Hele klimatopmødet kommer til at handle om penge. Du snakker om penge, alle snakker om penge. Mennesker, der tænker sådan, bør overveje at sælge deres børn for penge! Det er jo netop derfor det bliver en krig at overleve!

  Min analyse af Bjørn Lomborgs personlighed kan du Google på: ”Derfor er Bjørn Lomborg en miljøtrussel”

  12. Det skyldes, at Sven Auken ikke var opmærksom på, at mennesket skal dikteres en vilje. Det er her det går galt i demokratiet, idet man tillægger mennesket at være intelligent!

  13. Det understreger ovennævnte problemstilling. Det sejler ganske rigtigt derudaf, og det alt for langsomt. Sagen er vel den, at en meget stor del af verdens befolkning i forvejen er meget lidt informeret om ret meget andet, end blot dagen og vejen. Hvorimod størstedelen af dem, som burde være informeret, og derfor burde kunne begribe tingene i de større sammenhænge, alene bruger deres ”intellekt” til at berige sig selv, så de kan forbruge endnu mere, end i dag. Hvorfor de bestemt ikke ønsker, at der skal ske ændringer af nogen art, som kan true deres økonomiske interesser, og dét, som de mener kun er et yderst rimeligt forbrug (der omregnet til et globalt ressourceforbrug svarer til tre jordkloder). Tilbage er der ganske få, som også er informeret, men som ikke tænker kortsigtet, men tænker langsigtet på helheden og fremtiden.

  De få vil da være op imod de mange!

  De mindst begavede af de mest oplyste tror naivt, at dette problem kan klares indenfor demokratiet. Hvor jo netop de fleste af vælgerne end ikke tænker på fremtiden. Derfor siger det sig selv, at den demokratiske vej ikke er farbar – i traditionel forstand. For der vil, p.gr.a. egocentrismen, hverken være et vælger-flertal, endsige nogen interesse for en ændring. Derimod har de tusindtallige gode undskyldninger for ikke at gøre noget… Før den dag, hvor det kan gøres uden at skade det hellige privatforbrug. Desuden findes det politiske parti ikke, som har en helhedspolitik, der disponerer med en opbremsning, eller noget andet alternativ til det accelererende overforbrug.

  Det er derfor det bliver en krig at overleve!

  Ifølge den vestlige tænkning er det derimod velkendt og anerkendt, at man må angribe forebyggende, dersom nogen eller noget udgør en trussel mod verdenssamfundet. Bush-doktrinen kaldes dette princip, som de demokratiske lande mere eller mindre accepterer, som værende en fuldgyldig og nødvendig politik. Danmark er bl.a. på den baggrund en aktiv del af besættelsesmagten i Irak og Afghanistan.

  Det er derfor helt legitimt at angribe dén eller de, som man blot antydningsvis mener udgør en trussel mod verdenssamfundene. Ifølge Bush-doktrinen forudsætter doktrinen ikke et demokratisk flertal, forinden man kan angribe dén eller dem, som man vurderer, som værende en trussel mod verdenssamfundene. Man kalder blot sine handlinger: ”Krigen mod terror”.

  Udgør en politik eller en aktivitet en trussel mod det miljø, som jo er en forudsætning for verdenssamfundets overlevelse, da er det en politik eller aktivitet, som omfattes af Bush-doktrinen. En politik eller en aktivitet, som betinger sådanne trusler er derfor helt legitime mål for forebyggende angreb. For dén eller de, som afstedkommer sådanne trusler, er, igen helt i overensstemmelse med Bush-doktrinen, at betragte som terrorister!

  Bidrager man, f.eks. på grund af fanatiske økonomiske interesser, til at ødelægge miljøet, som er en forudsætning for verdenssamfundenes overlevelse, da er dén eller de naturligvis at betragte som øko-terrorister, og som sådan en reel trussel, der skal bekæmpes!

  Bush-doktrinen åbner dog mulighed for at vælge side. Princippet er her, at enten er man med, eller også er man imod. Derfor må det enkelte menneske træffe et valg. De, som herefter er imod, er efterfølgende at betragte som øko-terrorister.

  Det bliver på den måde en nødvendig krig mod øko-terroristerne, om verdenssamfundene da skal overleve. Men det positive er, at denne krig kan holdes indenfor de principper, som er almindeligt accepteret i et civiliseret samfund.

  Hvilket jo må siges at være et godt udgangspunkt!

  På spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at modvirke den omfattende nedbrydning af miljøet, må svaret naturligvis blive, at vi ikke blot må, for det forventes rent faktisk af os, at vi i verdenssamfundenes interesse forsvarer miljøet ubegrænset, og med alle til rådighedstående midler. Hvilket er normal praksis, og helt i overensstemmelse med Bush-doktrinen.

  Man skal blot huske at understrege sine handlinger med, at de udvirkes i overensstemmelse med de gældende principper i henhold til ”Krigen mod terror”, og at de som sådan er til fordel for verdenssamfundenes overlevelse.

  14. Nu snakker du igen om penge! Sæt du dig på en kirkegård, og spørg så de døde, om de vil livet eller vil forblive døde – nu blot 100 mia. kr. rigere! Hvad vil du selv vælge? Du kender vel også driftsomkostningerne på dine børn? Hvad er de egentlig værd?

  I øvrigt er problemet med klimaændringerne, at man tror, at det er klimaændringerne, der er et problem. Det er det ikke! Det er mennesket, der er et problem!

  15. Se punkt 1.

  16. Jeg forventer heller ikke nogle resultater af betydning fra klimatopmødet. Det er grund til vi allerede nu skal begynde at mobilisere kræfterne til en egentlig overlevelseskamp.

  17. Se punkt 14.

  18. Nu ved jeg ikke, om Bjørn Lomborg har til hensigt at bidrage aktivt til overbefolkning af jorden? Mener du selv, at vi løser verdens problemer ved at overbefolke jorden?

  19. Man kan ikke løse miljøproblemerne ved demokrati. Det er en psykologisk kendsgerning! Se i øvrigt punkt 14.

  20. Se punkt 1 og punkt 14

  21. Se punkt 1 og punkt 14

  22. Nu er begrebet ”fornuft” et vidt begreb. For virksomhederne kan det være fornuft, at betale folk for at manipulere virkeligheden til en anden, dersom det er til fordel for virksomhedens profit. For andre kan der være økonomisk fornuft i at være den, der manipulerer til fordel for virksomhedernes profit. Ligesom det for nogen kan være fornuft i at bortskyde de, der for profittens skyld manipulerer på bekostning af helhedens overlevelse. Begrebet ”fornuft” er på den måde altid betinget af interesseudgangspunktet. Så hvorfor tror du, at din fornuft er den rigtige?

  23. Det har han helt klart ret i!

 10. Af Ole Juul

  -

  Egentligt svimlende hvis man forsøger at gennemtænke, hvor meget CO2 kloden svines tilmed, -som konsekvens af al den fisen rundt i hele verden for at udbrede klogskab om noget vi reelt ikke har en hujende … af indflydelse på. Rent bortset fra fornuftig omgang med livsmulighederne/-betingelserne.

  Skræmmende at læse Al Gores reelle indgang til sin tilsyneladende succes. >Kejserens Nye Klæder

 11. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Poul Ancher Larsen skriver

  “Der forligger intet videnskabeligt bevis for, at menneskeskabt udledning af CO2 er årsag til global opvarmning.”

  Øhh:

  “Ingen tvivl: Vi er skyld i global opvamrning

  Én gang for alle slår et internationalt forskerteam nu fast, at de smeltende poler rent faktisk er et menneskeskabt problem.”

  http://jp.dk/nyviden/article1501023.ece

 12. Af Ole Juul

  -

  Kunne være interessant at læse om, hvad der var årsagen til kontinenternes tilblivelse, istiders kommen og gåen, varmtvandsstrømmene som “driver og ændrer baner” uden nogen (mennesket)har indflydelse på det.

  Det er tindrende ligegyldigt for “verdens gang” hvad et eller flere forskerteams fastslår. Det kan alene anvendes til at terpe og eksaminere stakkels studerendes evne til at tilegne sig en afmålt mængde stof i forhold til en tidsfaktor.

  Stort set alle “fakta” justeres i denne tidsperiode. Årsagen til T-REX død. Jesus fødselsdag, og har han >arvinger

 13. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Én gang for alle slår et internationalt forskerteam nu fast, at de smeltende poler rent faktisk er et menneskeskabt problem” – jaså? I så fald er der jo ikke mere at diskutere! :)
  Nå, jeg ser forresten lige i ‘Jyllandspesten’, at ‘ankermanden’ bag rapporten er Dr. Phil Jones – det var ham, der reagerede på en anmodning om dataindsigt med dette svar:
  “Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it”! Så HAN har uden tvivl helt rent mel i posen! (/irony off)

 14. Af S.E. Hendriksen

  -

  @Bjørn Holmskjold
  28. august 2009 kl. 22:44

  Norm Kalmanovitch forklarer CO2 problemet på følgende måde:

  The original paper on this topic by Svante Arrhenius in 1896 can be shown to be in error because at the time quantum physics had not yet revealed the physical process of interaction between the Earth’s radiative energy and atmospheric CO2.

  The only part of the Earth’s thermal radiative spectrum that is affected by CO2 is the 14.77 micron band, but Arrhenius, unaware of this fact used measurements limited to only 9.7 microns and therefore was not actually measuring the effect from CO2. He also used an experimental source for thermal radiation that was at 100°C, and the radiative spectrum from this source includes the 4.2 micron wavelength band of CO2 that is not part of the Earth’s radiative spectrum, so he was not measuring the actual effect from the thermal radiation from the Earth.

  In 1970 the Nimbus 4 satellite measured the Earth’s radiative spectrum showing that the spectral band affected by CO2 had a deep notch in it centred on 14.77 microns. This deep notch demonstrated that well over 90% of the possible effect had already been achieved from just the 325ppmv atmospheric concentration of CO2, so further changes in concentration would have only minor effects, and increases in CO2 concentration could neither be responsible for either global warming or global cooling of any significant degree.

  While CO2 concentration increases can be demonstrated to have little further effect on global temperatures, this has no bearing on CO2 emissions because there is no correlation between CO2 emissions and CO2 concentration, and CO2 emissions may alter the global temperature by processes other than changes to the greenhouse effect. It is easily demonstrated that there is no correlation between CO2 emissions and atmospheric CO2 concentration. Over the three years from 1979 to 1982 when CO2 emissions were decreasing due to the rapid increase in the price of oil that drastically reduced consumption, there was no change in the rate of increase in atmospheric concentration of CO2 proving that humans were not the primary source for the increase in concentration.

 15. Af Bjørn Holmskjold

  -

  S.E. Hendriksen

  Det er en af mange forklaringer, og grunden til, at der er mange forklaringer, er den nærliggende, at man ikke kan overskue klimasituationen, fordi der ganske enkelt er for mange faktorer, som man ikke kender nok til. Men sikkert er det, at CO2-forureningen danner en yderligere isolering, og dermed kan forskyde tingene i forhold her til. Står man overfor en udvikling, som man ikke kan overskue, så bliver man agtpågivende. Eller det bør man klogest blive. Man begynder at bevæge sig baglæns i den retning, man kom fra. Mennesket kan overlevet til i dag, fordi de ubevidst respekterede forsigtighedsprincippet i alle situationer, hvor de stod overfor en ukendt trussel.

  Den nuværende økonomiske krise er meget godt påvisende den instinktive adfærd, hvor mennesket sænker deres forbrug til et ”jeg kan nøjes – forbrug”. I lige linie falder CO2-forureningen, hvorved den ukendte trussel alene derved reduceres, og overlevelseschancerne øges. Hvilket alt sammen understreger, at lytter man til sit indre, når farer lurer, så gør man ubevidst det rigtige. Forsigtighedsprincippet er som sådan indkodet som en 6. sans i det menneskelige system. Hvilket jo så ikke er ensbetydende med, at alle så også lytter til det.

  Nu har jeg aldrig opfattet klimaændringerne som et problem, men som ét af mange problemer. Den teknologiske udvikling betinger som konsekvens overbefolkning, overforbrug, psykisk forfald, grådighed, udryddelse af naturens ressourcer, herunder artsdiversiteten, klimaændringer og selvdestruktion i form af atomkrige om noget så beskedent, som lidt vand og lidt ris. Og det bliver resultatet, dersom der ikke gribes meget radikalt ind. Så selv uden klimaændringerne er menneskeheden truet, og det jo påfaldende nok af mennesket selv!

  Vi befinder os kort og godt i en helt reel global overlevelsessituation, som skiløberen på en lavine, der det ene minut ser smuk og fredelig ud, for i det næste at vende op og ned på alting meget hurtigere, end folk flest lige nu tror muligt.

  Så sover vi i timen, så får det særdeles barske konsekvenser. For så har vi valgt en enkelt-billet, og det uden nogen retur-billet, når vi forsent fortryder, at vi sov i timen!

 16. Af Krister Meyersahm

  -

  Så kom da med nogle konstruktive, konkrete og gennemførlige forslag der – ikke koster røven ud af bukserne for jordens befolkning og derfor – aldrig realiseres eller kun delvist bliver det.

  Anerkender man klimaproblemet – så må man gøre noget her og nu. Men – hvorfor skal der nødvendigvis investeres én eneste krone? Hvorfor ikke, i det mindste til en start og – her mener jeg december mødet, kreere en pakke af tiltag som hele verdens befolkning kan tage til sig? Noget som stort set alle kan leve med?

  Nogle få forslag og – jeg er sikker på at lyse hoveder kan tilføje i 100-vis af andre, der kan gennemføres let og smertefrit og uden, at blive en økonomisk belastning for noget individ eller stat.

  1. Stop for nye anlæg af veje, broer, jernbaner og anden trafikal infrastruktur i mindst 10 år. Kanaliser pengene til renovering og nødvendig udbygning af kloarker og tiltag mod større vandmængder. Flå asfalt og beton væk hvor det er muligt og plant grønt. Renover/riv ned/genbrug/ gamle slidte bygninger. Opkøb og tynd ud i for tæt bebyggelse – etabler natur.

  2. Ophæv lukkeloven men – begræns alle butikkers åbningstimer til 50 ugentlige.

  3. Forbyd postombæring mere end 5 dage om ugen.

  4. Forbyd alle elektriske udendørs reklameskilte, at være tændt efter kl. o1.oo

  5. Afskaf befordringfradrag.

  6. Afskaf tilskud til kollektiv trafik (staten betaler infrastruktur – brugeren betaler driftudgifter og afskrivninger på rullende materiel).

 17. Af Jimmy Flindt

  -

  Det er med stor glæde, at Hvidovre Vindmøllelaugs bestyrelse nu kan rundsende nyheden om, at tegningsmaterialet ligger klart på hjemmesiden. Det findes på adressen http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/nyheder/tegningsmateriale.pdf og vi håber ikke, at I får problemer med at åbne/læse det.

  Det vil også blive udsendt pr. post til dem, der ikke har adgang til en computer og en printer, men der går nogle arbejdsdage endnu, før tegningsmaterialet er trykt og afleveret til postvæsenet.

  I tegningsmaterialet har vi samlet alle informationer om lauget, økonomi, skatteforhold og byggeprocessen. Her er også laugets vedtægter og den kontrakt, som lauget skal have tilbage i udfyldt tilstand, når pengene til andelen er betalt.

  Til jeres orientering går det strygende med forhåndstegningen og over 70 procent af andelene i lauget er reserveret – og vi får stadig mange positive henvendelser, som oftest resulterer i en forhåndstegning.

  Det er frivilligt om man vil lave forhåndstegninger, men det er den bedste måde at sikre sig ret til en andel, hvis projektet bliver overtegnet og det kunne godt gå hen at ske, med den store interesse lauget oplever.

  Vi håber, at I stadig har lyst til at købe de ønskede andele, når I har læst tegningsmaterielt og I er meget velkommen til at anbefale projektet til andre interesserede.

Kommentarer er lukket.