Enkelt og kort, tak

Af Connie Hedegaard 68

Når man ser sig omkring, må man sige, at der rent faktisk sker virkeligt meget på klimaområdet: Den kinesiske premierminister Hu Jintao talte for første gang nogensinde i FN’s hovedkvarter – og han valgte netop dette møde til at levere sit vigtige budskab: At Kina er klar at sætte klimamål. Japans nyslåede premierminister lagde Japans nye, grønne politik frem: De er klar til 25 procent reduktioner i deres udledning af drivhusgasser. Og præsident Obama anerkendte, hvor vigtigt det er at håndtere den klimaudfordring, verden står over for. Ja, det kunne have været et stærkere budskab, men det kunne sandelig også have været meget værre. Det er stadig muligt at nå en aftale i København.

Bundlinjen efter Ban Ki-moons møde i New York er klar: Det ER i København, der skal leveres en aftale. Nu gælder det så om at få de signaler givet til det store hold af forhandlere fra hele verden, der netop nu er samlet til FN’s klimaforhandlinger i Bangkok. Her skal de i løbet af denne og næste uge sørge for, at vi får en forhandlingstekst, der er til at arbejde med politisk. I dag er den omkring 200 sider og med et par tusinde kantede parenteser, altså steder, hvor landene er uenige om teksten. Det antal skal reduceres voldsomt. Teksten skal gøres håndterbar. For at bringe det positive budskab fra møderne i New York til forhandlerne i Bangkok, rejste jeg natten til mandag til Bangkok for at tale ved åbningen af forhandlermødet: Gør nu den tekst betydeligt kortere, gør den mere politisk, gør den mere politisk. Vi har kun 10 uger til København. Stats- og regeringscheferne har sendt et klart signal. Nu må også forhandlerne levere.

68 kommentarer RSS

 1. Af Jens Colding

  -

  Becker er sønnesøn af Knuth Becker. En af den danske litteraturs mest fremragende, men også mest fantasifulde og ikke altid lige så sandfærdige fortællere. Jeg synes at genkende disse karaktertræk i sønnesønnen.
  Har Beckers egentlige ærinde været at forhindre ministeriets energifolk indflydelse til fordel for klimafolkene, som jo har ført det store ord.
  Er det det forhold, som er gået op for ministeren, altså at hun bevidst er blevet forholdt oplysninger, som kunne stille spørgsmål til de menneskeskabte “klimaændringer” og nedtone behovet for en global energiforsyning af et uhyre omfang, og at hun nu må drage den personligt svære konsekvens at fyre en betroet medarbejder og god ven?

 2. Af Carsten Hansen

  -

  Der er mange steder i Kina, Indien og Rusland hele østområdet, hvor der dagligt pumpes enorme mængder kemikalier ud gennem skorstene. Luften er gullig og tæt. Og befolkningene kan dårligt trække vejret.

  Man får aldrig en aftale med dem. Uanset hvor mange møder man holder.

  Det er al ære værd at man forsøger at gøre noget. Men jeg vil mene at det desværre er realistisk at sige at det aldrig vil lykkes.

  De som virkeligt forurener er uden for rækkevidde.

 3. Af Carsten Hansen

  -

  Connie Hedegaard har for mig en stor troværdighed. Hun er superintelligent, kvik og seriøs. Hvis der e nogen det skal lykkes for må det være hende. Held og lykke med opgaven.

  Den stærke udstråling hun har må uværgeligt kunne påvirke. Hun skulle være statsminister.

 4. Af Michael I

  -

  @ Carsten Hansen

  Rart at læse, at Connie også har tilhængere. Personligt er jeg ikke imponeret over folk, hvis tilgang til tingene ikke bærer præg af pragmatisme – det betragter jeg nærmest som lidt uintelligent…

  Vi kommer også til at se nu, at den sidste fase mod COP15 vil være praktisk orienteret. Væk er de store ord om at frelse hele Verden. Og det er godt, men det skulle være sket for lang tid siden – idet dette ville have øget chancerne for realistiske forhandlinger.

  Hvis intentionen er, at lave Co2-“cuts” nu og i nær fremtid, så koster det! Jeg vil ikke komme nærmere ind på de økonomiske sammenhænge, men i værste fald så vil det f.eks. betyde, at mange millioner Kinesere vil få taget “maden” ud af munden, efterkommere vil ikke få uddannelse osv. osv.. Den korte version er, at der er en sammnenhæng mellem Co2-udledning og velfærd. Og da vi ikke har vidunderteknologien endnu, så er spørgsmålet hvor meget velfærd vi er parate til at afgive?? Og så lige for at vende den på hovedet: Er du klar over hvor mange Milliarder mennesker der sulter hver eneste dag??? Så siger Humanisten, “Jamen, de skal da have mad”. I så fald, så ville vi opleve en sand eksplosion i udledning af Co2, pga. øget kødforbrug, landbrugsproduktion etc. Så siger jeg “Uha, det går ikke.. slet ikke med befolkningstilvæksten in mente” – Kald mig hvad du vil, men en “bæredygtig” løsning ser ikke dagens lys ved COP15.

  Mvh.

 5. Af Mona Carter

  -

  Til Carsten Hansen
  Om Connie Hedegaard
  “Hun skulle være statsminister.”
  Det må hun gerne blive og kommer ikke på det internationle niveau, hvor der tvivles på hendes kompetence:

  Kyoto-forhandler tvivler på Hedegaard.

  Connie Hedegaard havde i langt en krise på sit lille arbejdsplads og ikke kunne forholde sige til, hvordan hænger det sammen med en post på verdens plan.

 6. Af Jens Colding

  -

  Connie har udtalt, at Thomas Becker er den, som har lært hende om klima, som hun ikke før vidste en pind om. Ja, se, så forstår man jo bedre, for Becker ved heller ikke en pind om klima, men har som Connie et stort behov for at promovere sig selv. Så Connie ved stadig intet om klima, ud over den viden hun er blevet bibragt af sin store læremester.
  Hvad hun om muligt ved endnu mindre om er energi, som jo da også indgår i hendes portefølje.
  Hun aner tilsyneladende ikke, at hun lever i en verden, som hungrer, ja, gisper efter energi. Det er det helt overskyggende problem at løse, hvis verden skal overleve.
  Det er et aktuelt problem her og nu, og det er skavanken. Man vil hellere tale om noget, som sker eller måske ikke sker om 50 – 100 år, når de fleste af os alligevel ligger 7 alen under jorden.

 7. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Nå da da! Nu opdager jeg, at Klimaministeren har fjernet PH lampen på sit billed her på blogs.berlingske.dk.

  Fik PH lampen elsparepære? så ministerens læber(*) kom til at se helt anderledes ud :-)

  (*) se fotochef Thomas Borbergs artikel, Røv i begge ender, fra linket i min kommentar den 1. oktober 2009 kl. 21:53 her på bloggen :-)

 8. Af Erik Lillienfryd

  -

  N.Jensen 7 okt.
  Connie Hedegaard har da aldrig udtalt, at Kinesere, og Indere skal leve i fortsat fattigdom.
  Hun har netop sagt, at ‘vi i den vestlige verden, ikke bare kan sige til andre lande, at de ikke må øge deres vækst, fordi klimaet ikke kan tåle det’.
  ‘Det handler om, at få fortalt dem, at de ikke skal begå samme fejl som os, men slå over på en bæredygtig udvikling’.
  I min optik, er der en væsentlig forskel, i dit udsagn, og i det Connie Hedegaard faktisk har sagt.

 9. Af Hanne Larsen

  -

  Held og lykke FN´s Klimatopmøde i december.
  Hvis nogle af forhandlingerne skulle mislykkes eller det hele,skulle man prøve at få lavet alternative løsninger i stedet for, at forsætte med kul og olie langt ud i fremtiden,uden at vide hvornår der sker noget.
  Der er mange alternative løsninger: Biobrændsel,vindmøller,solceller og plante træer er bare nogle forslag.

  Man kan komme langt med mange ting i hverdagen.
  Der er meget at spare i papir og lys på arbejdet og genbruge meget mere, end det man gør i dag.

 10. Af Jens Colding

  -

  Erik Lillianfryd!

  Naturligvis har Connie ikke sagt, at indere, kinesere, afrikanere og mange andre må sejle deres egen sø, men det er konsekvensen af hendes handlinger. Hun har fokus stift rettet mod noget som sker eller måske ikke sker om 30 -100 år, men hun ved det ikke. Det gør ingen! Hun har haft en enestående chance for at koncentrere sin indsats om at skaffe energi til en energihungrende verden, som er den eneste måde på sigt at skabe velstand på i en halv verden , som er ved at forgå i sult, nød og elendighed. Men det har ikke haft Connies interesse. Så hellere kaste verden ud i et extremt dyrt økonomisk eksperiment, som ingen kommer til at stå til ansvar for, da de fleste af os, Connie nok inklusive, vil ligge under mulde, når resultaterne måtte begynde at vise
  sig.
  Men diskussionen om at tilføre verden vedvarende, stabil, billig og tilstrækkelig forsyning af energi, orker Connie ikke at tage. Det har hun selv sagt.
  I stedet skal vi nu donere til en ekstra ekstra
  u-landsbistand, hvis pauvre resultater for de nødlidende er konstateret i undersøgelse efter undersøgelse.
  Jeg har i et tidligere indlæg bedt om et budget over, hvad klimakonferencen komme til at koste skatteyderne samt de enorme summer der allerede er forbrugt, men naturligvis intet svar . Det er vist det, man kan kalde uoplyst demokrati, som selv ikke salig Sjette Frederik kunne komme afsted med.

 11. Af Erik Lillienfryd

  -

  @Jens Colding.
  ‘Hun har blikket stift rettet, mod noget som sker, eller måske ikke sker, om 30 – 100 år’.
  Jeg medgiver dig, at det er svært at spå om fremtiden. Det er det også for klimaministeren. Det jeg mener er, at ingen kunne vide at dampmaskinen ville blive opfundet, 30 – 100 år før, den faktisk kom.
  Mennesket har ikke været i en sådan situation før, hvor verdens befolkning øges, og alle søger at opnå teknologiske landvindinger.
  Den produktion der kræves, hvis det fortsætter, kan verden ikke bære. Alene vores affald, har vi problemer med at bortskaffe, uden at sætte en tændstik til det hele.
  Med andre ord, vi aner ikke hvad der kommer til at ske med vores jord, og klima. Vi gætter, selv de lærde indenfor området, er ikke enige.
  Det vi med sikkerhed ved er, at 6 milliarder munde,med pil op, der skal fodres, kræver ufattelige resurser. Det kræver skovrydninger, og udnyttelse af fossile råstoffer, og hvis vi ikke lærer u-landende ikke at begå samme fejl som os, er vi lemminger i eget bur.
  Spørgsmålet er så, er det fødselskontrol, der i virkeligheden er det bedste vi kan gøre for verden, og hvem er vi til at bestemme hvor mange børn andre må få, og hvilken standard de skal leve under?.
  Jeg tror også sådanne spørgsmål, er vigtige at have med i klimadebatten. Det er jeg ikke sikker på at alle politikere, er villige til at diskutere.
  Så på det område ses du ikke at være uenig.
  Spørgsmålet er jo ganske rigtigt, hvem skal betale, og for hvad?. Her kræver det jo en form for erkendelse af problemet, og dets omfang, og så længe vi bekriger hinanden, og har et FN, hvor visse lande har veto-ret, på beslutninger, i stedet for simpelt flertal, kommer vi ikke ud af flækken. Så kan vi lave lige så mange vindmøller, og bio-brændsel vi orker. Vi vil stadig være hoveder foran de u-lande, hvor man ikke endnu har EL, rent vand, og derfor ej heller køleskab.
  Det var her Connie H, i tv sagde, at ‘vi ikke bare kan sige til hverken Kinesere, eller Indere, eller andre, at de ikke kan øge deres vækst, (underforstået, sålænge vores største problem synes at være, om vi skal af med bil nummer 2).
  Det er komplekse problemer vi står overfor, og som altid i politik, lurepasser USA til det sidste, fordi de vil have lov til at svine som det passer dem, til 5 cent pr. gallon.
  Ren indenrigspolitik. Der findes ikke 10 ud af hundrede amerikanere, der tager klimaspørgsmålet alvorligt, og på den måde bliver det dælme svært at forklare andre lande, at de også må ofre sig lidt.
  At så forskningen i klima, og vores indvirkning på Jordens cyklus, i øvrigt fylder for lidt i debatten, kan man jo undre sig over.
  Her lader politikerne til at have erobret scenen fra forskerene.
  Seneste påfund, er solfangere i Sahara, der skal forsyne Europa, med vedvarende ren energi.
  Glimrende ide. Problemet her er bare, at flere Afrikanske lande, ses at være yderst fjendtligt indstillet overfor vesten, og dermed EU. Korrupte præsidenter, og militser,der samarbejder med terrornetværk, skulle så ‘passe’ EU’s energiforsyning i fremtiden?.
  Det havde jeg ikke lige set komme!.

 12. Af Ole Halvorsen

  -

  I forbindelse med Connie Hedegaards påstande om ‘consensus’ blandt verdens ledende klimaforskere vil jeg henvise til følgednde link, hvor 31,478 navngivne forskere tilbageviser disse usandheder.

  http://petitionproject.org/purpose_of_petition.php

 13. Af Mogens Hald

  -

  Jeg høre til den årgang som har deltaget i debatten om energiløsninger siden vi havde den første energikrise i 1973. Det er logik for de fleste mennesker at forbruget af fossile brændstoffer skal sænkes. Men nogle af de kommentarer som findes her, understreger at der altid vil være rabiate kræfter som vil forsøge at stoppe en god sags udvikling, men de er efterhånden i klart mindretal.

 14. Af Bo Hill

  -

  Globale problemer kræver globale løsninger.
  Og central styring.
  Krig mod terror, krig mod Co2, Influenza(!!!).

  check : “club of rome” på youtube.
  Kort fortalt er det en tænketank, der efter komunismens fald opfandt en ny trussel at skræmme verden med, nemlig forurening og klimaændringer.

 15. Af Svend Hendriksen

  -

  Enkelt og Kort…Tak

  Ja…disse ord er netop løsningen på samtlige COP 15 problemerne.

  Danmark er jo verdensmestre i ‘fodnote politik’, så måske er svaret på klima-krisen en enkelt udformet fodnote i COP 15 aftalen, juridisk eller politisk bindende.

  Fodnoten skal simpelt på et juridisk bindende sprog klart fortælle at hvis temperaturen bliver koldere de kommende år, til trods for det stigende CO2 indhold i atmosfæren….Så kan de enkelte lande omkostningsfrit trække sig ud af klima-aftalen.

  Både IPCC og FN og Connie Hedegaard er jo 100 % sikre på at opvarmningen skyldes CO2… Så fodnoten vil være fuldstændigt omkostningsfri for det Internationale samfund….da eksperterne er mere end 95 % sikre på at det bliver varmere…..men det ville være en kærkommen gave til kritikerne der mener det modsatte….menlig at det bliver koldere i den kommende tid og at CO2 ikke er den klimasynder den er udråbt til.

  Så en simpel fodnote kan redde COP 15 aftalen til ghavn for både fanatikerne og kritikerne. Alle ville være klar til en juridisk bindende aftale på de omtalte præmisser.

  Hvis fanatikerne siger NEJ…så ved vi med sikkerhed at COP 15 ikke drejer sig om klima, men om økonomi….

 16. Af Tony Weyts

  -

  Tony W.
  Jeg har en ide, hvordan man forholdsvis enkelt kan oplade batterierne til en Elbil, imens man kører.
  Hvis man laver systemet effektiv nok, vil man i princippet kunne køre jorden rundt, uden at skulle genoplade batterierne fra en ekstern lade station.
  Det vil dog være et problem med mange korte ture, her vil systemet ikke være effektiv nok.
  Hvem vil købe denne ide?

 17. Af Claus Beyer

  -

  @Svend Hendriksen
  Det var da faktisk en god ide. Håber Connie Hedegård læser det.

 18. Af Flemming Maiborg

  -

  Klimaødelæggende medier

  Det er med stor undren, at jeg må konstatere, at ingen åbenbart interesserer sig for det enorme miljøsvineri, der sker i form af de meget store overforbrug af farvestoffer og papirforbrug. Det handler om billeder, reklamer og baggrundsfarvning i alle de trykte medier. – og det gælder lige fra et vist overforbrug i aviser til helt enorme forbrug i ugeblade og annonceblade. FAKTUM ER(!), at størrelsen af annoncer og billeder – helt uden tab af informationsværdi – meget let kunne reduceres med 60-80%!!! Mit skøn er, at der – reelt uden god undskyldning er tale om mange tusinde tons overforbrug af papir og ganske mange tons merforbrug af farvestoffer per år! Efter min opfattelse bør der fra statens side lægges store afgifter på dette forbrug, ligesom visse grænser bør fastlægges!

Kommentarer er lukket.