450 + 147

Af Connie Hedegaard 47

Et regnestykke, der hedder ”450 + 147”. Sådan fremlagde det Internationale Energiagentur, IEA, sammenhængen mellem fremtidens klima, energi og økonomi, da de tirsdag præsenterede deres årlige rapport i København.

Og hvad skal det så betyde? Jo, tallet 450 står for 450 ppm, parts per million. Det henviser til, hvor meget CO2, det anslås atmosfæren kan tåle og samtidig holde de globale temperaturstigninger under to grader, som jo er blevet det fælles mål. De 147 er nærmere bestemt 147 dollar/tønde, og det er olieprisen, da den var på sit højeste.

IEA’s konklusion er nemlig, at hvis verden sætter et mål for CO2, der holder sig inden for de 450 ppm, ja, så er det med til at sikre, at olieprisen ikke kommer op på 147 dollar igen. En sådan fremtid vil være gavnlig både for klima, for økonomi og for forsyningssikkerhed.

Det vil være til verdens fordel samlet, for så vil verden også have brug for mindre olie. Og ikke nok med det: Det er med til at sikre forsyningssikkerheden, og det vil være langt billigere at sætte ind nu mod klimaforandringerne. Agenturet anslår, at det vil koste 500 mia. dollars for hvert år, vi venter med at handle.

At efterspørgslen efter olie bliver tæmmet er i alles interesse i en verden, hvor der uanset hvad vil være en massiv efterspørgsel på olie de kommende år. Som cheføkonom Birol udtrykte det: ”The Era of Cheap Oil is over”. Han sagde det med et smil, for da IEA sidst brugte udtrykket, var olieprisen på sit højeste, men i løbet af 2008 faldt prisen som en sten ned til 30 dollar. Men allerede nu er prisen oppe på 80 dollar per tønde, og selvom udsvingene i de kommende år vil være store, er der intet der tyder på, at verden går mod lave oliepriser. Tværtimod. Og høj oliepris kan have store konsekvenser. Blandt andet peger IEA på, at den høje oliepris var en vigtig faktor for, at finanskrisen brød ud.

Betyder det så, at verden vil holde op med at producere olie? Nej, bestemt ikke. Selv med 450-scenariet forventes de olieproducerende lande i OPEC i 2030 producere 11 millioner tønder olie mere per dag end i dag. Det vil blandt andet ske, fordi olieproduktionen i andre lande end lige OPEC-landene vil falde. Så der vil stadig være penge at tjene i oliebranchen. IEA forudser, at OPEC’s samlede fortjeneste vil falde fra cirka 27 billioner dollar i perioden 2008-2030, i et scenarie, hvor alle bare bruger løs af verdens ressourcer, til ”kun” 23 billioner i 450 ppm scenariet, men det er altså en firedobling i forhold til de foregående 22 år. Så selv hvis der kommer en aftale i København, er der altså en 400 procent vækst at se frem til.

For mig at se går regnestykket op: Det er både teknisk muligt, økonomisk overkommeligt og på alle mulige måder sund fornuft at handle mod klimaforandringerne, og det er nu, vi skal rykke.

Læs mere om World Energy Outlook:

http://www.kemin.dk/da-dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/sider/conniehedegaardomworldenergyoutlook2009.aspx

http://iea.org/textbase/npsum/weo2009sum.pdf

47 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Jeg glæder mig til at virtual reality teknologierne udvikles, så man selv kan bestemme hvilken virkelighed man vil leve i – uden det betyder at andre skal føle skyld eller hoste op med flere skattepenge af den grund.

 2. Af Ole Juul

  -

  Jeg glæder mig til, at brint-drevne biler bliver serieproduceret, så vi kan køre på VAND, -og nul CO2 udledning, og filtre og fanden og hans pumpestok.

  Og plus-hoved-gevinsten vil være, at vore arabiske venner må lette røveren, og arbejde for føden, ligesom f. eks Israelerne har forstået teksten.

 3. Af Liberty Frihed

  -

  Connie, forstår du slet ikke pris-mekanismen? Det skal politikerne naturligvis slet ikke blande sig i – hvis olie bliver dyr pga. stort forbrug, så bliver andre teknologier rentable, og så vil de blive taget i brug.

  Hvad “koster 500 mia. dollars hvert år” betyder forklarer du ikke.

  Hvad du mener med “at handle” forklarer du ikke.

  Forklaring udbedes – og så kan diskussionen starte.

 4. Af Jørgen F.

  -

  Ole Juul,

  “Den primære drivhusgas er vanddamp (H2O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt.” – begynder du at køre i brintbil kommer de efter dig igen ….

  Det er lige så eventyrligt at beskatte vanddamp som co2 – men i den ‘virkelighed’ vi taler om her, skal man heller ikke lade the vandet koge for længe.

 5. Af Ole H

  -

  Jeg har læst indlægget to gange og har brug for at få det forklaret

  Hvordan sikrer man aftalen om de 450 ppm og hvem må slippe dem ud er det danamark, eu, usa asien eller afrika ?
  part per million er det Co2 partikler pr million indbyggere eller pr million partikler luft?
  Hvem skal sætte prisen på olie til 147$?
  og hvem skal have provenuet ?
  Skal olien frem over handles i den svage dollar? og skal den fortsat handles frit eller er der tale om en organsiation som skal handle al olie fremover?
  Hvor kommer de 500 mia fra og hvad skal de bruges til ?

  Som kvikke læsere kan se så er jeg helt rundt på gulvet og vil gerne købe en vokal.

  Connie den skal nok forklares lidt langsommere og gerne med et par støttende placher.

 6. Af peter g

  -

  @Ole Juul

  Og brinten til de brintbiler skal produceres CO2-løst hvordan? A-kraft? God idee. Og ellers ?

 7. Af Jens Colding

  -

  Nu det bevist. Connie er gået fra snøvsen! At bringe en sådan serie af tåbeligheder og hårdtpressede hypoteser og helt igennem fejlagtige konklusioner i en så kort artikel, så det ligger uden for muligheden at besvare endsige diskutere dem, giver kuldegysninger af ubehag. Connie er jo ikke en fru hvem-som-helst. Hun er landets klimaminister og har udsigt til at blive EU`s omvandrende kommissær for varm luft.
  Den anden del af hendes ministerportefølje som energiminister, som er den vigtigste, blæser hun på.

  Jens Colding
  Medlem af Det konservative Folkeparti
  Tidl. folketingskandidat for Skjern Kredsen

 8. Af Michael Sjøberg

  -

  Ole Juul skrev:

  “Jeg glæder mig til, at brint-drevne biler bliver serieproduceret, så vi kan køre på VAND”

  Skal vi ikke lige bekymre os om traktorer og mejetærskere før vi begynder at diskutere privatbilisme???

 9. Af Nydanskeren -

  -

  Kære Connie.

  Dejligt blogindlæg, og jeg vil blot forsøge at bidrage til din blog.

  Jeg tror at 450/147 er et nobelt mål – men man ser kun på efterspørgselssiden af ligningen, og det er farligt.

  “Peak Oil” er nok et begreb som endnu ikke er kommet ind i stuerne via TV herhjemme, men jeg tror det snart sker. “Peak Oil” er teorien om, at verdens olieproduktion er ved at toppe nu – og det kan nærmes matematisk-fysisk vises. F.eks. påviste Marion King Hubbard allerede i 1960, at USA’s produktion ville toppe i 1970 (og det skete præcis som forudsagt) – og hans elev Kenneth Deffeyes har allerede påvist på samme facon at fænomenet sker globalt i disse tider.

  Helt konsekvent kan det nævnes, at Nordsø-olien er ved at slippe op. Derfor blev Storbrittanien netto-importør af råolie i 2001, og havde forud for dette været netto eksportør! Herhjemme vil vi snart få et stort hul i betalingsbalancen (læst: +10 år herfra).
  USA’s tidligere centralbankdirektør Allan Greenspan skrev i sin bog “A Turbulent Age” at Irak-krigen var “largely about oil”. Så olie-krigene er allerede kommet!

  Mht. olie-produktionen, så melder i alt 38 af over 50 olieproducerende lande om et direkte uopretteligt FALD i produktionen.

  Om OPEC så kan producere 11 mio. tønder mere er et åbent spørgsmål. De fleste olie-eksperter er enige om at man ikke helt kan stole på f.eks. Saudi Arabiens opgørelser af oliereserver. Når olieprisen er høj, så har OPEC medlemmerne et meget stærkt incitament til at øge deres reservetal, fordi deres produktion er bestemt af dette tal. Jo højere reserver desto mere må man producere – og når olien er på 147/tønde så er der et stærkt incitament til pludselig at “finde ny olie” på papiret !!!

  Så “Peak Oil” er muligvis allerede nu en realitet. Og det er mulgvis derfor at olieprisen (og guld) sætter nye rekorder løbende. Jeg er helt sikker på at Birol har disse ting i baghovedet.

  Derfor kommer det paradoksale nok til at ske: Vi kommer til (om vi vil det eller ej) at reducere forbruget af fossilt brændstof, simpelt hen fordi produktionen muligvis er ved at toppe allerede nu.

  Stigende oliepriser vil naturligvis skabe yderligere olie-krige, inflation (især i fødevarepriser da den “grønne revolution” i landbruget blev drevet af olie). Statsfinanserne vil blive glødende røde, og de folkevalgte vil blive fristede til at lade pengeseddelpressen køre derudad, med en inflation som direkte konsekvens. Denne inflation vil skabe dyrere tider – og højere renter. Vi vil virkeligt kunne mærke det.

  Derfor er der al grund til at skifte energiform. At sadle om mens vi kan nå det.

  Vores civilisation er en “cheap energy” civilisation. Derfor er stigende energi-priser en direkte trussel mod os!

  :-)
  Nydanskeren

 10. Af Henrik Fougt

  -

  Nøglen til klimaløsningen er CO2-skatten på 50USD pr. ton CO2.
  Den vil drive udviklingen frem mod mere grønne løsninger, simpelthen fordi de bliver rentable. det vil igen reducere efterspørgslen på kulbrinter og være med til at holde olieprisen på under 147 dollar/tønde.
  Der er fin logik i IEA, men kan Connie få landene med på en CO2 afgift på 50 USD pr. tons CO2.
  Jeg håber, men tvivler..

 11. Af Michael Sjøberg

  -

  “Nøglen til klimaløsningen er CO2-skatten på 50USD pr. ton CO2.”

  Med den fart dollaren har på nedad, så bliver det hurtigt en af de gratis fornøjelser!

 12. Af Jesper Jensen

  -

  Connie Hedegaard glemmer så lige at nævne, at de 500 milliarder USD kun er hvis man vælger den dyreste løsning på klimaproblemet (som Connie er fortaler for). Hvis man derimod vælger den billigste løsning og får mest muligt klima for pengene er sagen en ganske anden. Ja, så er de investeringer som Connie taler for jo faktisk penge ud af vinduet.

 13. Af Thomas Rasmussen

  -

  Inden for de sidste ca. 100 år er jordens befolkning blevet 4 gange større! Iflg. FN’s egne demografiske opgørelser er vi i dag ca. 6,8 milliarder mennesker på jorden medens vi i år 2050 vil være ca. 9,1 milliarder. Alene Afrikas befolkning vil være vokset til det dobbelte! Derfor er der en stor grad af hykleri over klima- og udviklingsbistandsdebatten når politikerne ikke inddrager befolkningsudviklingen i diskussionen.

 14. Af P. Dirac

  -

  Olie prisen er bestemt af helt andre faktorere, og 450 ppm fårINGEN indflydelse herpå.
  Der er tale om en politisk konklusion – ligesom snart alt andet i “klimasagen”.

  Der er også berufsverbot for skeptiske indlæg her på Berlingske bloggen – “Klimadirektør”(!) Per Meilstrup fra Mandag Morgen redigerer og fjerner lystigt indlæg på hans blog der er kritiske……er det sådanne personer Connie Hedegaard arbejder sammen med?
  Meilstrups handlemåde er ikke ukendt i i dette morads af miljø, politik og omfordeling – men når man begynder at redigere virkeligheden (som klimasagen gør) vil virkeligheden slå tilbage.

  Se på alle de dybt kritiske indlæg der er – ikke kun på denne blog, men også på JP’s blog og masser af andre steder på nettet.
  Kritikken af IPCC og alle apokalypse-kandidaterne er massiv og vedholdende (hørte P Meilstrup i P1 hertil morgen…..”…verden går under” sagde han.)

  Folk tror ikke længere på disse mennesker.

 15. Af Boe Jørgensen

  -

  Befolkningstilvækst og Brintbiler. Tja.
  Med Asien som arbejdsplads gennem en snes år samt den erfaring en 79 årig har, så er jeg overbevist om at det eneste sikre middel mod befolkninstilvækst er veltand. Men U landene får jo aldrig velstand så længe “markedskræfterne ” har deres mange sugerør nede i Ulandenes økonomier.
  Det er næsten som med brintbiler.
  Det koster jo næsten 3 KW at skaffe 1 Kw brint.
  Boe Jørgensen

 16. Af Bjørn Holmskjold

  -

  P. Dirac

  “Se på alle de dybt kritiske indlæg der er – ikke kun på denne blog, men også på JP’s blog”

  Tager vi så alle de usaglige indlæg væk, så er der slet ingen kritiske indlæg! For begavelsen er bestemt ikke stor på JPs blogs!

 17. Af The Engineer

  -

  Så vidt jeg forstår klimapanelets 4AR, så har man ingen anelse om klimaets sensitivitet. En fordobbling af CO2 niveauet fra 275 ppm til 550 ppm (0,0275% til 0,055%) skulle ifølge klimapanelet give en temperatur stigning på mellem 1,5 til 4,5 grader C.

  Senere beregninger basaeret på faktiske (empirisk) data fra Fred Singer siger at tallet kan ligge så lav som 0,5 grader C.

  Se finsk fjernsyn (med engelsk undertekster):
  http://dotsub.com/view/19f9c335-b023-4a40-9453-a98477314bf

  Dine 2 grader ved 450 ppm Connie har ingen videnskabelig begrundelser andet end “skøn”.

  Ligesom resten af klimapanelets forfalskninger.

 18. Af Michael Vork

  -

  Undskyld mig, men hvis man begrænser mængden af olie på markedet ved at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren, så stiger olieprisen da? Så hvorledes hænger et CO2 loft sammen med en prisbegrænsning på olie?

 19. Af Jesper Jensen

  -

  @Michael Vork: Helt enig. At lave CO2-kvoter svarer til at lave produktionskvoter på olie og andre fossile brændstoffer*. Og en sådan kunstig mangelsituation vil naturligvis give højere priser (omend det vil være landene med ubrugte CO2-kvoter og ikke OPEC-landene der vil skumme fløden på dette). Og som Connie rigtigt skriver vil det naturligvis betyde, at vi har mindre fedt at stå imod med når den næste økonomiske krise rammer os.

  *) Kvoterne er marginalt bedre eftersom de lader markedet bestemme hvilke fossile brændstoffer der skal hives op af jorden.

 20. Af niels dissing frederiksen

  -

  Det gaar staerkt med klimaet i disse dage, og hvad er vigtigere end nogetsomhelst vi kan gore ved klimaet er at kunne undgaa, forsinke en polvending hvilket i mine ojne naermest er IMP. maybee vi har afvaerget en ved at smelte nord og sydpol__ mig uforsaaeligt at det faenomen som med sikkerhed indtraeffer hvert ca 30000 aar ikke er blevet diskuteret og studeret noget mere, naar man har de facts man har og ved hvor alvorligt et poleshift er for verden. Som md sikkerhed vil bukke undener for menneskeheden og den civilisation vi har idag. Maa sige jeg har aendret meget mening fra okologi besoarende biler osv lad os bare gi den gas ifolge min teori er det meget billigt sluppet om saa havene stiger 10 meter globalt kontara et poleshift i min levetid. mvh cand spaceartis Niels Dissing konstera@hotmail.com

 21. Af Christopher Vetzen

  -

  Er det den slags løse betragtninger, Connie har tænkt sig at bruge, kan det ikke undre at det er højest usansynligt at konen får hevet en aftale i land.

  Jeg håber virkelig snart at hun bliver udnævnt til kommisær i EU, hvor det trods alt er begrænset hvor stor skade hun kan forvolde – da hun kun har én stemme blandt 27 – så kan hun jo se om hun har held til at sælge sine fjollede idéer der.

  Få hende væk fra dansk politik nu.

 22. Af Hans Henrik Hansen

  -

  @ niels dissing frederiksen:

  “mig uforsaaeligt at det faenomen som med sikkerhed indtraeffer hvert ca 30000 aar ikke er blevet diskuteret og studeret noget mere, naar man har de facts man har og ved hvor alvorligt et poleshift er for verden. Som md sikkerhed vil bukke undener for menneskeheden og den civilisation vi har idag” – lyder interessant! Kunne du evt. løfte en flig af sløret for, hvor omhandlede ‘facts’/viden stammer fra? :)

 23. Af Jens Koch

  -

  Kære Connie Hedegaard.
  Læs venligst mit lille poetiske “wake up call” som kommer her. Det kan være at du får skyklapperne væk, selvom jeg ikke tror det. Sørgeligt.

  Gærcelle samfundet

  Dette er historien om et samfund i vækst, og med en befolkning, der øges hele tiden:

  To gærceller var havnet i en dejlig sukkeropløsning, lige det liv, de altid havde drømt om.
  De gnaskede løs af godterne, temperaturen var helt optimal, så de tænkte, at de nok skulle have børn, og helst mange. Efter 20 minutter blev de enige om at dele sig, så nu var de hele 4 individer, det var jo pragtfuldt! Da der stadig var masser af mad og plads, så fortsatte det ”søde liv” med madorgier og masser af fornøjelser. Hvem bekymrer sig om fremtiden, når man har det sådan?

  Dette vellevned fortsatte en rum tid, og ca. hvert 20 minut blev de enige om at lave flere børn og delte sig, det var jo skønt at se børn, børnebørn og oldebørn folde sig ud i fuldt flor, og at se dem dele sig, var en ubeskrivelig glæde. Det var jo skønt at leve, når nu forholdene var helt optimale.
  Der var ganske vist nogle gamle celler, som sagde noget om, at de ikke skulle prutte så meget, idet det ville forurene vandet de levede i, og dermed ville temperaturen stige i vandet og gøre livet mere besværligt. Efterhånden blev de fleste celler enige om, at der nok var noget om det, selv om temperaturen nærmere var faldet de sidste dage. Nå, de prøvede at efterleve forordningerne, selvom det var meget dyrt, men det var OK. Man blev også enige om, at de fattige celler yderst i vandet skulle have lidt mere sukker. Man lavede en afladsordning i form af kvoter, således at cellerne i midten havde god samvittighed og stadig kunne prutte, som de hidtil havde gjort.

  Og de delte sig og de delte sig.

  Nu var der nogle celler der sagde, at det vist ikke var så godt alligevel, at man blot delte sig uhæmmet. Men de blev hurtigt dysset ned af dem, der mente, at blot man ikke pruttede så meget, så var alting godt, og at man blot kunne dele sig uhæmmet. Andre celler nævnte, at der kunne være andre faktorer end prutter, der forårsagede temperaturændringer i vandet, og at der også kunne komme temperaturfald, men de celler der sagde det, fik frataget deres ekstra sukkerration, og hermed gjort tavse af de celler, der via konsensus var blevet enige om, hvad der var rigtigt.

  Der gik noget tid, og nu var cellekulturen oppe på 6 milliarder medlemmer, stadig gik det fint, man holdt cellemøder, og større cellekomsammener, hvor man blev enige om, at man virkelig gik den rigtige vej, og at man var meget stolte af hvad man havde opnået. Især en celle, som hed Konnie, var meget forhippet på at få alle cellerne bragt ind på det rigtige spor, som blev kaldt FPLT (Færre Prutter Lavere Temperatur). Nogle celler var lidt lorne ved hende, idet de mente, at hun brugte sin celleposition til at komme højere op i cellehierarkiet, men det blev tysset ned.
  Ganske vist blev der 60 millioner flere celler hver gang man delte sig, men det var der ingen der snakkede om, det var jo tabu, ingen celledelingsnægtere fik adgang til ”den store opslagstavle”.

  Men, som tiden gik, blev der nu 9 milliarder celler, og udviklingen i celledelingen fortsatte. Nu begyndte det at knibe, Sukkeret var ved at slippe op, og cellerne bekrigede hinanden. Forureningen steg og steg, men temperaturen var sjovt nok ikke steget.

  Da man nærmede sig de 12 milliarder, begyndte cellerne og dø, de blev kvalt i deres krig mod hinanden og i deres forurening, ikke af prutterne.

  Cellerne sank døde til bunds i det forurenede vand, hvor der næsten ingen sukker var tilbage.

  En dag kom der en såkaldt vinbonde, han lukkede op for spunsen og smagte på det stærkt forurenede vand. Han sagde Uhmmm, den har de helt rigtige 12 % alkohol, den helt rigtige farve: Det bliver årets vin.

  Hvad er moralen? Jo, hvis ikke et samfund får styr på befolkningstilvæksten, så er alt andet ligegyldigt!

 24. Af Svend J

  -

  Connie – helt ærligt!
  “450 ppm, parts per million. Det henviser til, hvor meget CO2, det anslås atmosfæren kan tåle og samtidig holde de globale temperaturstigninger under to grader”
  Der er ingen klimaforskere der kan sætte et tal på hvornår en ændring på to grader indtræffer. Det er en tyndbenet teori som skal bruges som argument for en masse nytteløse tiltag. IPCC arbejder ikke på et videnskabeligt fornuftigt grundlag , men er en diktatorisk propagandamaskine. Deres velkendte “Hokey Stick” er blevet aflivet som det makværk den var. Som det er nævnt tidligere, er det befolkningstilvæksten som er den virkelige trussel mod jorden, med det store merforbrug af råstoffer samt forurening som det medfører. Kom nu igang med de virkelige problemer. Læs blot de statistiske facts som er nævnt tidligere i denne blog. Det er svimlende tal.

 25. Af Lestat de Lioncourt

  -

  ppm ?

  pulse-position modulation …. with possible multipath interference.

  Have a nice summit.

  What are your plans for next year?

 26. Af Finn Bjerrehave

  -

  I den daglige terror debat om klima bliver vi kun forelagt bekymringer, hvornår bliver det fakta, og det via prøver kloden rundt, og i denne tid skal prøverne hedde co2 i luften, og vi kan så tage stilling herefter. Vi må have pålidelige målinger at tage stilling til, før vi kæmper i blinde. Det bliver derefter spændende at se læse resultater, hvor der som i Vest Europa er brugt mange klimakroner, kontra den befolkningstætte verden, hvor de efter vores opfattelse, ikke er så optaget af klimaet. Lad os nu få et sandfærdigt billede af co2 i luften hele kloden rundt, og lad os så ændre klimaopfattelse derefter.Det bliver så interessant om hvilke forskere der har mest forstand på det omskiftelige klima. Kom så igang. Finn Bjerrehave Vig

 27. Af Poul Købke Købke

  -

  I klimadebatten læser een igen og igen at i 2050 er vi 9 milliader på kloden. Skal nok være rigtigt, men hvad så bagefter 2050?
  Bliver befolkninstallet så stabiliseret?

 28. Af Kim Andersen

  -

  Der bliver sat et maks. på 450ppm. Olie menes at være fossilt, og jo mere afbrænding af olie, jo mere CO2 / ppm. Et maks. på 450ppm, vil dermed naturligt sætte en begrænsning på olieforbrug, og dermed kræve mindre produktion.

  Problem:
  OPEC landene skal producere yderligere 11 millioner tønder dagligt, end i dag, hvilket kræver at alle andre ikke-OPEC lande stopper deres produktion.

  Konsekvens:
  Vesten flytter magtbalancen over på OPEC landene, og for at undgå energikriser, bliver vesten i desperation så grøn, som naturen overhovedet kan bære. Vindmøller, solcelleanlæg, bioanlæg osv., vil lægge stort pres på naturens frie arealer.
  1) Grøn energi bliver derfor også “næ, næ, næ, næ, næ, det må vi ikke”.
  2) OPEC landende vil fylde olielagrene, produktionen gå i stå, og hungersnød vil presse mellemøsten i krig mod de grønne lande.

  Men, den gode Connie siger at der er “altså en 400 procent vækst at se frem til.

  For mig at se går regnestykket op: Det er både teknisk muligt, økonomisk overkommeligt og på alle mulige måder sund fornuft at handle mod klimaforandringerne, og det er nu, vi skal rykke.”

  Om regnestykket går op, må afhænge af underlæggende agenda.

  Desuden, der findes ikke ét eneste bevis for at CO2 er et problem for naturen. Tværtimod har der i fortiden været mere CO2 end der er nu. Jeg har en anden tese: Lad os antage at klimaet er i krise, og det skyldes et alt for højt ppm, altså “politiker per million”. Vi er nødt til at holde det tal under 25, ellers koster det os 100 milliarder pr. år vi venter med at handle.

 29. Af Jesper Jensen

  -

  @Poul Købke Købke: Se her nedenstående link.

  http://en.wikipedia.org/wiki/World_population

  Befolkningstilvæksten vil ifølge medianprognoserne falde fra 77 millioner per år i 2009 til omkring 43 millioner per år i 2050 (og det er så i forhold til en større befolkning). Så befolkningstilvæksten vil ikke være stoppet men vil være langt mindre end den er i dag både absolut og i særdeleshed i forhold til befolkningstallet.

 30. Af jens koch

  -

  Befolkningsvækst påvirker langt mere en CO2

  Det som miljøfolkene fuldstændigt glemmer, er at det er lige gyldigt hvad IPCC bestemmer af reduktion i CO2 udslippet, så batter det ikke ret meget. Det skyldes, at jordens befolkning øges drastisk fremover. I år 2050 vil der være 9 milliarder mennesker her på jorden, i øjeblikket er vi 6.8 milliarder. Disse tal er ifølge FN og må som sådan stå for troende. Dvs. at der sker en befolkningstilvækst på ca.: 50 millioner om året her på kloden.

  Dette medfører at der vil blive stillet yderligere krav til fødevareproduktionen, og at jordens befolkning naturligvis vil kræve bedre levevilkår end de fattigste har i dag. Her kan man bl.a. se, at befolkningerne i de lande ”der er på vej op” vil kræve køleskabe, biler og andre fornødenheder, ud over at kunne blive mætte. Dette kan vi naturligvis her i vesten, med vores levestandard, ikke moralsk nægte dem. Dette paradoks har vores forskere pointeret, men det er ikke fulgt op. Eksempelvis kan nævnes:

  Lektor Jytte Aagaard Larsen fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet er opmærksom på problemet: ”For det nytter ikke meget, at hver enkelt borger bidrager mindre til global opvarmning, hvis der samtidig bliver mange flere enkelte borgere på verdensplan”. Jvnf. artikel fra siden ”natavisen 180grader.dk”. Desuden har forsker Michael Linden Vørner skrevet i bogen ”Universet – dødt eller levende?” Ascherhougs forlag: ”I virkeligheden er der ikke for få fisk i havet, men for mange mennesker til at fange og spise dem”
  Der er mange flere eksempler af lignende art.

  Da befolkningstilvæksten stiger og stiger, så medfører det, at bl.a. Kina starter mange nye kulfyrede kraftværker op, og at man brænder store dele af Amazonas regnskov ned for at kunne brødføde befolkningen. Disse eksempler er kun to ud af de meget synlige virkninger, en øget befolkningstilvækst har på jordens udvikling, der er mange andre steder det går galt, eller vil gå galt i fremtiden, hvis ikke der gøres noget.

  Ud over at en stor del af verden fremover vil leve mere og mere i fattigdom, så vil denne del af befolkningen ikke være tilfreds med tingenes tilstand. Vi vil fremover se en meget større indvandring fra disse lande til de mere rige lande, og i sidste ende vil vi opleve en global katastrofe i form af krige som vil være altødelæggende. Eller der vil opstå pandemier som vil udrydde en stor del af jordens befolkning. Dette skrækscenarie vil måske allerede opstå om små 100 år.

  Det som jeg, og vel nok en del andre, undrer sig over er, hvorfor disse forskeres mening ikke må komme med i betragtning/vurdering, da hele CO2 problematikken jo ikke er eksakt videnskab, men er blevet til på samme måde som da man i sin tid i middelalderen blev enige om at jorden var centrum af universet, og dermed basta.

  Det, som er den store udfordring er at bremse befolkningstilvæksten, men det vil være overordentligt svært, indrømmet, idet der er mange store religioner der vil være imod Her kan nævnes katolikkerne, muslimerne og nogle af de religioner, der findes i Indien og landene omkring.
  Det vil være en kæmpe udfordring, men helt nødvendig at vi starter på denne problematik, det er i elvte time.

 31. Af Kim Andersen

  -

  Jens Koch.
  Din tanke om befolkningsvækst er farvet lige så meget af medierne, som tanken om CO2. Kloden er kæmpe stor, og kan sagtens favne 9 milliarder mennesker. Problematikken bunder i hvorvidt den politiske agenda vil acceptere det – ikke om kloden kan bære det.

 32. Af Claus Beyer

  -

  @Finn Bjerrehave. Du efterlyser data. De findes i de mange iskerner, som er undersøgt og viser os CO2, temp m.m. flere hundrede tusinder år tilbage i tiden. Data ligger tilgængeligt flere steder på nettet, f.eks. http://wattsupwiththat.com/2009/01/30/co2-temperatures-and-ice-ages/. De viser en stærk korrelation mellem CO2 og temperatur. De viser også, at temperaturen er årsag og CO2 virkning. Altså det modsatte af, hvad propagandaen siger. Connie Hedegård ved det. Men hun har jo malet sig op i et hjørne og kan vel intet gøre nu.

 33. Af Brian Hougaard Baldersbæk

  -

  @Claus Beyer

  Tak for linket. Min personlige tolkning er, at en istid er temmelig tæt på. Tættere end en egentlig yderligere opvarmning. Det ser unægteligt noget cyklisk ud.

  Al Gore’s “Hockeystick”, der danner grundlag for Connie Hedegaard’s iver. Blev den ikke skudt i sænk ?

  Hvad er egentlig konceptet her ?
  Connie Hedegaard har lejlghed til at skrive nøjagtig hvad hun lyster og undgår herefter enhver berøring med den kritik der rejses.
  Nu render hun vel ikke også rundt og snakker om “klimadebatten”…..der er jo ingen debat.

 34. Af jens koch

  -

  Til Kim Andersen

  Tja Kim, du har åbenbart ikke læst mit bidrag.
  I det står der to anerkendte forskere, som udtaler sig om emnet. Og hvis du søger på nettet, så får du mange flere.
  – så det er ikke nogen “religion” jeg har, men facts, – desværre.
  Hvorimod Connie Hedegaard har en religion, som er blevet til via consensus (som i gamle dage med kirken og deres synoder), og ikke er videnskabeligt baseret. Det er også facts.

 35. Af Michael Sjøberg

  -

  Kim Andersen skrev:

  “Kloden er kæmpe stor, og kan sagtens favne 9 milliarder mennesker.”

  Prøv lige at overbevise den blåfinnede tun om den påstand…

 36. Af J. Hansen

  -

  Hvis vi ser langt nok ud i fremtiden bliver det soldrevne samfund overalt. Ligesom de i gamle kulturer i f.eks. sydamerika dyrkede solguden, vil vi nå til samme “konklusion” til sidst. Vi kan lige så godt forsøge at springe mellemregningerne over og gå lige til sagen med det samme. Altså poste penge og investeringer i solenergi nu. At oplagre farlige giftstoffer i undergrunden til vores efterkommerere – i håb om de er i stand til at rydte op efter os, som vi gør med atomkraft – er en svinestreg mod vores børn og børnebørn og direkte asocialt.

 37. Af Finn Bjerrehave

  -

  Klimadebat, hvem debatterer med hvem, bloggere indbyrdes, for ministeren interesserer sig kun for politikken bag, og os lægfolk som ønsker os fakta bliver det som en dans på et løbebånd, vi bliver ophidsede forpustede, men når ingen vejne. Det er interessant når man hører om de tiltag demonstrenterne vil præge vores underholdning til klimatopmødet i December med , for disse kloge demonstranter er dem som har løsningen og fremgangsmåden på klodens klima, men de vil kun optræde uden for demokratiets lange og besværlige vej, den med at lade sig opstille vælge og fremskaffe 91 mandater i folketinget , så er det trods alt bedre at være sig selv og være den dygtigste og have de rigtige meninger man har drøftet med sig selv, og overladt demokratiet til os andre tåber.DR p1. d.d. , men de glemmer at alle vores tiltag på co2 området først kan ses om 50 år, og til den tid er befolkningen i verden udskiftet med 75%, og jeg kommer heller ikke til at opleve forandringen, ærgeligt.Husk kommunevalget. Finn Bjerrehave Vig

 38. Af Claus Beyer

  -

  @Brian Hougaard og andre, der måtte interessere sig for data. På denne side ses variationer i CO2 og temp i een af de mange iskerner:
  http://www.daviesand.com/Choices/Precautionary_Planning/New_Data/
  Det er rigtigt, som du har iagttaget, Brian, at det ser cyklisk ud. I tillæg er det interessant, så ens udsvingene er. De varierer cirka 14 grader og når cirka samme temperatur +-to tre grade i mellemsitiderne og ligeledes samme minimumstemperaturer under istiderne. Det skyldes nok, at temperatur udsvingene er astronomisk styret (solens aktivitet, jordens afstand til solen, hældning m.m.). Altså bestemt af ydre faktorer, som vi mennesker ingen indflydelse har på. Også her ser man, at temperatur er årsag og CO2 er virkning med 800 års forsinkelse (=den tid det tager at varme den enorme vandmasse i oceanerne op). Se i øvrigt den link jeg henviste til tidligere for en nærmere diskussion af detaljerne i CO2 og temperatur kurverne.
  PS. Ministeren og de andre politikere kan selvfølgelig ikke interessere sig noget videre for sådanne fakta, for hvordan i alverden skal skattestoppet så finansieres, hvis der ikke mere kan kræves CO2 afgifter op?

 39. Af brian gideon

  -

  Jeg har nu læst de fleste indslag og enten er de fyldt med en unødig diskussion ellers så er de fyldt med eugeniske tanker.

  Har nogen af jer overhovedet en ide om hvilke grupper der i sin tid har promoveret den her “klima panik”? Er i overhovedet sikre på de her politikere taler sandt? Hvorfor kan man fidne så mange som er imod den her opdigtede klimadebat? Hvorfor hører vi intet til de forskere?

  Spørgsmål efter spørgsmål kan stilles om alt det her, men ingen vil svare på dem og som flere andre promenente personer siger, så er man jo hollocaust fornægter, hvis man ikke tror på hvad de før kaldte “menneskeskabt global opvarmning” og nu “klima ændringer”.

  Til grin vi skal tvinges ting ned overhovedet som endnu engang kun vises fra en side.

  Til jer som støtter Greenpeace i den tro, at i gør verden et bedre sted burde undersøge hvad det er for en organisation, hvem som styrer den og hvorfor en af dem som startede den er smuttet pågrund af han mener den er blevet infiltreret af kommunister.

  Her er en artikel som forklarer en lille smule om krafterne bag det her klima spin.
  http://www.infowars.dk/content/road-copenhagen-part-i-club-rome

  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution,the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

 40. Af Brian Hougaard Baldersbæk

  -

  I disse valgtider er jeg nået frem til, at det ikke er sofavælgere, der er undergravende for folkestyret, men politikere med tillært og instuderet tale, flittigt betalte af interesseorganisationer. Derfor blev vore valgsedler sendt til evigheden i brændeovnen forleden.

  At en samling humanoider skulle have indflydelse på hele Jordens klima, synes jeg læner sig op ad at gøre menneskeheden til en slags mægtig Gud med magt. Dertil kan man slå på de stakkels uvidende hoveder med skyld og hvis man bliver ved længe nok, begynder folk selv i det små, at løfte pegefingre ad hinanden. “Er du en klimasynder ?” Gab, mand.

  Hvordan man kan ignorere Solens, havstrømmenes og det interstellare rums indflydelse på Jordens klima, er ubegribeligt.

  I øvrigt: Hvad med det ozonhul, som vi blev mentaltæsket med for år tilbage. Eksisterer der troværdige historiske data, der strækker sig længere tilbage end blot 1985 ?
  Det var jo en fin indledning til den bandbulle vi lever under nu. Hvordan CFC-gasser fra lille Vesteuropa og Nordamerika skulle have kunnet samlet sig lige netop henover Antarktis, står mig som en gåde.

  Ansvarlige politikere. Jeg må le !

  Noget energi er CO2 neutralt…har nogen vel besluttet sig for. Kul er ikke, eller er det ?
  CO2 neutral energi handler i sin pureste enkelthed om, at det træ man eksempelvis brænder af, næsten lige har været levende.
  Kul er så vidt vides træ fra hine tider, så hvor langt holder argumentet om CO2 neutral energi, hvis ikke det blot er et “italesat” fyndord.

  Man har en mulighed for at udøve menneskelig indflydelse på klimaet, hvis man fik Brasilien til at stoppe med at rydde regnskoven. Prøv engang at tjekke Google Earth og zoom godt ind. Den bliver fjernet bid for bid.

  Jeg vil i dagens anledning tænde to glødepærer i stedet for blot én og betale den ekstra strøm med glæde. En smule af elafgifterne må unægteligt gå til lidt varme i sædet på Connie Hedegaards forslugne ministerbil.

 41. Af Klaus Spøhr

  -

  Helt enig med Jens Colding. Det er beskæmmende og sørgeligt, at en minister, som går for at være intelligent og vidende, kan skrive, eller lægge navn til, en sådan gang usammenhængende og intetsigende vås på så lille en plads. Som de fleste har anet i mange måneder, ja halve år, er det nu en realitet, at det meget opreklamerede klimatopmøde i København i december bliver en fuser i den forstand, at der ikke kan blive tale om en juridisk bindende aftale med fastsættelse af mål for CO2-udledning, finansiering og overførsel af teknologi. I stedet bliver København sandsynligvis det første stadium i en række forpligtelser i en politisk aftale, som vil indholde nogle hensigtserklæringer, som senere muligvis vil blive udmøntet i en juridisk bindende international aftale.

  Se artikel i dagens The Guardian http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/15/copenhagen-climate-deal-obama

  Dette må siges at være et eklatant politisk og intellektuelt nederlag for Connie Hedegaard og alle hendes proselytter, som i den grad har oversolgt betydningen af dett “historiske” møde og “den altødelæggende trussel fra globale klimaændringer (hvorfor mon “global opvarmning” er forsvundet?), bevidst løjet og truet skeptikerne med, at “science is settled”, underforstået, at I så bare har at holde kæft.

  Der er virkeligt kommet ridser i lakken, og der er mange, som må have meget røde ører, inklusive Berlingskes redaktion og blogejere.

 42. Af renato docampo

  -

  Er motiverne til at nedbringe olie- og kulforbruget egtl. ikke ganske ligegyldige?
  Er det for et være “grøn” eller for ikke at svine mere end højst nødvendigt.
  Det vigtige må da være, at vi bliver mindre gidsler af producenterne (og naturligvis den renere luft osv) og derfor skal alle de “alternative & vedvarende” sager udnyttes.
  Er nogen i tvivl?
  Forøvrigt: det der med at køre på vand! Det har damplokomotiver altid gjort.
  Spørgsmålet er, hvad der bringer vandet i kog henhv. hvordan det spaltes til ilt og brint.

 43. Af Jens Colding

  -

  Ja,ja, Renato. Men vandet blev altså opvarmet af kul.

 44. Af Jens Colding

  -

  Mon Connie-pigen måske lige blandt mange andre eksempler vil læse www. climateaudit.org og samtidig aflyse klimamødet i Kbh.
  Det vil spare det danske samfund et beløb i milliardklassen og verdenssamfundet for beløb af billionklassen.
  Jeg mener det alvorligt: Når det viser sig – ikke hvis – at CO2 hysteriet er videnskabeligt fusk, vil jeg og mange andre sagsøge dig personligt for ikke at have lyttet til advarslerne, og for at have forbrugt mine skattekroner ikke blot til ingen verdens nytte, men til skade for både den danske såvel som den globale økonomi. Det har vi ikke råd til!

 45. Af Henrik Øelund

  -

  Lad os lige tage linket til E-mailene, mellem de mennesker, der har pisset på videnskaben og verdens befolkning gennem mange år.

  http://www.anelegantchaos.org/cru

  Ja CRU i England er blevet hacket. Ja mailene er ægte.

  Ja, alt hvad man frygtede af dobbeltspil, snyd, svindel og humbug bliver bekræftet her!

  2 eksempler:
  From: Phil Jones
  To: ray bradley ,mann@xxxxx.xxx, mhughes@xxxx.xxx
  Subject: Diagram for WMO Statement
  Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000
  Cc: k.briffa@xxx.xx.xx,t.osborn@xxxx.xxx

  Dear Ray, Mike and Malcolm,
  Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or
  first thing tomorrow.
  I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps
  to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from
  1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual
  land and marine values while the other two got April-Sept for NH land
  N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999
  for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998.
  Thanks for the comments, Ray.

  Cheers
  Phil

  Prof. Phil Jones
  Climatic Research Unit Telephone +44 (0) xxxxx
  School of Environmental Sciences Fax +44 (0) xxxx
  University of East Anglia
  Norwich Email p.jones@xxxx.xxx
  NR4 7TJ
  UK

  Bemærk ordet “hide”. En ægte videnskabsmand, en rigtig Champ..

  Jones told TGIF he had no idea what me meant by using the words “hide the decline”.
  “That was an email from ten years ago. Can you remember the exact context of what you wrote ten years ago?”

  Og så lige den her:

  At 09:41 AM 2/2/2005, Phil Jones wrote:

  “…
  And don’t leave stuff lying around on ftp sites – you never know who is trawling them. The two MMs have been after the CRU station data for years. If they ever hear there is a Freedom of Information Act now in the UK, I think I’ll delete the file rather than send to anyone. Does your similar act in the US force you to respond to enquiries within 20 days? – our does ! The UK works on precedents, so the first request will test it. We also have a data protection act, which I will hide behind. Tom Wigley has sent me a worried email when he heard about it – thought people could ask him for his model code. He has retired officially from UEA so he can hide behind that.”

  Åh, fik jeg nævnt at Phil Jones har modtaget 13,7 mil. Pund i grants til sit klimaarbejde gennem årene. Mon ikke den almindelige englænder gerne vil have dem igen, når de er gået til at skjule og slette data?

  Og Conni: Ligesom Jens vil jeg have hver en øre igen, du har har opkrævet med din fupvidenskab i ryggen.

  Og så tror jeg godt, du kan afmelde hotelværelser for Jones, Mann, Bradley, Osborne, Overpeck, Schmidt, Ammann og resten af Team’et.
  Den svineinfluenza altså!

 46. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  hahahahaha Klima løgnerne er blevet taget i den største skandale nogensinde.

  Der er rigtige mange klima løgnere, der har røde øre nu, fordi de har prøvet at narre befolkningen med deres CO2 hysteri.

  Videnskabsmænd er blevet taget på fersk gerning i at svindle med videnskabelig data.

  Dear Ray, Mike and Malcolm,
  Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or
  first thing tomorrow.
  I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual land and marine values while the other two got April-Sept for NH land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999 for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998.
  Thanks for the comments, Ray.
  Cheers
  Phil
  And this excerpt in which researchers appear to discuss ways to discredit James Saiers of the Geophysical Research Letters journal because he seems to be sympathetic to climate realists:
  M,
  This is truly awful. GRL has gone downhill rapidly in recent years.
  I think the decline began before Saiers. I have had some unhelpful dealings with him recently with regard to a paper Sarah and I have on glaciers — it was well received by the referees, and so is in the publication pipeline. However, I got the impression that Saiers was trying to keep it from being published.
  Proving bad behavior here is very difficult. If you think that Saiers is in the greenhouse skeptics camp, then, if we can find documentary evidence of this, we could go through official AGU channels to get him ousted. Even this would be difficult.
  How different is the GRL paper from the Nature paper? Did the authors counter any of the criticisms? My experience with Douglass is that the identical (bar format changes) paper to one previously rejected was submitted to GRL.
  T.

  Søg efter: “Lord christopher monckton” om alle Klima løgnene der er blevet lavet for at overbevise befolkningen om, at vi har global opvarmning.

 47. Af Peter M

  -

  Connie Hedegaard, hvis du ikke reagerer på alt dette fusk og fremdeles binder DK på et forkert grundlag er der rigsretssag! Samtidig er det en grov overtrædelse af menskerettighederne at drive psykologisk pression mod egen befolkning på den måde.
  Du kan ikke længere hævde at du ikke vidste!!

Kommentarer er lukket.